سیستم عامل Android Automotive منتشر شد

صفحات این بخش ویژگی‌های کلیدی و به‌روزرسانی‌های انجام‌شده در این نسخه‌های سیستم‌عامل Android Automotive (AAOS) را شرح می‌دهند.

نسخه انتشار توصیه شده خودرو
اندروید 14 اندروید 14 QPR1
اندروید 13 Android Automotive 13 QPR3
اندروید 12 Android Automotive 12L
اندروید 11 Android Automotive 11

علاوه بر این، فهرست ما از برنامه‌های Unbundled را ببینید که برای AAOS ارائه شده است اما در AOSP منتشر نشده است.