การอ้างอิง HAL ของ Android (รุ่นเก่า)

ดู คู่มือ HAL สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Hardware Abstraction Layer (HAL) ของ Android