com.android.tradefed.targetprep.suite

sınıflar

KatlanabilirModHazırlayıcı Bir cihazın katlanabilir durumunu değiştirebilen bir hedef hazırlayıcı.
SuiteApkYükleyici Suite yapılandırması için belirtilen APK'ları yükler: ya $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES değişkeninden ya da yapı bilgisindeki ROOT_DIR.