Kullanıcı arayüzü testleri ve çerçeveleri

Bu sayfada kullanıcı arayüzünü test etmek için kullanabileceğiniz araçlar açıklanmaktadır.

Kullanıcı arayüzünü ve çerçeveleri test etmek için şu araçları kullanın:

  • Uçtan uca kullanıcı arayüzü testini otomatikleştirmek için UI Automator'ı ve AOSP ile sağlanan açık kaynaklı, otomatiklere özel Yardımcıları kullanın.

  • Uçtan uca Bluetooth bağlantısının testini otomatikleştirmek için açık kaynaklı Google Mobly çerçevesini kullanın.

  • Kısa, güzel ve güvenilir Android kullanıcı arayüzü testleri yazmak için Espresso'yu kullanın.

  • Android testlerini yerel olarak oluşturmak, yüklemek ve çalıştırmak için Atest komut satırı aracını kullanın.

    $ atest [optional-arguments] test-to-run