com.android.tradefed.result.ddmlib

sınıflar

VarsayılanRemoteAndroidTestRunner Tradefed kullanım durumları için bazı varsayılanları ayarlamak üzere ddmlib RemoteAndroidTestRunner uzantısı.
TestRunToTestÇağrı İletici ddmlib ITestRunListener ITestLifeCycleReceiver .