Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Thiết kế thiết bị Android

Là mã nguồn mở, Android cung cấp sự kết hợp gần như vô hạn giữa phần cứng và phần mềm để bạn phát triển các thiết bị mà ngay cả những người tạo ra hệ điều hành cũng không mơ ước.

Tuy nhiên, để người dùng của bạn có trải nghiệm nhất quán khi họ sử dụng các thiết bị Android bổ sung, hãy xem xét việc tuân theo các tiêu chuẩn đã thiết lập trong khi thiết kế và tùy chỉnh việc triển khai của bạn.

  1. Xem lại các nguyên tắc cơ bản của sự phát triển nền tảng Android trong kiến trúc , đặc biệt là HIDL định dạng giới thiệu trong Android 8.0 và các thành phần hệ thống mô-đun giới thiệu trong Android 10.

  2. Đảm bảo các thiết bị yêu cầu đáp ứng của bạn để được coi là phù hợp với đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của Android, các tài liệu Definition Compatibility Android .

  3. Xem hiển thị các tính năng và Cài đặt hướng dẫn để được giúp đỡ với giao diện người dùng.

  4. Tận dụng lợi thế của tất cả các xét nghiệm có sẵn để gỡ lỗi và cải thiện các thiết bị Android của bạn.

  5. Thực hiện theo thông lệ tốt nhất an ninh để giữ cho người dùng và các thiết bị của bạn an toàn.

  6. Tự làm quen với ứng dụng thiết kế nguyên tắc và Thiết kế Vật liệu kỹ thuật khi phát triển các ứng dụng người dùng phải đối mặt.