בדיקות ממשק משתמש ומסגרות

דף זה מתאר את הכלים שבהם אתה יכול להשתמש כדי לבדוק את ממשק המשתמש.

כדי לבדוק את ממשק המשתמש והמסגרות, השתמש בכלים הבאים:

  • כדי להפוך את בדיקות ממשק המשתמש מקצה לקצה, השתמש ב- UI Automator ובעזרי הקוד הפתוח האוטומטיים הספציפיים המסופקים עם AOSP.

  • כדי להפוך את הבדיקה של קישוריות Bluetooth מקצה לקצה, השתמש במסגרת הקוד הפתוח של Google Mobly .

  • כדי לכתוב מבחני ממשק משתמש אנדרואיד תמציתיים, יפים ואמינים, השתמש באספרסו .

  • כדי לבנות, להתקין ולהפעיל בדיקות אנדרואיד באופן מקומי, השתמש בכלי שורת הפקודה Atest .

    $ atest [optional-arguments] test-to-run