com.android.tradefed.invoker.sandbox

Sınıflar

ParentSandboxInvokasyonYürütme Korumalı alan çalıştırılırken üst çağırma özel eylemleri için InvocationExecution sürümü.
Korumalı Alanda Çağrı Yürütme Çağrının özel sanal alan yürütmesi: Bu, komutu çalıştıran sanal alanın içinde olduğumuzda kullanılan InvokasyonExection'dır.