Spectatio: กรอบการทดสอบยานยนต์

Spectatio เป็นเฟรมเวิร์กการทดสอบโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบ Android Automotive OS (AAOS) บนอุปกรณ์จริงและเสมือน Spectatio จัดเตรียม API สำหรับการทดสอบแอปบนอุปกรณ์ยานยนต์ และเป็นโซลูชันที่ขยายและปรับขนาดได้ ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของ AAOS และแอปต่างๆ

การออกแบบระดับสูง

เฟรมเวิร์ก Spectatio สามารถปรับเปลี่ยนและขยายได้สำหรับการใช้งาน AAOS UI ต่างๆ ใช้สำหรับทดสอบฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพของ AAOS บนฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ ตัวจำลอง และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

รูปภาพต่อไปนี้อธิบายการออกแบบระดับสูงของเฟรมเวิร์ก Spectatio

spectatio-design

รูปที่ 1 การออกแบบระดับสูงของกรอบ Spectatio

เฟรมเวิร์ก Spectatio สร้างขึ้นจาก UI Automator มอบชุด API เพื่อสร้างการทดสอบ UI ที่โต้ตอบกับผู้ใช้และแอประบบบน AAOS การทดสอบยานยนต์ใช้ API ที่ได้รับจากเฟรมเวิร์ก Spectatio สำหรับการทดสอบ ซึ่งทำให้การทดสอบเหล่านี้เป็นอิสระจากอุปกรณ์ที่ทดสอบ (DUT) และสามารถปรับขนาดเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้ หากรองรับ

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเฟรมเวิร์ก Spectatio ถูกทำให้เป็นโมดูลตามแอปอ้างอิง เช่น Dialer, Medicenter และการตั้งค่า โดยใช้อินเทอร์เฟซและตัวช่วยเหลือเฉพาะแอป ทำให้ขยายได้อย่างง่ายดายสำหรับแอปใหม่ กรอบงาน Spectatio นำคลาสตัวช่วยมาตรฐานและยูทิลิตี้ทั่วไปมาใช้ซ้ำ คลาสตัวช่วยมาตรฐาน คือคลาสพาเรนต์สำหรับฟังก์ชันตัวช่วยแอปพลิเคชันทั้งหมด และมอบฟังก์ชันมาตรฐานที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะหรือใช้ได้กับแอปต่างๆ คลาสตัวช่วยยูทิลิตี้ จัดเตรียมยูทิลิตี้ต่างๆ เช่น การอ่านหรือการเขียนไฟล์จากอุปกรณ์

สถาปัตยกรรม

เพื่อจัดเตรียมชุด API เพื่อสร้างการทดสอบ UI เฟรมเวิร์ก Spectatio จะใช้อินเทอร์เฟซและตัวช่วยเฉพาะแอป ในขณะเดียวกันก็ขยายคลาสตัวช่วยมาตรฐานที่มีอยู่และนำเข้าคลาสตัวช่วยยูทิลิตี้

รูปต่อไปนี้อธิบายสถาปัตยกรรมระดับสูงของเฟรมเวิร์ก Spectatio และเอนทิตีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำ API ไปใช้ทดสอบแอป

spectatio-arch

รูปที่ 2 กรอบ Spectatio สถาปัตยกรรมระดับสูง

อินเทอร์เฟซตัวช่วยแอปพลิเคชันจัดเตรียมพิมพ์เขียวสำหรับการใช้งานตัวช่วยแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยฟังก์ชันตัวช่วยต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบแอป แต่ละแอปมีอินเทอร์เฟซของตัวเอง เช่น IAutoSettingHelper และ IAutoDialHelper สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการฟังก์ชันอินเทอร์เฟซ โปรดดู ฟังก์ชันอินเทอร์เฟซตัวช่วยแอปพลิเคชัน บน AOSP

คลาสตัวช่วยมาตรฐานประกอบด้วยแอตทริบิวต์และฟังก์ชันมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ แต่ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับแอปใดๆ เช่น pressHome และ scroll คลาสตัวช่วยมาตรฐานถูกกำหนดไว้ใน AbstractAutoStandardAppHelper.java

คลาสตัวช่วยยูทิลิตี้ ถูกใช้โดยเฟรมเวิร์ก ตัวอย่างเช่น AutoJsonUtility.java คือ a
คลาสยูทิลิตี้ที่โหลดไฟล์การกำหนดค่า JSON ของอุปกรณ์ที่กำหนดและอัปเดตการกำหนดค่าเฟรมเวิร์กขณะรันไทม์

โมดูลการใช้งานตัวช่วยแอปพลิเคชันเป็นแกนหลักของเฟรมเวิร์ก Spectatio ประกอบด้วยการใช้งานฟังก์ชันตัวช่วยที่กำหนดไว้ในอินเทอร์เฟซตัวช่วยแอปพลิเคชัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการทดสอบแอปบนอุปกรณ์ในรถยนต์ แต่ละแอปมีการใช้งานของตัวเอง เช่น SettingHelperImpl และ DialHelperImpl ซึ่งใช้โดยการทดสอบยานยนต์เพื่อทดสอบแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการการใช้งาน โปรดดู ฟังก์ชันการใช้งานตัวช่วยแอปพลิเคชัน 'บน AOSP

Automotive Tests ใช้ฟังก์ชันการใช้งานตัวช่วยแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป ใช้คลาส HelperAccessor เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานตัวช่วยแอปพลิเคชัน

รหัสต่อไปนี้แสดงการตั้งค่า การล้างข้อมูล และการดำเนินการตัวอย่างการทดสอบยานยนต์

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class AutoApplicationTest {
 static HelperAccessor<IAutoApplicationHelper> autoApplicationHelper =
     new HelperAccessor<>(IAutoApplicationHelper.class);

 public AutoApplicationTest() {
  // constructor
  // Initialize any attributes that are required for the test execution
 }

 @Before
 public void beforeTest() {
  // Initial setup before each test
  // For example - open the application
  autoApplicationHelper.open();
 }

 @After
 public void afterTest() {
  // Cleanup after each test.
  // For example - exit the application
  autoApplicationHelper.exit();
 }

 @Test
 public void testApplicationFeature() {
  // Test
  // For example - Test if application is open
  assertTrue("Application is not open.", autoApplicationHelper.isOpen());
 }
}

การปรับแต่ง

เฟรมเวิร์ก Spectatio ไม่ขึ้นอยู่กับ UI ของอุปกรณ์ ดังนั้นจึงปรับขนาดได้สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ที่มี UI และฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุถึงความสามารถในการขยายขนาดนี้ Spectatio จะใช้การกำหนดค่าอุปกรณ์เริ่มต้นตามอุปกรณ์อ้างอิง เพื่อรองรับการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น เฟรมเวิร์กจะใช้ไฟล์การกำหนดค่า JSON ณ รันไทม์เพื่อตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง UI ที่ต้องการสำหรับอุปกรณ์ ไฟล์การกำหนดค่า JSON รองรับองค์ประกอบ UI เช่น TEXT , DESCRIPTION และ RESOURCE_ID พร้อมด้วยการตั้งค่า path และต้องมีเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง UI สำหรับ DUT องค์ประกอบ UI ที่เหลือใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นที่ให้ไว้ในกรอบงาน

การกำหนดค่าอุปกรณ์เริ่มต้น

ไฟล์การกำหนดค่า JSON ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและค่าเริ่มต้น

คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อดูตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่า JSON

  {
    "SETTINGS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "SETTINGS_TITLE_TEXT": "Settings",
            "SETTINGS_PACKAGE": "com.android.car.settings",
            "SETTINGS_RRO_PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro",
            "OPEN_SETTINGS_COMMAND": "am start -a android.settings.SETTINGS",
            "OPEN_QUICK_SETTINGS_COMMAND": "am start -n com.android.car.settings/com.android.car.settings.common.CarSettingActivity"
        },
        "QUICK_SETTINGS": {
            "OPEN_MORE_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_1",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NIGHT_MODE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Night mode"
            }
        },
        "DISPLAY": {
            "PATH": "Settings > Display",
            "OPTIONS": [
                "Brightness level"
            ],
            "BRIGHTNESS_LEVEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "seekbar",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "SOUND": {
            "PATH": "Settings > Sound",
            "OPTIONS": [
                "Media volume",
                "Alarm volume"
            ]
        },
        "NETWORK_AND_INTERNET": {
            "PATH": "Settings > Network & internet",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_WIFI": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "master_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "BLUETOOTH": {
            "PATH": "Settings > Bluetooth",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_BLUETOOTH": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "APPS_AND_NOTIFICATIONS": {
            "PATH": "Settings > Apps & notifications",
            "OPTIONS": [
            ],
            "SHOW_ALL_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Show all apps"
            },
            "ENABLE_DISABLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_text",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "DISABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Disable"
            },
            "ENABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Enable"
            },
            "DISABLE_APP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "DISABLE APP"
            },
            "FORCE_STOP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Force stop"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "OK"
            },
            "PERMISSIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Permissions"
            },
            "ALLOW_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Allow"
            },
            "DENY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny"
            },
            "DENY_ANYWAY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny anyway"
            }
        },
        "DATE_AND_TIME": {
            "PATH": "Settings > Date & time",
            "OPTIONS": [
                "Automatic date & time",
        "Automatic time zone"
            ],
            "AUTOMATIC_DATE_AND_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic date & time"
            },
            "AUTOMATIC_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic time zone"
            },
            "SET_DATE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set date"
            },
            "SET_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set time"
            },
            "SELECT_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Select time zone"
            },
            "USE_24_HOUR_FORMAT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Use 24-hour format"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_0",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NUMBER_PICKER_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.NumberPicker"
            },
            "EDIT_TEXT_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            }
        },
        "USERS": {
            "PATH": "Settings > Users",
            "OPTIONS": [
                "Guest"
            ]
        },
        "ACCOUNTS": {
            "PATH": "Settings > Accounts",
            "OPTIONS": [
                "Automatically sync data"
            ],
            "ADD_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "ADD ACCOUNT"
            },
            "ADD_GOOGLE_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Google"
            },
            "SIGN_IN_ON_CAR_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in on car screen"
            },
            "GOOGLE_SIGN_IN_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in to your Google Account"
            },
            "ENTER_EMAIL": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Next"
            },
            "DONE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Done"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            },
            "REMOVE_ACCOUNT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove Account"
            }
        },
        "SYSTEM": {
            "PATH": "Settings > System",
            "OPTIONS": [
                "About", "Legal information"
            ],
            "ABOUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "About"
            },
            "RESET_OPTIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset options"
            },
            "LANGUAGES_AND_INPUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages & input"
            },
            "DEVICE_MODEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Model"
            },
            "ANDROID_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android version"
            },
            "ANDROID_SECURITY_PATCH_LEVEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android security patch level"
            },
            "KERNEL_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Kernel version"
            },
            "BUILD_NUMBER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Build number"
            },
            "RECYCLER_VIEW_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "androidx.recyclerview.widget.RecyclerView"
            },
            "RESET_NETWORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset network"
            },
            "RESET_SETTINGS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET SETTINGS"
            },
            "RESET_APP_PREFERENCES": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset app preferences"
            },
            "RESET_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET APPS"
            },
            "LANGUAGES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages"
            },
            "LANGUAGES_MENU_IN_SELECTED_LANGUAGE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Idiomas"
            }
        },
        "SECURITY": {
            "PATH": "Settings > Security",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro"
            },
            "CHOOSE_LOCK_TYPE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Choose a lock type"
            },
            "LOCK_TYPE_PASSWORD": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Password"
            },
            "LOCK_TYPE_PIN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "PIN"
            },
            "LOCK_TYPE_NONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "None"
            },
            "CONTINUE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Continue"
            },
            "CONFIRM_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Confirm"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "PIN_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "pin_pad",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "ENTER_PIN_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "key_enter",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            }
        }
    },
    "PHONE": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "DIAL_PACKAGE": "com.android.car.dialer",
            "PHONE_ACTIVITY": "com.android.car.dialer/.ui.TelecomActivity",
            "OPEN_DIAL_PAD_COMMAND": "am start -a android.intent.action.DIAL"
        },
        "IN_CALL_VIEW": {
            "DIALED_CONTACT_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_CONTACT_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_phone_number",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "END_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "end_call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MUTE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "mute_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SWITCH_TO_DIAL_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toggle_dialpad_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CHANGE_VOICE_CHANNEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "voice_channel_view",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "VOICE_CHANNEL_CAR": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Car speakers"
            },
            "VOICE_CHANNEL_PHONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Phone"
            }
        },
        "DIAL_PAD_VIEW": {
            "DIAL_PAD_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Dial Pad"
            },
            "DIAL_PAD_FRAGMENT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "dialpad_fragment",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MAKE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DELETE_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "delete_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "CONTACTS_VIEW": {
            "CONTACTS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contacts"
            },
            "CONTACT_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_DETAIL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "show_contact_detail_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "ADD_CONTACT_TO_FAVORITE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_details_favorite_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_CONTACT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_search",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SEARCH_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_search_bar",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_RESULT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_name",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_setting",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_ORDER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contact order"
            },
            "SORT_BY_FIRST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "First name"
            },
            "SORT_BY_LAST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Last Name"
            },
            "CONTACT_TYPE_WORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Work"
            },
            "CONTACT_TYPE_MOBILE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Mobile"
            },
            "CONTACT_TYPE_HOME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Home"
            }
        },
        "CALL_HISTORY_VIEW": {
            "CALL_HISTORY_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Recents"
            },
            "CALL_HISTORY_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "FAVORITES_VIEW": {
            "FAVORITES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Favorites"
            }
        }
    },
    "NOTIFICATIONS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "OPEN_NOTIFICATIONS_COMMAND": "service call statusbar 1"
        },
        "EXPANDED_NOTIFICATIONS_SCREEN": {
            "NOTIFICATION_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CLEAR_ALL_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "clear_all_button",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "STATUS_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_top_navigation_bar_container",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_ICON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "app_icon",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "header_text",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_title",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_BODY": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_content",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CARD_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "card_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            }
        }
    },
    "MEDIA_CENTER": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "MEDIA_CENTER_PACKAGE": "com.android.car.media",
            "MEDIA_ACTIVITY": "com.android.bluetooth/com.android.bluetooth.avrcpcontroller.BluetoothMediaBrowserService"
        },
        "MEDIA_CENTER_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "SHUFFLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "overflow_on",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PLAY_QUEUE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_queue",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "MINIMIZED_MEDIA_CONTROLS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_playback_controls",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME_MINIMIZED_CONTROL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_control_bar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "BACK_BUTTON": {
                "TYPE": "DESCRIPTION",
                "VALUE": "Back"
            }
        },
        "MEDIA_CENTER_ON_HOME_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            }
        }
    }
}
 

การกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงตัวอย่างไฟล์การกำหนดค่า JSON ที่การตั้งค่าเริ่มต้นถูกแทนที่โดยการตั้งค่าบน DUT ในตัวอย่างนี้:

 • การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า Network & internet บนอุปกรณ์อ้างอิง และ Connectivity บน DUT
 • การตั้งค่าวันที่และเวลาสามารถดูได้ที่ Settings > Date and time สำหรับอุปกรณ์อ้างอิง และที่ Settings > System > Date and time สำหรับ DUT
# JSON configuration file for Reference Device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Network & internet"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Date and time"
    },
    ....
}

# JSON configuration file for non-reference device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Connectivity"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > System > Date and time"
    },
    ....
}

เมื่อไฟล์การกำหนดค่า JSON พร้อมแล้ว จะมีให้ขณะรันไทม์ดังที่แสดงในบล็อกโค้ดต่อไปนี้

# Push The JSON configuration file to the device
adb -s DEVICE-SERIAL push PATH-OF-JSON-FILE /data/local/tmp/jsonFile.json

ในคำสั่งเหล่านี้:

 • PATH-TO-JSON-FILE : เส้นทางของไฟล์ JSON บนเครื่องโฮสต์
 • DEVICE-SERIAL : รหัสประจำเครื่องของ DUT ไม่จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้หากมีอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเชื่อมต่อกับโฮสต์

อาคารและการดำเนินการ

เฟรมเวิร์ก Spectatio ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของ APK ทดสอบ หากต้องการสร้าง APK ทดสอบ โค้ดเบส AOSP จะต้องอยู่บนเวิร์กสเตชันในเครื่อง หลังจากสร้าง APK การทดสอบแล้ว ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง APK บนอุปกรณ์และดำเนินการทดสอบ

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงการสร้าง การติดตั้ง และการดำเนินการของ APK ทดสอบ

# Build Test APK
make TEST-APK-NAME

# Install Test APK
adb -s DEVICE-SERIAL install -r PATH-FOR-BUILT-TEST-APK


# Execute Test with the JSON file
adb -s DEVICE-SERIAL shell am instrument -w -r -e debug false -e config-file-path /data/local/tmp/jsonFile.json -e class TEST-PACKAGE.TEST-CLASSNAME TEST-PACKAGE/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

ในคำสั่งเหล่านี้:

 • TEST-APK-NAME : ชื่อของแอปที่จะทดสอบ ตัวอย่างเช่น ตั้ง TEST-APK-NAME เป็น AndroidAutomotiveSettingsTests เพื่อทดสอบการตั้งค่า Wi-Fi ตามที่ระบุไว้ในไฟล์ Android.bp ชื่อของ APK สามารถพบได้ในไฟล์ Android.bp ที่เกี่ยวข้องสำหรับ การทดสอบยานยนต์

 • DEVICE-SERIAL : รหัสประจำเครื่องของ DUT ไม่จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้หากมีอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเชื่อมต่อกับโฮสต์

 • config-file-path : พารามิเตอร์ทางเลือกที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่า UI ของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ใน ไฟล์การกำหนดค่า JSON เท่านั้น หากไม่ได้ระบุไว้ กรอบงานจะใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับการดำเนินการทดสอบ

 • PATH-FOR-BUILT-TEST-APK : เส้นทางที่สร้าง APK ทดสอบเมื่อมีการดำเนินการคำสั่ง make

 • TEST-PACKAGE : ชื่อของแพ็คเกจการทดสอบ

 • TEST-CLASSNAME : ชื่อของคลาสการทดสอบ ตัวอย่างเช่น สำหรับการทดสอบ การตั้งค่า Wifi แพ็กเกจทดสอบคือ android.platform.tests และชื่อคลาสการทดสอบคือ WifiSettingTest