com.android.tradefed.build.content

Sınıflar

ArtifactDetayları Bu, CAS aracı tarafından oluşturulan içeriğin yapısını ve tanımlayıcısını açıklar.
ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
İçerikAnaliziBağlam Bir içeriğin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için onu çevreleyen bağlamı sağlayın.
İçerik AnaliziSonuçları İçerik analizinin özeti.
İçerik Bilgileri Temel ve geçerli sürümünün belirli bir derleme hedefinin içeriğini temsil eder.
ImageContentAnalyzer Cihaz görüntüsü içerik analizi için analizör
TestContentAnalyzer Analizci analiz için bağlamı alır ve neyin ilginç olduğunu belirler.

Numaralandırmalar

İçerikAnalizContext.AnalizMetodu Bu, doğru analiz için içerik yapısından ne beklenmesi gerektiğini açıklar.