com.android.tradefed.result.error

Arayüzler

Hata Tanımlayıcı Bu arayüz belirli bir hatayı ve özelliklerini açıklar.

Sınıflar

ErrorStorageUtil Ortak depolama alanıyla uyum sağlamak amacıyla hataları işlemek için yardımcı sınıf.

Numaralandırmalar

Cihaz Hatası Tanımlayıcısı Cihaz hatalarından ve cihaz tarafından bildirilen hatalardan Hata Tanımlayıcıları.
InfraErrorIdentifier Ticaret Federasyonu altyapısından ve bağımlı altyapıdan (Derleme altyapısı gibi) Hata Tanımlayıcıları.
TestHatası Tanımlayıcısı Testler ve test çalıştırıcılarından alınan hata tanımlayıcı.