TombstoneUtils

public class TombstoneUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils


Kilitlenme ayrıştırma için yardımcı işlevler ve paylaşılan sabitler içerir.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class TombstoneUtils.Config

class TombstoneUtils.Signals

Kamu inşaatçıları

TombstoneUtils ()

Genel yöntemler

static void assertNoSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, TombstoneUtils.Config config)
static Optional<TombstoneProtos.Thread> getMainThread (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)
static Optional<String> getProcessFilename (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)

işlemin dosya adını döndürür.

static List<TombstoneProtos.Tombstone> getSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, TombstoneUtils.Config config)
static boolean isSecurityCrash (TombstoneProtos.Tombstone tombstone, TombstoneUtils.Config config)

Bir mezar taşının verilen yapılandırmaya göre güvenlikle ilgili olup olmayacağını belirler.

static AutoCloseable withAssertNoSecurityCrashes (ITestDevice device, TombstoneUtils.Config config)

Kamu inşaatçıları

TombstoneUtils

public TombstoneUtils ()

Genel yöntemler

iddiaNoSecurityCrashes

public static void assertNoSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, 
        TombstoneUtils.Config config)

Parametreler
tombstones List

config TombstoneUtils.Config

getMainThread

public static Optional<TombstoneProtos.Thread> getMainThread (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)

Parametreler
tombstone TombstoneProtos.Tombstone

İadeler
Optional<TombstoneProtos.Thread>

getProcessDosya adı

public static Optional<String> getProcessFilename (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)

işlemin dosya adını döndürür. örneğin "/system/bin/mediaserver", "mediaserver" değerini döndürür

Parametreler
tombstone TombstoneProtos.Tombstone

İadeler
Optional<String>

Güvenlik Çöküşlerini Al

public static List<TombstoneProtos.Tombstone> getSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, 
        TombstoneUtils.Config config)

Parametreler
tombstones List : kontrol edilecek mezar taşlarının listesi

config TombstoneUtils.Config : kilitlenme algılama yapılandırma nesnesi

İadeler
List<TombstoneProtos.Tombstone> güvenlikle ilgili mezar taşlarının listesi

Güvenlik Çökmesi

public static boolean isSecurityCrash (TombstoneProtos.Tombstone tombstone, 
        TombstoneUtils.Config config)

Bir mezar taşının verilen yapılandırmaya göre güvenlikle ilgili olup olmayacağını belirler.

Parametreler
tombstone TombstoneProtos.Tombstone : kontrol edilecek mezar taşı

config TombstoneUtils.Config : kilitlenme algılama yapılandırma nesnesi

İadeler
boolean mezar taşı güvenlikle ilgiliyse

ileAssertNoSecurityÇökmeler

public static AutoCloseable withAssertNoSecurityCrashes (ITestDevice device, 
        TombstoneUtils.Config config)

Parametreler
device ITestDevice

config TombstoneUtils.Config

İadeler
AutoCloseable

Atar
DeviceNotAvailableException