DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


Tradefed kullanım durumları için bazı varsayılanları ayarlamak üzere ddmlib RemoteAndroidTestRunner uzantısı

Özet

Kamu inşaatçılar

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

Herkese açık yöntemler

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

Kamu inşaatçılar

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

Parametreler
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

Herkese açık yöntemler

createParser

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

Parametreler
runName String

listeners

İadeler
IInstrumentationResultParser