Kiểm tra giao diện người dùng và khung

Bài viết này mô tả các công cụ bạn có thể sử dụng để kiểm tra giao diện người dùng.

Để kiểm tra giao diện người dùng và các khuôn khổ, hãy sử dụng các công cụ sau:

  • Để tự động hóa quá trình kiểm tra giao diện người dùng đầu cuối, hãy sử dụng Công cụ tự động hóa giao diện người dùng và Trình trợ giúp dành riêng cho tự động nguồn mở được cung cấp cùng với AOSP .

  • Để tự động kiểm tra kết nối Bluetooth end-to-end, hãy sử dụng khung Google Mobly mã nguồn mở.

  • Để viết các bài kiểm tra giao diện người dùng Android ngắn gọn, đẹp mắt và đáng tin cậy, hãy sử dụng Espresso .

  • Để xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm Android cục bộ, hãy sử dụng công cụ dòng lệnh Atest .

    $ atest [optional-arguments] test-to-run