com.android.tradefed.result.skipped

Sınıflar

Artefakt Analizörü İçgörü için derleme yapıtlarının analiz edilmesine yardımcı olan bir yardımcı program.
Yapı Analizi Tek bir yapı analizinin sonuçlarını temsil eder.
Atlama Yöneticisi Atlama yöneticisi, çeşitli kriterlere dayanarak farklı düzeylerde nelerin atlanması gerektiğine karar vermeye yardımcı olur: çağrı, modüller ve testler.
Nedeni Atla Bir testi atlamanın nedenini ve bunun meta verilerini sağlayın.

Numaralandırmalar

SkipReason.DemotionTrigger