com.android.tradefed.invoker.sandbox

Sınıflar

ParentSandboxInvocationExecution Korumalı alan çalıştırılırken üst çağrı özel eylemleri için InvocationExecution sürümü.
SandboxedInvocationExecution Çağrının özel sanal alanda yürütülmesi: Bu, komutu çalıştıran sanal alanda olduğumuz durumlar için InvocationExection'dır.