com.android.tradefed.result.hatası

Arayüzler

Hata Tanımlayıcı Bu arayüz, belirli bir hatayı ve özelliklerini açıklar.

sınıflar

ErrorStorageUtil Ortak depolama ile hizalanacak hataları işlemek için yardımcı sınıf.

Numaralandırmalar

DeviceErrorIdentifier Cihaz hatalarından ve cihaz tarafından bildirilen hatalardan gelen Hata Tanımlayıcıları.
InfraErrorIdentifier Trade Federation infra ve bağımlı infra (Yapı infra gibi) hata tanımlayıcıları.
TestErrorIdentifier Test ve test koşucularından gelen hata tanımlayıcısı.