com.android.tradefed.config.uzaktan kumanda

Arayüzler

UzakDosya Çözümleyici Uzak bir dosyayı yerel bir dosyaya çözümleyebilen nesneler için arabirim.

sınıflar

Genişletilmiş Dosya Derleme ile ilgili bir meta veri taşımak için standart dosyanın bir uzantısı.
GcsRemoteFileResolver Uygulanması IRemoteFileResolver bir GCS indirilmesini sağlar.
HttpUzaktan Dosya Çözücü Uygulanması IRemoteFileResolver http üzerinden uzaktan dosya indirme verir
HttpsUzaktanDosya Çözümleyici Uygulanması IRemoteFileResolver https üzerinden uzaktan dosya indirme verir
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs Çözümleyicilere iletilen argümanlar
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Çözümlenen dosya ve bazı meta veriler hakkında sınıf tutma bilgileri.
YerelDosya Çözümleyici Uygulanması IRemoteFileResolver yerel dosyaları bağlama verir