SuiteApkYükleyici

public class SuiteApkInstaller
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller


Suite yapılandırması için belirtilen APK'ları yükler: $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES değişkeninden veya derleme bilgisindeki ROOT_DIR'den.

Özet

Kamu inşaatçıları

SuiteApkInstaller ()

Korumalı yöntemler

File getLocalPathForFilename ( TestInformation testInfo, String apkFileName)

Derleme bilgisi içindeki yapay bilgilerin test edilmesine dayalı olarak gerçek apk yolunu çözümleyin.

Kamu inşaatçıları

SuiteApkYükleyici

public SuiteApkInstaller ()

Korumalı yöntemler

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (TestInformation testInfo, 
                String apkFileName)

Derleme bilgisi içindeki yapay bilgilerin test edilmesine dayalı olarak gerçek apk yolunu çözümleyin.

Parametreler
testInfo TestInformation : Çağrının TestInformation .

apkFileName String : yüklenecek apk'nin dosya adı

İadeler
File Ana bilgisayardaki fiziksel apk dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) veya dosya yoksa null .

Atar
TargetSetupError