com.android.tradefed.util.hostmetric

Arayüzler

IHostHealthAgent Ana bilgisayar veya cihaz ölçümlerini yaymak için bir arayüz.
IHostMonitor Ana bilgisayar verilerini göndermek için arayüz

Sınıflar

SoyutHostMonitor Ana Bilgisayar Sağlığı İzleme için tipik sınıf.
E-postaHostHealthAgent Ana Bilgisayar izleme raporlarından e-posta göndermek için bir IHostHealthAgent uygulaması
HeapHostMonitor Ana bilgisayardaki yığın belleğini izleyen ve bunu periyodik olarak geçmiş günlüğüne kaydeden AbstractHostMonitor uygulaması.
Ana Bilgisayar Metrik Bu sınıf raporlanacak bir ana bilgisayar metrik örneğini temsil eder.
IHostMonitor.HostDataPoint Raporlanacak veriler için genel sınıf.

Numaralandırmalar

IHostMonitor.HostMetricType