سیستم عامل Android Automotive منتشر شد

صفحات این بخش ویژگی‌های کلیدی و به‌روزرسانی‌های انجام‌شده در این نسخه‌های سیستم‌عامل Android Automotive (AAOS) را شرح می‌دهند.

نسخه انتشار توصیه شده خودرو
Android Automotive 14 Android Automotive 14 QPR1
Android Automotive 13 Android Automotive 13 QPR3
Android Automotive 12 Android Automotive 12L
Android Automotive 11 Android Automotive 11

علاوه بر این، فهرست برنامه‌های Unbundled ما را که برای AAOS ارائه شده است اما در AOSP منتشر نشده است، ببینید.