com.android.tradefed.invoker.shard.token

Arayüzler

ITokenProvider Belirli bir aygıtın belirteçlerini sağlayabilen bir nesneyi açıklayan arabirim.
ITokenRequest Bir IRemoteTest arabirimi, özel bir belirteçli bir aygıt gerektirdiği gerçeğini ortaya çıkarmak için uygulayabilir.

sınıflar

CecControllerTokenSağlayıcı Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) ile ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.
TelephonyTokenSağlayıcı Telefonla ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.
TokenProviderHelper Bir cihazın belirteci destekleyip desteklemediğini öğrenmek için sağlayıcıya belirli bir belirteçle ilişkili sağlayan yardımcı.

Numaralandırmalar

TokenProperty Dinamik parçalama ile desteklenen belirteç.