com.android.tradefed.config.remote

Arayüzler

IRmoteFileResolver Uzak bir dosyayı yerel bir dosyaya dönüştürebilen nesneler için arayüz.

Sınıflar

Genişletilmiş Dosya Derlemeyle ilgili meta verileri taşımak için standart dosyanın bir uzantısı.
GcsRemoteFileResolver Bir GCS paketinden indirmeye izin veren IRemoteFileResolver uygulaması.
HttpRemoteFileResolver http aracılığıyla uzak dosyanın indirilmesine izin veren IRemoteFileResolver uygulaması
HttpsRemoteFileResolver Uzaktan dosyanın https aracılığıyla indirilmesine izin veren IRemoteFileResolver uygulaması
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs Argümanlar çözümleyicilere iletildi
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Çözümlenen dosya ve bazı meta veriler hakkında sınıf tutma bilgileri.
Yerel Dosya Çözümleyici Yerel dosyaların bağlanmasına izin veren IRemoteFileResolver uygulaması