Testy i frameworki interfejsu użytkownika

W tym artykule opisano narzędzia, których można użyć do przetestowania interfejsu użytkownika.

Aby przetestować interfejs użytkownika i frameworki, użyj tych narzędzi:

  • Aby zautomatyzować kompleksowe testowanie interfejsu użytkownika, użyj Automatora interfejsu użytkownika i automatycznych pomocników open source dostarczonych z AOSP.

  • Aby zautomatyzować testowanie kompleksowej łączności Bluetooth, użyj platformy Google Mobly o otwartym kodzie źródłowym.

  • Aby napisać zwięzłe, piękne i niezawodne testy interfejsu użytkownika Androida, użyj Espresso .

  • Aby kompilować, instalować i uruchamiać testy systemu Android lokalnie, użyj narzędzia wiersza polecenia Atest .

    $ atest [optional-arguments] test-to-run