Struktury danych

Struktury danych
Oto struktury danych z krótkim opisem:
oC __atrybut__
oC _bluetooth_sdp_hdr
oC _bluetooth_sdp_hdr_overlay
oC _bluetooth_sdp_mas_record
oC _bluetooth_sdp_mns_record
oC _bluetooth_sdp_ops_record
oC _bluetooth_sdp_pce_record
oC _bluetooth_sdp_pse_record
oC _bluetooth_sdp_sap_record
oC _czas
oC wydarzenie_aktywność
oC Activity_recognition_callback_procs
oC urządzenie_rozpoznawania_aktywności
oC moduł_rozpoznawania aktywności
oC dodatkowe_info_event_t
oC wywołania zwrotne AGps
oC Interfejs AGps
oC AGpsInterfejs_v1
oC AGpsRefLokalizacja
oC AGpsRefLocationCellID
oC AGpsRefLokalizacjaMac
oC AGpsRilCallbacki
oC Interfejs AGpsRil
oC Stan AGps
oC AGpsStatus_v1
oC AGpsStatus_v2
oC alloc_device_t
oC aplikacje_disable_request_t
oC aplikacje_enable_request_t
oC bufor_audio
oC audio_effect_library_s
oC audio_hw_device
oC moduł_audio
oC polityka_audio
oC urządzenie_polityki_audio
oC moduł_polityki_audio
oC audio_policy_service_ops
oC strumień_audio
oC audio_stream_in
oC audio_stream_out
oC AutoThreadMutex
oC urządzenie_bluetooth_t
oC rekord_bluetooth_sdp
oC moduł_kontrolny_bootu
oC bt_callbacks_t
oC BT_HDR
oC bt_interfejs_t
oC bt_local_le_features_t
oC bt_os_callouts_t
oC bt_out_of_band_data_t
oC bt_właściwość_t
oC bt_zdalna_wersja_t
oC bt_service_record_t
oC bt_uuid_t
oC btav_callbacks_t
oC btav_interface_t
oC btgatt_callbacks_t
oC btgatt_client_callbacks_t
oC btgatt_client_interface_t
oC btgatt_db_element_t
oC btgatt_filt_param_setup_t
oC btgatt_gatt_id_t
oC btgatt_interface_t
oC btgatt_notify_params_t
oC btgatt_read_params_t
oC btgatt_response_t
oC btgatt_server_callbacks_t
oC btgatt_server_interface_t
oC btgatt_srvc_id_t
oC btgatt_test_params_t
oC btgatt_track_adv_info_t
oC btgatt_unformatted_value_t
oC btgatt_value_t
oC btgatt_write_params_t
oC bthf_callbacks_t
oC bthf_client_callbacks_t
oC bthf_client_interface_t
oC bthf_interface_t
oC bthh_callbacks_t
oC bthh_hid_info_t
oC bthh_interface_t
oC bthl_callbacks_t
oC bthl_interface_t
oC bthl_mdep_cfg_t
oC bthl_reg_param_t
oC btmce_callbacks_t
oC btmce_interface_t
oC btmce_mas_instance_t
oC btpan_callbacks_t
oC btpan_interfejs_t
oC btrc_callbacks_t
oC btrc_ctrl_callbacks_t
oC btrc_ctrl_interface_t
oC btrc_element_attr_val_t
oC btrc_getfolderitem_t
oC btrc_interface_t
oC btrc_player_app_attr_t
oC btrc_player_app_ext_attr_t
oC btrc_player_app_ext_attr_val_t
oC btrc_player_setting_text_t
oC btrc_player_settings_t
oC btrc_register_notification_t
oC btsdp_callbacks_t
oC btsdp_interface_t
oC btsock_interface_t
oC bufor_config_s
oC bufor_producent_strumień
oC dostawca_buforów
oC kamera2_urządzenie
oC kamera2_urządzenie_ops
oC kamera2_frame_queue_dst_ops
oC kamera2_jpeg_blob
oC kamera2_request_queue_src_ops
oC kamera2_stream_in_ops
oC kamera2_stream_ops
oC kamera3_callback_ops
oC kamera3_capture_request
oC wynik_kamery3_capture_result
oC kamera3_urządzenie
oC kamera3_device_ops
oC kamera3_error_msg
oC kamera3_jpeg_blob
oC kamera3_notify_msg
oC kamera3_shutter_msg
oC strumień_kamery3
oC kamera3_stream_bufor
oC kamera3_stream_buffer_set
oC konfiguracja_kamery3_stream
oC urządzenie_kamera
oC kamera_urządzenie_ops
oC informacje o kamerze
oC pamięć_kamery
oC moduł_kamery
oC wywołania zwrotne_modułu_kamery
oC wiadomość_cec
oC kanał_config_s
oC podłączony_czujnik_t
oC urządzenie_konsumenta
oC zakres_częstotliwości_konsumenta
oC moduł_konsumenta
oC kontekst_hub_module_t
oC kontekst_centrum_t
oC urządzenie_chłodzące_t
oC cpu_usage_t
oC Certyfikat DerEncoded
oC dynamic_sensor_meta_event
oC efekt_config_s
oC opis_efektu
oC efekt_interfejs_s
oC efekt_odciążenia_param_s
oC parametr_efektu
oC efekt_uuid_s
oC pobrany odcisk palca
oC uwierzytelniony odciskiem palca
oC urządzenie_odcisku palca
oC rejestracja_odcisku palca
oC odcisk palca_wyliczony
oC identyfikator_odcisku palca
oC moduł_odcisku palca
oC wiadomość_odcisku palca
oC odcisk palca_usunięty
oC PRZEPŁYW_SPEC
oC flp_urządzenie_t
oC Opcje FlpBatch
oC FlpCallbacki
oC Interfejs FlpDeviceContext
oC Wywołania zwrotne FlpDiagnostic
oC Interfejs diagnostyczny Flp
oC Wywołania zwrotne FlpGeofence
oC Interfejs FlpGeofencing
oC Lokalizacja Flp
oC Interfejs FlpLocation
oC bufor_ramki_urządzenie_t
oC urządzenie_strażnika
oC moduł_strażnika
oC Geoogrodzenie
oC Koło Geofence
oC Dane Geofence
oC Opcje Geofence
oC GnssClock
oC Interfejs konfiguracyjny Gnss
oC Dane Gnss
oC Pomiar Gnss
oC Wiadomość nawigacyjna Gnss
oC GnssSvInfo
oC Stan GnssSv
oC Informacje o systemie Gnss
oC urządzenie_gps_t
oC Oddzwonienia GPS
oC GpsCallbacks_v1
oC Zegar GPS
oC Dane GPS
oC Interfejs debugowania GPS
oC Oddzwanianie zwrotne GPSGeofence
oC Interfejs GPSGeofencing
oC Interfejs GPS
oC Lokalizacja GPS
oC Pomiar GPS
oC Połączenia zwrotne pomiarów GPS
oC Interfejs pomiarowy GPS
oC Wiadomość nawigacji GPS
oC Wiadomość nawigacyjna GpsOddzwonienia
oC Interfejs wiadomości nawigacji GPS
oC Połączenia zwrotne GPSNi
oC Interfejs GPSNi
oC Powiadomienie GPSNi
oC Stan GPS
oC Informacje o GPSSvInfo
oC Stan GPS
oC Połączenia zwrotne GpsXtra
oC Interfejs GpsXtra
oC gralloc_module_t
oC urządzenie_hdmi_cec
oC moduł hdmi_cec_module
oC hdmi_event
oC Informacje o porcie hdmi
oC heart_rate_event_t
oC zdarzenie_hotplug
oC hub_app_info
oC hub_app_name_t
oC hub_message_t
oC hw_urządzenie_t
oC hw_module_methods_t
oC hw_module_t
oC urządzenie_hwc2
oC hwc_color
oC hwc_composer_device_1
oC hwc_display_contents_1
oC hwc_frect
oC hwc_layer_1
oC moduł hwc
oC hwc_procs
oC hwc_rect
oC region_hwc
oC wywołania zwrotne_hosta_wejściowego
oC moduł_wejściowy
oC keymaster0_device
oC klucz1_urządzenie
oC klucz2_urządzenie
oC klucznik_blob_t
oC keymaster_cert_chain_t
oC keymaster_dsa_keygen_params_t
oC keymaster_dsa_sign_params_t
oC keymaster_ec_keygen_params_t
oC keymaster_ec_sign_params_t
oC keymaster_key_blob_t
oC keymaster_key_characteristics_t
oC keymaster_key_param_set_t
oC keymaster_key_param_t
oC keymaster_rsa_keygen_params_t
oC keymaster_rsa_sign_params_t
oC moduł magazynu kluczy
oC lekkie_urządzenie_t
oC stan_światła_t
oC załaduj_aplikację_request_t
oC local_time_debug_event
oC local_time_hw_device
oC moduł_czasu_lokalnego
oC zakres_pamięci
oC moduł_memtrack
oC memtrack_record
oC meta_data_event
oC nano_app_binary_t
oC nfc_module_t
oC nfc_nci_device
oC nfc_nci_module_t
oC nfc_pn544_device_t
oC nfc_tag_device
oC nfc_tag_module_t
oC Adaptacja NFC
oC urządzenie_nvram
oC moduł_nvram
oC opis_czujnika_fizycznego_t
oC moduł zasilania
oC power_state_platform_sleep_state_t
oC power_state_voter_t
oC podgląd_stream_ops
oC query_apps_request_t
oC radio_hw_device
oC moduł_radiowy
oC radio_tuner
oC czujnik_t
oC czujniki_zdarzenie_t
oC moduł_czujników_t
oC czujniki_poll_urządzenie_1
oC czujniki_poll_device_t
oC czujniki_vec_t
oC Certyfikat Sha1 Odcisk palca
oC sound_trigger_hw_device
oC moduł_wyzwalacza dźwięku
oC status_response_t
oC Interfejs certyfikatu Supl
oC tBLE_BD_ADDR
oC tBT_CONN_STATS
oC tBT_UUID
oC temperatura_t
oC tHCI_EXT_FLOW_SPEC
oC moduł_termiczny
oC Warunek wątku
oC ThreadMutex
oC tNFA_PROPRIETARY_CFG
oC tSNOOZE_MODE_CONFIG
oC tUART_CONFIG
oC tv_input_callback_ops
oC tv_input_capture_result
oC urządzenie_wejściowe telewizora
oC informacje o urządzeniu_tv_input_device_info
oC wydarzenie_tv_input
oC moduł wejściowy_tv
oC strumień_tv
oC konfiguracja_tv_stream
oC tx_status_event
oC nieskalibrowane_event_t
oC rozładuj_aplikację_request_t
oC pojazd_kamera_cap_t
oC pojazd_kamera_urządzenie_t
oC moduł_kamery_pojazdowej_t
oC pojazd_kamera_stan_t
oC pojazd_hvac
oC pojazd_hw_urządzenie
oC moduł_pojazdu
oC pojazd_prop_config
oC wartość_pojazdu
oC pojazd_str
oC wartość_pojazdu
oC urządzenie_wibrator
\C moduł_vr