com.android.tradefed.invoker.shard.token

Arayüzler

ITokenSağlayıcı Belirli bir cihazın belirteçlerini sağlayabilen bir nesneyi açıklayan arayüz.
ITokenRequest IRemoteTest özel bir jetona sahip bir cihaz gerektirdiği gerçeğini ortaya çıkarmak için uygulayabileceği arayüz.

Sınıflar

CecControllerTokenProvider Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) ile ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.
TelephonyTokenSağlayıcı Telefonla ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.
TokenProviderHelper Bir cihazın belirteci destekleyip desteklemediğini öğrenmek için sağlayıcıya belirli bir belirteçle ilişkili bilgileri veren yardımcı.

Numaralandırmalar

TokenProperty Dinamik parçalama ile desteklenen belirteç.