com.android.tradefed.result.ddmlib

Sınıflar

AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner Adb komutunu ve AndroidTestOrchestrator'ı kullanarak aletli bir Android testi çalıştırır.
VarsayılanUzakAndroidTestRunner Tradefed kullanım durumları için bazı varsayılanları ayarlamak üzere ddmlib RemoteAndroidTestRunner uzantısı.
TestRunToTestInvokasyon İletici Ddmlib ITestRunListener ITestLifeCycleReceiver iletici.