Szczegóły wersji Android Automotive 13 QPR3

Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji dostępnych w systemie Android Automotive 13 QPR3.

Cechy

Ta wersja zapewnia możliwość wstrzyknięcia InputEvent do działania hostowanego w TaskView .

Zgodność

Testy zgodności z systemem Android zostały przeprowadzone na wewnętrznym sprzęcie referencyjnym. W tej kompilacji uruchomiono zestawy testów zgodności (CTS) , pakietu testów zabezpieczeń (STS) , zestawu testów dostawcy (VTS) i zestawy testów CTS-on-GSI.