com.android.tradefed.targetprep.adb

sınıflar

AdbStopServerHazırlayıcı Adb testlerini çalıştırmadan önce ve sonra ana bilgisayarda adb sunucusunu durdurmak için hazırlayıcıyı hedefleyin.