Android 5.1 Uyumluluk Tanımı

İçindekiler

1. Giriş

Bu belge, cihazların Android 5.1 ile uyumlu olması için karşılanması gereken gereksinimleri sıralamaktadır.

"ZORUNLU", "OLMAMALIDIR", "ZORUNLU", "OLACAKTIR", "OLMAYACAKTIR", "OLMALIDIR", "OLMAMALIDIR", "ÖNERİLİR", "MAY" ve "İSTEĞE BAĞLI" ifadelerinin kullanımı IETF'ye göredir. RFC2119'da tanımlanan standart [ Kaynaklar, 1 ].

Bu belgede kullanıldığı şekliyle "cihaz uygulayıcısı" veya "uygulayıcısı", Android 5.1 çalıştıran bir donanım/yazılım çözümü geliştiren kişi veya kuruluştur. Bir “cihaz uygulaması” veya “uygulama, bu şekilde geliştirilen donanım/yazılım çözümüdür.

Cihaz uygulamalarının Android 5.1 ile uyumlu sayılması için, referans yoluyla dahil edilen tüm belgeler de dahil olmak üzere bu Uyumluluk Tanımında sunulan gereksinimleri karşılaması ZORUNLUDUR.

Bu tanımın veya bölüm 10'da açıklanan yazılım testlerinin sessiz, belirsiz veya eksik olduğu durumlarda, mevcut uygulamalarla uyumluluğun sağlanması cihaz uygulayıcısının sorumluluğundadır.

Bu nedenle Android Açık Kaynak Projesi [ Kaynaklar, 2 ], Android'in hem referansı hem de tercih edilen uygulamasıdır. Cihaz uygulayıcılarının, uygulamalarını mümkün olan en geniş ölçüde Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan "yukarı akış" kaynak koduna dayandırmaları şiddetle tavsiye edilir. Bazı bileşenler varsayımsal olarak alternatif uygulamalarla değiştirilebilirken, yazılım testlerini geçmek büyük ölçüde zorlaşacağından bu uygulama kesinlikle önerilmez. Uyumluluk Test Paketi dahil ve ötesinde, standart Android uygulamasıyla tam davranışsal uyumluluğun sağlanması uygulayıcının sorumluluğundadır. Son olarak, belirli bileşen değişikliklerinin ve modifikasyonlarının bu belgede açıkça yasaklandığını unutmayın.

Bölüm 14'te listelenen kaynakların birçoğu doğrudan veya dolaylı olarak Android SDK'dan türetilmiştir ve işlevsel olarak söz konusu SDK'nın belgelerindeki bilgilerle aynı olacaktır. Bu Uyumluluk Tanımının veya Uyumluluk Test Paketinin SDK belgeleriyle uyuşmadığı durumlarda, SDK belgeleri yetkili kabul edilir. Bölüm 14'te yer alan referanslarda sağlanan tüm teknik ayrıntılar, dahil edilerek bu Uyumluluk Tanımının bir parçası olarak kabul edilir.

2. Cihaz Türleri

Android Açık Kaynak Projesi çeşitli cihaz türlerinin ve form faktörlerinin uygulanmasında kullanılırken, mimarinin ve uyumluluk gereksinimlerinin birçok yönü el cihazları için optimize edildi. Android 5.0'dan başlayarak, Android Açık Kaynak Projesi, bu bölümde açıklandığı gibi daha geniş yelpazedeki cihaz türlerini kapsamayı amaçlamaktadır.

Android El Tipi cihaz, mp3 çalarlar, telefonlar ve tabletler gibi genellikle elde tutularak kullanılan bir Android cihaz uygulamasını ifade eder. Android El Tipi cihaz uygulamaları:

 • Cihaza gömülü bir dokunmatik ekran OLMALIDIR.
 • Pil gibi hareket kabiliyeti sağlayan bir güç kaynağı OLMALIDIR.

Android Televizyon cihazı, yaklaşık 3 metre uzakta oturan kullanıcılar için dijital medyayı, filmleri, oyunları, uygulamaları ve/veya canlı TV'yi tüketmek için bir eğlence arayüzü olan bir Android cihaz uygulamasını ifade eder ("geriye yaslanma" veya "3 metrelik kullanıcı arayüzü") ”). Android Televizyon cihazları:

 • Gömülü bir ekrana sahip olması VEYA görüntü için VGA, HDMI gibi bir video çıkış bağlantı noktası veya kablosuz bağlantı noktası içermesi GEREKİR.
 • android.software.leanback ve android.hardware.type.television özelliklerini bildirmeniz GEREKLİdir [ Kaynaklar, 3 ].

Android Watch cihazı, vücuda, belki de bileğe takılması amaçlanan bir Android cihaz uygulamasını ifade eder ve:

 • Fiziksel diyagonal uzunluğu 1,1 ile 2,5 inç arasında olan bir ekrana sahip olması GEREKİR.
 • Android.hardware.type.watch özelliğinin bildirilmesi GEREKİR.
 • uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Kaynaklar, 4 ] DESTEKLENMELİDİR.

Android Automotive uygulaması, sistemin bir kısmı veya tamamı ve/veya bilgi-eğlence işlevselliği için işletim sistemi olarak Android çalıştıran bir araç ana ünitesini ifade eder. Android Automotive uygulamaları uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR [ Kaynaklar, 111 ]'i desteklemelidir ZORUNLU.

Yukarıdaki cihaz türlerinden herhangi birine uymayan tüm Android cihaz uygulamalarının, Android 5.1 uyumlu olması için yine de bu belgedeki tüm gereksinimleri karşılaması ZORUNLUdur; gereklilik yukarıdan yalnızca belirli bir Android cihaz türüne uygulanabilecek şekilde açıkça tanımlanmadıkça.

2.1 Cihaz Konfigürasyonları

Bu, aygıt türüne göre donanım yapılandırmasındaki önemli farklılıkların bir özetidir. (Boş hücreler “MAYIS” anlamına gelir). Bu tabloda tüm konfigürasyonlar yer almamaktadır; daha fazla ayrıntı için ilgili donanım bölümlerine bakın.

Kategori Özellik Bölüm Elde taşınan Televizyon Kol saati Otomotiv Diğer
Giriş D-pad 7.2.2. Dokunmatik Olmayan Navigasyon MUTLAK
Dokunmatik ekran 7.2.4. Dokunmatik ekran girişi MUTLAK MUTLAK MELİ
Mikrofon 7.8.1. Mikrofon MUTLAK MELİ MUTLAK MUTLAK MELİ
Sensörler İvmeölçer 7.3.1 İvmeölçer MELİ MELİ MELİ
Küresel Konumlama Sistemi 7.3.3. Küresel Konumlama Sistemi MELİ MELİ
Bağlantı Wifi 7.4.2. IEEE802.11 MELİ MUTLAK MELİ MELİ
Doğrudan kablosuz bağlantı 7.4.2.1. Doğrudan kablosuz bağlantı MELİ MELİ MELİ
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth MELİ MUTLAK MUTLAK MUTLAK MELİ
Bluetooth Düşük Enerji 7.4.3. Bluetooth MELİ MUTLAK MELİ MELİ MELİ
USB çevre birimi/ana bilgisayar modu 7.7. USB MELİ MELİ MELİ
Çıktı Hoparlör ve/veya Ses çıkış bağlantı noktaları 7.8.2. Ses çıkışı MUTLAK MUTLAK MUTLAK MUTLAK

3. Yazılım

3.1. Yönetilen API Uyumluluğu

Yönetilen Dalvik bayt kodu yürütme ortamı, Android uygulamaları için birincil araçtır. Android uygulama programlama arayüzü (API), yönetilen çalışma zamanı ortamında çalışan uygulamalara sunulan Android platformu arayüzleri kümesidir. Cihaz uygulamalarının, Android SDK [ Kaynaklar, 5 ] tarafından kullanıma sunulan herhangi bir belgelenmiş API'nin veya yukarı akış Android kaynak kodunda "@SystemApi" işaretçisiyle süslenmiş herhangi bir API'nin tüm belgelenmiş davranışları da dahil olmak üzere eksiksiz uygulamalarını sağlaması ZORUNLUDUR.

Cihaz uygulamaları, bu Uyumluluk Tanımında özellikle izin verilen durumlar dışında, yönetilen API'leri atlamamalı, API arayüzlerini veya imzalarını değiştirmemeli, belgelenen davranıştan sapmamalı veya işlem yapılmayan işlemleri İÇERMEMELİDİR.

Bu Uyumluluk Tanımı, Android'in API'ler içerdiği bazı donanım türlerinin cihaz uygulamalarından çıkarılmasına izin verir. Bu gibi durumlarda API'lerin hâlâ mevcut olması ve makul bir şekilde davranması GEREKİR. Bu senaryoya özel gereksinimler için bölüm 7'ye bakın.

3.2. Yazılım API Uyumluluğu

Bölüm 3.1'deki yönetilen API'lere ek olarak Android ayrıca, uygulama derleme zamanında uygulanamayan Android uygulamalarının amaçları, izinleri ve benzer yönleri gibi önemli bir yalnızca çalışma zamanına yönelik "yumuşak" API içerir.

3.2.1. İzinler

Cihaz uygulayıcılarının, İzin referans sayfasında [ Kaynaklar, 6] belgelendiği şekilde tüm izin sabitlerini desteklemesi ve uygulaması ZORUNLUDUR. Bölüm 9'un Android güvenlik modeliyle ilgili ek gereksinimleri listelediğini unutmayın.

3.2.2. Parametreleri Oluştur

Android API'leri, android.os.Build sınıfında [ Kaynaklar, 7 ] mevcut cihazı tanımlaması amaçlanan bir dizi sabit içerir. Cihaz uygulamalarında tutarlı, anlamlı değerler sağlamak için aşağıdaki tablo, cihaz uygulamalarının uyması GEREKEN bu değerlerin formatlarına ilişkin ek kısıtlamalar içerir.

Parametre Detaylar
VERSİYON.REEASE Şu anda çalışmakta olan Android sisteminin insan tarafından okunabilir biçimdeki sürümü. Bu alanın [ Kaynaklar, 8] 'de tanımlanan dize değerlerinden birine sahip olması ZORUNLUDUR.
VERSION.SDK Şu anda çalışmakta olan Android sisteminin, üçüncü taraf uygulama kodunun erişebileceği bir biçimdeki sürümü. Android 5.1 için bu alanın 22 tamsayı değerine sahip olması GEREKİR.
VERSION.SDK_INT Şu anda çalışmakta olan Android sisteminin, üçüncü taraf uygulama kodunun erişebileceği bir biçimdeki sürümü. Android 5.1 için bu alanın 22 tamsayı değerine sahip olması GEREKİR.
SÜRÜM.ARTIMLI Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen ve halihazırda çalışmakta olan Android sisteminin belirli yapısını insan tarafından okunabilir biçimde belirten bir değer. Bu değer, son kullanıcılara sunulan farklı yapılar için yeniden KULLANILMAMALIDIR. Bu alanın tipik bir kullanımı, yapıyı oluşturmak için hangi yapı numarasının veya kaynak kontrol değişikliği tanımlayıcısının kullanıldığını belirtmektir. Bu alanın spesifik formatına ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur, ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
PANO Cihaz tarafından kullanılan belirli dahili donanımı tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen, insan tarafından okunabilir formatta bir değer. Bu alanın olası bir kullanımı, cihaza güç veren kartın özel revizyonunu belirtmektir. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^[a-zA-Z0-9_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
MARKA Son kullanıcılar tarafından bilinen, cihazla ilişkili marka adını yansıtan bir değer. İnsanların okuyabileceği formatta OLMALIDIR ve cihazın üreticisini veya cihazın pazarlandığı şirket markasını temsil etmelidir. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^[a-zA-Z0-9_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
DESTEKLENEN_ABIS Yerel kodun talimat setinin adı (CPU türü + ABI kuralı). Bkz. bölüm 3.3. Yerel API Uyumluluğu
SUPPORTED_32_BIT_ABIS Yerel kodun talimat setinin adı (CPU türü + ABI kuralı). Bkz. bölüm 3.3. Yerel API Uyumluluğu
SUPPORTED_64_BIT_ABIS Yerel kodun ikinci komut kümesinin adı (CPU türü + ABI kuralı). Bkz. bölüm 3.3. Yerel API Uyumluluğu
CPU_ABI Yerel kodun talimat setinin adı (CPU türü + ABI kuralı). Bkz. bölüm 3.3. Yerel API Uyumluluğu
CPU_ABI2 Yerel kodun ikinci komut kümesinin adı (CPU türü + ABI kuralı). Bkz. bölüm 3.3. Yerel API Uyumluluğu
CİHAZ Cihazın donanım özelliklerinin konfigürasyonunu ve endüstriyel tasarımını tanımlayan geliştirme adını veya kod adını içeren, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^[a-zA-Z0-9_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
PARMAK İZİ Bu yapıyı benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Makul düzeyde insan tarafından okunabilir OLMALIDIR. Bu şablona uyması GEREKİR:

$(MARKA)/$(ÜRÜN)/$(CİHAZ):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

Örneğin: acme/ürünüm/cihazım:5.1/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Parmak izi boşluk karakterleri İÇERMEMELİDİR. Yukarıdaki şablonda yer alan diğer alanlarda boşluk karakterleri varsa, bunların yapı parmak izinde alt çizgi ("_") karakteri gibi başka bir karakterle değiştirilmesi GEREKİR. Bu alanın değeri 7 bitlik ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR.

DONANIM Donanımın adı (çekirdek komut satırından veya /proc'tan). Makul düzeyde insan tarafından okunabilir OLMALIDIR. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^[a-zA-Z0-9_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
EV SAHİBİ Derlemenin oluşturulduğu ana bilgisayarı, insanlar tarafından okunabilir biçimde benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Bu alanın spesifik formatına ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur, ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
İD Cihaz uygulayıcısı tarafından belirli bir yayına atıfta bulunmak üzere seçilen, insan tarafından okunabilir formatta bir tanımlayıcı. Bu alan android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ile aynı olabilir, ancak son kullanıcıların yazılım yapıları arasında ayrım yapması için yeterince anlamlı bir değer OLMALIDIR. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^[a-zA-Z0-9._-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
ÜRETİCİ FİRMA Ürünün Orijinal Ekipman Üreticisinin (OEM) ticari adı. Bu alanın spesifik formatına ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur, ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
MODELİ Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen ve son kullanıcının bildiği cihazın adını içeren bir değer. Bu, cihazın pazarlandığı ve son kullanıcılara satıldığı adla aynı OLMALIDIR. Bu alanın spesifik formatına ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur, ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
ÜRÜN Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen ve aynı marka içinde benzersiz olması gereken belirli bir ürünün (SKU) geliştirme adını veya kod adını içeren bir değer. İnsan tarafından okunabilir OLMALIDIR ancak son kullanıcıların görüntülemesi amaçlanmamıştır. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^[a-zA-Z0-9_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
SERİ Mevcut olması GEREKEN bir donanım seri numarası. Bu alanın değeri 7 bit ASCII olarak kodlanabilir ve "^([a-zA-Z0-9]{6,20})$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
ETİKETLER Yapıyı daha da ayırt eden, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen virgülle ayrılmış etiket listesi. Bu alanın üç tipik Android platformu imzalama yapılandırmasına karşılık gelen değerlerden birine sahip olması ZORUNLUDUR: sürüm anahtarları, geliştirme anahtarları, test anahtarları.
ZAMAN Derlemenin gerçekleştiği zamanın zaman damgasını temsil eden bir değer.
TİP Yapının çalışma zamanı yapılandırmasını belirten, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın üç tipik Android çalışma zamanı yapılandırmasına karşılık gelen değerlerden birine sahip olması ZORUNLUDUR: user, userdebug veya eng.
KULLANICI Derlemeyi oluşturan kullanıcının (veya otomatik kullanıcının) adı veya kullanıcı kimliği. Bu alanın spesifik formatına ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur, ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.

3.2.3. Amaç Uyumluluğu

Cihaz uygulamalarının, aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi Android'in gevşek bağlantı amacı sistemini dikkate alması ZORUNLUDUR. "Onurlu" ifadesi, cihaz uygulayıcısının, belirtilen her amaç modeli için doğru davranışı bağlayan ve uygulayan eşleşen bir amaç filtresini belirten bir Android Etkinliği veya Hizmeti sağlaması ZORUNLU olduğu anlamına gelir.

3.2.3.1. Temel Uygulama Amaçları

Android amaçları, uygulama bileşenlerinin diğer Android bileşenlerinden işlevsellik talep etmesine olanak tanır. Android yukarı akış projesi, ortak eylemleri gerçekleştirmek için çeşitli niyet modellerini uygulayan, çekirdek Android uygulamaları olarak kabul edilen uygulamaların bir listesini içerir. Temel Android uygulamaları şunlardır:

 • Masa saati
 • Tarayıcı
 • Takvim
 • Kişiler
 • Galeri
 • Küresel Arama
 • Başlatıcı
 • Müzik
 • Ayarlar

Cihaz uygulamalarının, uygun olduğu şekilde çekirdek Android uygulamalarını içermesi GEREKLİdir ancak bu çekirdek Android uygulamalarının tüm "genel" Etkinlik veya Hizmet bileşenleri tarafından tanımlanan aynı amaç modellerini uygulayan bir bileşeni de içermesi ZORUNLUDUR. Android:exported özelliği bulunmadığında veya true değerine sahip olduğunda Etkinlik veya Hizmet bileşenlerinin "herkese açık" olarak kabul edildiğini unutmayın.

3.2.3.2. Niyet Geçersiz Kılmaları

Android genişletilebilir bir platform olduğundan, cihaz uygulamalarının bölüm 3.2.3.1'de atıfta bulunulan her amaç modelinin üçüncü taraf uygulamalar tarafından geçersiz kılınmasına izin vermesi ZORUNLUDUR. Yukarı akışlı Android açık kaynak uygulaması buna varsayılan olarak izin verir; cihaz uygulayıcıları, sistem uygulamalarının bu amaç kalıplarını kullanımına özel ayrıcalıklar VERMEMELİ veya üçüncü taraf uygulamaların bu kalıplara bağlanmasını ve bunların kontrolünü üstlenmesini engellememelidir. Bu yasak, özellikle, kullanıcının tümü aynı amaç modelini işleyen birden fazla uygulama arasında seçim yapmasına olanak tanıyan "Seçici" kullanıcı arayüzünün devre dışı bırakılmasını içerir ancak bununla sınırlı değildir.

Ancak, varsayılan etkinliğin veri URI'si için daha spesifik bir filtre sağlaması durumunda, cihaz uygulamaları belirli URI kalıpları için varsayılan etkinlikler (örn. http://play.google.com) SAĞLAYABİLİR. Örneğin, "http://www.android.com" veri URI'sini belirten bir amaç filtresi, "http://" için tarayıcı filtresinden daha spesifiktir. Cihaz uygulamalarının, kullanıcıların amaçlara yönelik varsayılan etkinliği değiştirebilmesi için bir kullanıcı arayüzü sağlaması ZORUNLUDUR.

3.2.3.3. Amaç Ad Alanları

Cihaz uygulamaları, android.* veya com.android.* ad alanındaki bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan herhangi bir yeni amacı veya yayın amacı modelini kabul eden herhangi bir Android bileşeni İÇERMEMELİDİR. Cihaz uygulayıcıları, başka bir kuruluşa ait bir paket alanına bir EYLEM, KATEGORİ veya başka bir anahtar dize kullanan herhangi bir yeni amacı veya yayın amacı modelini kabul eden herhangi bir Android bileşenini EKLEMEMELİDİR. Cihaz uygulayıcıları, bölüm 3.2.3.1'de listelenen temel uygulamalar tarafından kullanılan amaç modellerinden herhangi birini DEĞİŞTİRMEMELİ veya GELİŞTİRMEMELİDİR. Cihaz uygulamaları, kendi kuruluşlarıyla açıkça ve açıkça ilişkilendirilen ad alanlarını kullanan amaç modellerini İÇEREBİLİR. Bu yasaklama, bölüm 3.6'da Java dil sınıfları için belirtilene benzerdir.

3.2.3.4. Yayın Amaçları

Üçüncü taraf uygulamalar, donanım veya yazılım ortamındaki değişiklikler hakkında kendilerini bilgilendirmek amacıyla belirli amaçları yayınlamak için platforma güvenir. Android uyumlu cihazlar, uygun sistem olaylarına yanıt olarak genel yayın amaçlarını yayınlamalıdır ZORUNLU. Yayın amaçları SDK belgelerinde açıklanmıştır.

3.2.3.5. Varsayılan Uygulama Ayarları

Android, kullanıcılara varsayılan uygulamalarını (örneğin Ana ekran veya SMS) seçmenin kolay bir yolunu sağlayan ayarlar içerir. Mantıklı olduğu durumlarda, cihaz uygulamalarının benzer bir ayarlar menüsü sağlaması ve aşağıdaki SDK belgelerinde açıklanan amaç filtresi modeli ve API yöntemleriyle uyumlu olması ZORUNLUDUR.

Cihaz uygulamaları:

 • Cihaz uygulaması android.software.home_screen raporunu veriyorsa, Ana Ekran için varsayılan uygulama ayarları menüsünü gösterme android.settings.HOME_SETTINGS amacına uyulması ZORUNLUDUR [ Kaynaklar, 10]
 • Cihaz uygulaması android.hardware.telephony'yi rapor ediyorsa, varsayılan SMS uygulamasını değiştirmek için bir iletişim kutusu göstermek amacıyla android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT amacını çağıracak bir ayarlar menüsü SAĞLAMALIDIR [ Kaynaklar, 9 ]
 • Cihaz uygulaması android.hardware.nfc.hce raporunu veriyorsa, Dokun ve Öde için varsayılan uygulama ayarları menüsünü gösterme android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS amacına uyuLMALIDIR [ Kaynaklar, 10]

3.3. Yerel API Uyumluluğu

3.3.1. Uygulama İkili Arayüzleri

Yönetilen Dalvik bayt kodu, uygulama .apk dosyasında sağlanan yerel kodu, uygun cihaz donanım mimarisi için derlenmiş bir ELF .so dosyası olarak çağırabilir. Yerel kod büyük ölçüde temel işlemci teknolojisine bağlı olduğundan Android, Android NDK'da bir dizi Uygulama İkili Arayüzü (ABI) tanımlar. Cihaz uygulamalarının bir veya daha fazla tanımlanmış ABI ile uyumlu olması ZORUNLU ve aşağıdaki gibi Android NDK ile uyumluluğu uygulaması ZORUNLU.

Bir cihaz uygulaması Android ABI desteğini içeriyorsa:

 • Standart Java Yerel Arayüzü (JNI) semantiğini kullanarak, yerel kodu çağırmak için yönetilen ortamda çalışan kod desteğini içermelidir ZORUNLU
 • Aşağıdaki listede yer alan her gerekli kitaplıkla kaynak uyumlu (yani başlık uyumlu) ve ikili uyumlu (ABI için) OLMALIDIR
 • Herhangi bir 64 bit ABI destekleniyorsa eşdeğer 32 bit ABI'yi desteklemelidir ZORUNLU
 • Cihaz tarafından desteklenen yerel Uygulama İkili Arayüzünü (ABI), android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS ve android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS parametreleri aracılığıyla doğru bir şekilde raporlaması GEREKİR; ABI'ler en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru sıralanmıştır
 • Yukarıdaki parametreler aracılığıyla yalnızca Android NDK'nın en son sürümü olan “NDK Programcı Kılavuzu | ABI Yönetimi” dokümanlar/dizinde
 • Yukarı akışlı Android Açık Kaynak Projesinde bulunan kaynak kodu ve başlık dosyaları kullanılarak OLUŞTURULMALIDIR

Aşağıdaki yerel kod API'lerinin yerel kod içeren uygulamalarda mevcut olması GEREKİR:

 • libc (C kütüphanesi)
 • libm (matematik kütüphanesi)
 • C++ için minimum destek
 • JNI arayüzü
 • liblog (Android günlüğü)
 • libz (Zlib sıkıştırması)
 • libdl (dinamik bağlayıcı)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (yerel OpenGL yüzey yönetimi)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (OpenSL ES 1.0.1 ses desteği)
 • libOpenMAXAL.so (OpenMAX AL 1.0.1 desteği)
 • libandroid.so (yerel Android etkinlik desteği)
 • libmediandk.so (yerel medya API'leri desteği)
 • Aşağıda açıklandığı gibi OpenGL desteği

Android NDK'nın gelecek sürümlerinin ek ABI'ler için destek sunabileceğini unutmayın. Bir cihaz uygulaması mevcut önceden tanımlanmış bir ABI ile uyumlu değilse, herhangi bir ABI için destek bildirmemesi ZORUNLUDUR.

Cihaz uygulamalarının libGLESv3.so'yu içermesi GEREKTİĞİNİ ve libGLESv2.so'ya sembolik bağlantı (sembolik bağlantı) GEREKLİ olduğunu unutmayın. buna karşılık, NDK Android-21 sürümünde tanımlandığı gibi tüm OpenGL ES 3.1 ve Android Uzantı Paketi [ Kaynaklar, 11 ] işlev sembollerini dışa aktarması GEREKİR. Tüm sembollerin mevcut olması gerekmesine rağmen, yalnızca cihaz tarafından desteklenen OpenGL ES sürümleri ve uzantıları için karşılık gelen işlevler tam olarak uygulanmalıdır.

Yerel kod uyumluluğu zordur. Bu nedenle, cihaz uygulayıcılarının yukarıda listelenen Android Açık Kaynak Projesi'ndeki kitaplıkların uygulamalarını kullanmaları şiddetle tavsiye edilir.

3.3.2. 32 bit ARM Yerel Kod Uyumluluğu

ARMv8 mimarisi, mevcut yerel kodda kullanılan bazı işlemler de dahil olmak üzere çeşitli CPU işlemlerini kullanımdan kaldırır. 64 bit ARM cihazlarda, aşağıdaki kullanımdan kaldırılan işlemler, yerel CPU desteği veya yazılım emülasyonu aracılığıyla 32 bit yerel ARM kodu için kullanılabilir OLMALIDIR:

 • SWP ve SWPB talimatları
 • SETEND talimatı
 • CP15ISB, CP15DSB ve CP15DMB bariyer işlemleri

Android NDK'nın eski sürümleri, 32 bit ARM yerel kodundan CPU özelliklerini keşfetmek için /proc/cpuinfo'yu kullandı. Bu NDK kullanılarak oluşturulan uygulamalarla uyumluluk için, cihazların 32 bit ARM uygulamaları tarafından okunduğunda /proc/cpuinfo dosyasında aşağıdaki satırları içermesi GEREKİR:

 • "Özellikler:" ve ardından cihazın desteklediği isteğe bağlı ARMv7 CPU özelliklerinin listesi gelir
 • "CPU mimarisi: " ve ardından cihazın desteklenen en yüksek ARM mimarisini açıklayan bir tamsayı gelir (örneğin, ARMv8 cihazları için "8")

Bu gereksinimler yalnızca /proc/cpuinfo 32 bit ARM uygulamaları tarafından okunduğunda geçerlidir. Cihazlar, 64 bit ARM veya ARM olmayan uygulamalar tarafından okunduğunda /proc/cpuinfo dosyasını değiştirmemelidir *ÖNERİ*.

3.4. Web Uyumluluğu

3.4.1. Web Görünümü Uyumluluğu

Android Watch cihazları OLABİLİR, ancak diğer tüm cihaz uygulamalarının android.webkit.Webview API'sinin eksiksiz bir uygulamasını sağlaması ZORUNLUDUR.

android.software.webview platform özelliği, android.webkit.WebView API'sinin eksiksiz bir uygulamasını sağlayan herhangi bir cihazda raporlanmalı ZORUNLU ve API'nin tam bir uygulaması olmayan cihazlarda raporlanmamalıdır ZORUNLU. Android Açık Kaynak uygulaması, android.webkit.WebView'ı uygulamak için Chromium Projesi'ndeki kodu kullanır [ Kaynaklar, 12 ]. Bir web işleme sistemi için kapsamlı bir test paketi geliştirmek mümkün olmadığından, cihaz uygulayıcılarının WebView uygulamasında Chromium'un belirli yukarı akış yapısını kullanması ZORUNLUDUR. Özellikle:

 • Cihaz android.webkit.WebView uygulamalarının, Android 5.1 için yukarı akışlı Android Açık Kaynak Projesi'ndeki Chromium yapısını temel alması ZORUNLUDUR. Bu yapı, Web Görünümü için belirli bir dizi işlevsellik ve güvenlik düzeltmesi içerir [ Kaynaklar, 13 ].
 • Web Görünümü tarafından bildirilen kullanıcı aracısı dizesi şu formatta OLMALIDIR:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD)$(WEBVIEW)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Versiyon/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • $(VERSION) dizesinin değeri, android.os.Build.VERSION.RELEASE değeriyle aynı OLMALIDIR.
  • $(WEBVIEW) dizesi çıkartılabilir MÜMKÜN, ancak dahil edilmişse bunun bir web görünümü olduğunu belirtmek için "; wv" olması ZORUNLUDUR
  • $(MODEL) dizesinin değeri, android.os.Build.MODEL değeriyle aynı OLMALIDIR.
  • $(BUILD) dizesinin değeri, android.os.Build.ID değeriyle aynı OLMALIDIR.
  • $(CHROMIUM_VER) dizesinin değeri, yukarı akışlı Android Açık Kaynak Projesindeki Chromium sürümü OLMALIDIR.
  • Cihaz uygulamaları, kullanıcı aracısı dizesinde Mobil'i ihmal edebilir.

WebView bileşeni mümkün olduğu kadar çok sayıda HTML5 özelliği için destek içermeli GEREKLİ ve özelliği destekliyorsa HTML5 spesifikasyonuna uyması GEREKLİdir [ Kaynaklar, 14 ].

3.4.2. Tarayıcı Uyumluluğu

Android Television, Watch ve Android Automotive uygulamaları bir tarayıcı uygulamasını İÇERMEYEBİLİR ancak bölüm 3.2.3.1'de açıklandığı gibi genel amaç modellerini desteklemelidir ZORUNLU. Diğer tüm cihaz uygulama türleri, genel kullanıcı web taraması için bağımsız bir Tarayıcı uygulaması içermelidir ZORUNLU.

Bağımsız Tarayıcı, WebKit dışında bir tarayıcı teknolojisini temel alıyor OLABİLİR. Ancak alternatif bir Tarayıcı uygulaması kullanılsa bile, üçüncü taraf uygulamalara sağlanan android.webkit.WebView bileşeninin bölüm 3.4.1'de açıklandığı gibi WebKit'i temel alması ZORUNLUDUR.

Uygulamalar, bağımsız Tarayıcı uygulamasında özel bir kullanıcı aracısı dizesi GÖNDEREBİLİR.

Bağımsız Tarayıcı uygulaması (ister yukarı akışlı WebKit Tarayıcı uygulamasına ister üçüncü taraf bir alternatife dayalı olsun) mümkün olduğu kadar çok HTML5 [ Kaynaklar, 14 ] desteği içermelidir *ÖNERİ. Asgari olarak, cihaz uygulamalarının HTML5 ile ilişkili bu API'lerin her birini desteklemesi ZORUNLUDUR:

Ek olarak, cihaz uygulamalarının HTML5/W3C web depolama API'sini [ Kaynaklar, 18 ] desteklemesi ZORUNLUDUR ve HTML5/W3C IndexedDB API'sini [ Kaynaklar, 19 ] DESTEKLEMELİDİR. Web geliştirme standartları kuruluşları web depolama yerine IndexedDB'yi tercih etmeye başladıkça, IndexedDB'nin Android'in gelecekteki bir sürümünde gerekli bir bileşen haline gelmesinin beklendiğini unutmayın.

3.5. API Davranış Uyumluluğu

API türlerinin her birinin (yönetilen, yazılımsal, yerel ve web) davranışları, yukarı akışlı Android Açık Kaynak Projesinin tercih edilen uygulamasıyla tutarlı olmalıdır [ Kaynaklar, 2 ]. Bazı spesifik uyumluluk alanları şunlardır:

 • Cihazlar standart bir amacın davranışını veya anlamını DEĞİŞTİRMEMELİDİR.
 • Cihazlar, belirli bir sistem bileşeni türünün (Servis, Etkinlik, ContentProvider vb.) yaşam döngüsünü veya yaşam döngüsü semantiğini DEĞİŞTİRMEMELİDİR.
 • Cihazlar standart bir iznin anlamını DEĞİŞTİRMEMELİDİR.

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir. Uyumluluk Test Paketi (CTS), platformun önemli kısımlarını davranışsal uyumluluk açısından test eder, ancak tamamını test etmez. Android Açık Kaynak Projesi ile davranışsal uyumluluğun sağlanması uygulayıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle, cihaz uygulayıcılarının sistemin önemli kısımlarını yeniden uygulamak yerine, mümkün olan yerlerde Android Açık Kaynak Projesi aracılığıyla sağlanan kaynak kodunu kullanması GEREKLİdir.

3.6. API Ad Alanları

Android, Java programlama dili tarafından tanımlanan paket ve sınıf ad alanı kurallarına uyar. Üçüncü taraf uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için, cihaz uygulayıcılarının bu paket ad alanlarında herhangi bir yasaklı değişiklik (aşağıya bakın) YAPMAMALIDIR:

 • java.*
 • javax.*
 • güneş.*
 • android.*
 • com.android.*

Yasaklanan değişiklikler şunları içerir :

 • Cihaz uygulamaları, herhangi bir yöntemi veya sınıf imzasını değiştirerek veya sınıfları veya sınıf alanlarını kaldırarak Android platformundaki genel kullanıma açık API'leri DEĞİŞTİRMEMELİDİR.
 • Cihaz uygulayıcıları, API'lerin temel uygulamasını DEĞİŞTİREBİLİR, ancak bu tür değişiklikler, kamuya açık API'lerin belirtilen davranışını ve Java dili imzasını ETKİLEMEMELİDİR.
 • Cihaz uygulayıcıları yukarıdaki API'lere genel kullanıma açık herhangi bir öğe (sınıflar veya arayüzler veya mevcut sınıflara veya arayüzlere alanlar veya yöntemler gibi) EKLEMEMELİDİR.

"Herkese açık öğe", yukarı akışlı Android kaynak kodunda kullanıldığı gibi "@hide" işaretçisiyle süslenmeyen herhangi bir yapıdır. Başka bir deyişle, cihaz uygulayıcılarının yukarıda belirtilen ad alanlarında yeni API'leri açığa çıkarmaması veya mevcut API'leri değiştirmemesi ZORUNLUDUR. Cihaz uygulayıcıları yalnızca dahili değişiklikler YAPABİLİR, ancak bu değişikliklerin reklamı YAPILMAMALIDIR veya başka bir şekilde geliştiricilere sunulmamalıdır.

Cihaz uygulayıcıları özel API'ler EKLEYEBİLİR, ancak bu tür API'lerin herhangi biri başka bir kuruluşa ait olan veya başka bir kuruluşa atıfta bulunan bir ad alanında OLMAMALIDIR. Örneğin, cihaz uygulayıcıları com.google.* veya benzer ad alanına API EKLEMEMELİDİR: bunu yalnızca Google yapabilir. Benzer şekilde Google, diğer şirketlerin ad alanlarına API EKLEMEMELİDİR. Ek olarak, bir cihaz uygulaması standart Android ad alanı dışında özel API'ler içeriyorsa, bu API'lerin bir Android paylaşılan kitaplığında paketlenmesi GEREKİR; böylece yalnızca bunları açıkça kullanan uygulamalar (<uses-library> mekanizması aracılığıyla) artan bellek kullanımından etkilenir. bu tür API'lerden.

Bir cihaz uygulayıcısı yukarıdaki paket ad alanlarından birini iyileştirmeyi teklif ederse (mevcut bir API'ye kullanışlı yeni işlevler ekleyerek veya yeni bir API ekleyerek), uygulayıcının source.android.com adresini ziyaret etmesi ve değişikliklere katkıda bulunma sürecini başlatması GEREKLİdir. Bu sitedeki bilgilere göre kod.

Yukarıdaki kısıtlamaların, Java programlama dilinde API'leri adlandırmaya ilişkin standart kurallara karşılık geldiğini unutmayın; Bu bölüm yalnızca bu sözleşmeleri güçlendirmeyi ve bu Uyumluluk Tanımına dahil ederek onları bağlayıcı kılmayı amaçlamaktadır.

3.7. Çalışma Zamanı Uyumluluğu

Cihaz uygulamalarının tam Dalvik Yürütülebilir (DEX) formatını ve Dalvik bayt kodu spesifikasyonunu ve semantiğini desteklemesi ZORUNLUDUR [ Kaynaklar, 20 ]. Cihaz uygulayıcıları ART'ı, Dalvik Yürütülebilir Formatın referans yukarı akış uygulaması ve referans uygulamasının paket yönetim sistemini KULLANMALIDIR.

Cihaz uygulamalarının, Dalvik çalışma zamanlarını yukarı akışlı Android platformuna uygun olarak ve aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde bellek ayıracak şekilde yapılandırması ZORUNLUDUR. (Ekran boyutu ve ekran yoğunluğu tanımları için bölüm 7.1.1'e bakın.)

Aşağıda belirtilen bellek değerlerinin minimum değerler olarak kabul edildiğini ve cihaz uygulamalarının uygulama başına daha fazla bellek ayırabileceğini unutmayın.

Ekran düzeni Ekran Yoğunluğu Minimum Uygulama Belleği
küçük/normal 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
400 dpi (400 dpi) 96 MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560 dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256MB
büyük 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi) 48MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 96 MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
400 dpi (400dpi) 192MB
480 dpi (xxhdpi) 256MB
560 dpi (560 dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512MB
xlarge 120 dpi (ldpi) 48MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96 MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192MB
400 dpi (400dpi) 288MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560 dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. Kullanıcı Arayüzü Uyumluluğu

3.8.1. Başlatıcı (Ana Ekran)

Android, bir başlatıcı uygulaması (ana ekran) ve aygıt başlatıcısının (ana ekran) değiştirilmesi için üçüncü taraf uygulamalar için destek içerir. Üçüncü taraf uygulamalarının cihaz ana ekranını değiştirmesine izin veren cihaz uygulamaları, android.software.home_screen platform özelliğini bildirmelidir.

3.8.2. Widget'lar

Widget'lar tüm Android cihaz uygulamaları için isteğe bağlıdır, ancak Android el cihazlarında desteklenmelidir.

Android, uygulamaların bir “AppWidget” i son kullanıcıya [ Resources, 21 ] ortaya çıkarmasına izin veren bir bileşen türü ve karşılık gelen API ve yaşam döngüsü tanımlar. Ana ekranda gömme widget'larını destekleyen cihaz uygulamaları, aşağıdaki gereksinimleri karşılamalı ve android.software.app_widgets platform özelliği için destek bildirilmelidir.

 • Aygıt başlatıcıları, AppWidgets için yerleşik destek içermeli ve AppWidgets'i doğrudan başlatıcı içine eklemek, yapılandırmak, görüntülemek ve kaldırmak için kullanıcı arayüzü uygunluklarını ortaya çıkarmalıdır.
 • Cihaz uygulamaları, standart ızgara boyutunda 4 x 4 olan widget'ları oluşturabilmelidir. Ayrıntılar için Android SDK belgelerindeki [ Resources, 21 ] uygulama widget tasarım yönergelerine bakın.
 • Kilit ekranı desteği içeren cihaz uygulamaları, kilit ekranındaki uygulama widget'larını destekleyebilir.

3.8.3. Bildirimler

Android, geliştiricilerin cihazın donanım ve yazılım özelliklerini kullanarak kullanıcılara önemli etkinlikler [ Resources, 22 ] bilgilendirmelerine izin veren API'ler içerir.

Bazı API'ler, uygulamaların bildirim yapmasına veya donanım kullanarak dikkat çekmesine izin verir - özellikle ses, titreşim ve ışık. Cihaz uygulamaları, SDK belgesinde açıklandığı gibi ve cihaz uygulaması donanımında mümkün olduğu ölçüde donanım özelliklerini kullanan bildirimleri desteklemelidir. Örneğin, bir cihaz uygulaması bir vibratör içeriyorsa, titreşim API'lerini doğru bir şekilde uygulamalıdır. Bir cihaz uygulaması donanım yoksa, ilgili API'ler op olarak uygulanmalıdır. Bu davranış bölüm 7'de daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, uygulama API'lerde [ kaynaklar, 23 ] veya durum/sistem çubuğu simgesi stili kılavuzunda [ kaynaklar, 24 ] öngörülen tüm kaynakları (simgeler, animasyon dosyaları vb.) Doğru bir şekilde oluşturmalıdır. Android televizyon cihazı, bildirimleri görüntülememe olasılığını içerir. Cihaz uygulayıcıları, bildirimler için referans android açık kaynak uygulaması tarafından sağlanandan alternatif bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir; Ancak, bu tür alternatif bildirim sistemleri yukarıdaki gibi mevcut bildirim kaynaklarını desteklemelidir.

Android, aşağıdakiler gibi çeşitli bildirimler için destek içerir:

 • Zengin bildirimler . Devam eden bildirimler için etkileşimli görünümler.
 • Heads-Up Bildirimleri . Etkileşimli Görünümler Kullanıcılar mevcut uygulamadan ayrılmadan hareket edebilir veya reddedebilir.
 • Kilit ekran bildirimleri . Görünürlük üzerinde ayrıntılı kontrol ile kilit ekran üzerinde gösterilen bildirimler.

Android Cihaz Uygulamaları, bu tür bildirimler görünür hale getirildiğinde, zengin ve başlık bildirimlerini düzgün bir şekilde yürütmeli ve Android API'larında belgelenen başlık/ad, simge, metni içermelidir [Resources, 25] .

Android, uygulamaların (kullanıcı tarafından açıkça etkinleştirildikten sonra) tüm bildirimlerin bir kopyasını yayınlandıklarında veya güncellenirken almasına izin veren bildirim dinleyici hizmeti API'lerini içerir. Cihaz uygulamaları, bildirim nesnesine bağlı tüm meta veriler dahil tüm bu tür yüklü ve kullanıcı özellikli dinleyici hizmetlerine doğru ve derhal bildirim göndermelidir.

Android, geliştiricilerin uygulamalarına arama dahil etmelerini ve uygulamalarının verilerini küresel sistem aramasına maruz bırakmalarını sağlayan API'leri [ Resources, 26 ] içerir. Genel olarak konuşursak, bu işlev, kullanıcıların sorgu girmesine, kullanıcıların türü olarak önerileri görüntüleyen ve sonuçları görüntüleyen tek, sistem çapında bir kullanıcı arayüzünden oluşur. Android API'leri, geliştiricilerin kendi uygulamalarında arama sağlamak için bu arayüzü yeniden kullanmalarına olanak tanır ve geliştiricilerin Ortak Global Searing kullanıcı arayüzüne sonuç sağlamasına izin verir.

Android cihaz uygulamaları, kullanıcı girişine yanıt olarak gerçek zamanlı önerilerde bulunan tek, paylaşılan, sistem çapında bir arama kullanıcı arayüzü olan Global Search'i içermelidir. Cihaz uygulamaları, geliştiricilerin kendi uygulamalarında arama sağlamak için bu kullanıcı arayüzünü yeniden kullanmalarına olanak tanıyan API'leri uygulamalıdır. Global arama arayüzünü uygulayan cihaz uygulamaları, üçüncü taraf uygulamaların Global arama modunda çalıştırıldığında arama kutusuna öneriler eklemesine izin veren API'leri uygulamalıdır. Bu işlevselliği kullanan üçüncü taraf uygulaması yüklenmezse, varsayılan davranış web arama motoru sonuçlarını ve önerilerini görüntülemek olmalıdır.

3.8.5. Tostlar

Uygulamalar, kısa bir süre sonra kaybolan son kullanıcıya modal olmayan kısa dizeler görüntülemek için “Tost” API'sını kullanabilir [ Resources, 27 ]. Cihaz uygulamaları, uygulamalardan son kullanıcılara tostları yüksek görünürlükle göstermelidir.

3.8.6. Temalar

Android, uygulamaların bir etkinlik veya uygulamaya stil uygulaması için bir mekanizma olarak “temalar” sağlar.

Android, Android SDK tarafından tanımlandığı gibi holo tema görünümünü ve hissini eşleştirmek istiyorlarsa, uygulama geliştiricilerinin kullanmaları için bir dizi tanımlanmış stil olarak bir “Holo” tema ailesi içerir [ Resources, 28 ]. Cihaz uygulamaları, uygulamalara maruz kalan Holo tema niteliklerinden hiçbirini değiştirmemelidir [ Resources, 29 ].

Android, tasarım temasının görünümünü ve hissini çok çeşitli farklı Android cihaz türlerinde eşleştirmek istiyorlarsa, uygulama geliştiricilerinin kullanmaları için bir dizi tanımlanmış stil olarak “malzeme” tema ailesi içerir. Cihaz uygulamaları “Materyal” tema ailesini desteklemeli ve herhangi bir maddi tema niteliğini veya uygulamalara maruz kalan varlıklarını değiştirmemelidir [ Resources, 30 ].

Android ayrıca, cihaz uygulayıcısı tarafından tanımlanan cihaz temasının görünümünü ve hissini eşleştirmek istiyorlarsa, uygulama geliştiricilerinin kullanmaları için bir dizi tanımlanmış stil olarak bir “cihaz varsayılan” tema ailesi içerir. Cihaz uygulamaları, uygulamalara maruz kalan cihaz varsayılan tema özniteliklerini değiştirebilir [ Resources, 29 ].

Android, uygulama geliştiricilerinin durum ve navigasyon çubuğunun arkasındaki alanı uygulama içeriğiyle doldurmalarını sağlayan yarı saydam sistem çubuklarına sahip yeni bir varyant temasını destekler. Bu yapılandırmada tutarlı bir geliştirici deneyimini sağlamak için, durum çubuğu simge stilinin farklı cihaz uygulamalarında korunması önemlidir. Bu nedenle, Android aygıt uygulamaları, simge sorunlu bir durumu göstermedikçe, sistem durumu simgeleri (sinyal gücü ve pil seviyesi gibi) ve sistem tarafından verilen bildirimleri kullanmalıdır [ Resources, 29 ].

3.8.7. Canlı Duvarkağıtları

Android, uygulamaların bir veya daha fazla “canlı duvar kağıtları” nı son kullanıcıya maruz bırakmasına izin veren bir bileşen türü ve karşılık gelen API ve yaşam döngüsü tanımlar [ Resources, 31 ]. Canlı duvar kağıtları, diğer uygulamaların arkasında duvar kağıdı olarak görüntülenen sınırlı giriş özelliklerine sahip animasyonlar, desenler veya benzer görüntülerdir.

Donanım, tüm canlı duvar kağıtlarını çalıştırabiliyorsa, işlevsellik konusunda herhangi bir sınırlama olmadan, diğer uygulamalar üzerinde olumsuz bir etkisi olmayan makul bir kare hızında güvenilir bir şekilde canlı duvar kağıtları çalıştırabilir. Donanımdaki sınırlamalar duvar kağıtlarına ve/veya uygulamaların çökmesine, arızalanmasına, aşırı CPU veya pil gücü tüketmesine veya kabul edilemeyecek kadar düşük kare hızlarında çalışmasına neden olursa, donanımın canlı duvar kağıdı çalıştıramayacağını kabul eder. Örnek olarak, bazı canlı duvar kağıtları içeriğini oluşturmak için bir OpenGL 2.0 veya 3.x bağlam kullanabilir. Canlı duvar kağıdı, birden fazla OpenGL bağlamını desteklemeyen donanımda güvenilir bir şekilde çalışmaz, çünkü bir OpenGL bağlamının canlı duvar kağıdı kullanımı, OpenGL bağlamını da kullanan diğer uygulamalarla çelişebilir.

Yukarıda açıklandığı gibi canlı duvar kağıtlarını güvenilir bir şekilde çalıştırabilen cihaz uygulamaları canlı duvar kağıtları uygulamalıdır ve uygulandığında android.software.live_wallpaper platform özelliği bayrağı bildirilmelidir.

3.8.8. Etkinlik Değiştirme

Son işlev navigasyon tuşu isteğe bağlı olduğundan, genel bakış ekranı uygulama gereksinimleri Android televizyon cihazları ve Android Watch cihazları için isteğe bağlıdır.

Yukarı Akım Android kaynak kodu, görev değiştirme ve yakın zamanda erişilen etkinlikleri ve görevleri görüntülemek için sistem düzeyinde bir kullanıcı arayüzü olan genel bakış ekranını [ Resources, 32 ] içerir. Bölüm 7.2.3'te ayrıntılı olarak açıklandığı gibi RECENTS FONKSİYON NEVGIGATION KEYİ içeren Cihaz Uygulamaları, arayüzü değiştirebilir, ancak aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Bağlı Recents'i birlikte hareket eden bir grup olarak göstermelidir.
 • En az 20'ye kadar gösterilen etkinliği desteklemelidir.
 • En azından bir seferde 4 etkinlik başlığını göstermelidir.
 • Recents olarak renk, simge, ekran başlığı göstermelidir.
 • Ekran sabitleme davranışını [ Resources, 33 ] uygulamalı ve kullanıcıya özelliği geçiş yapmak için bir Ayarlar menüsü sağlamalıdır.
 • Bir kapanış uygunluğu ("x") göstermeli, ancak kullanıcı ekranlarla etkileşime girene kadar bunu geciktirebilir.

Cihaz uygulamaları, genel bakış ekranı için yukarı akış Android kullanıcı arayüzünü (veya benzer bir küçük resim tabanlı arabirim) kullanmaya şiddetle teşvik edilir.

3.8.9. Giriş Yönetimi

Android, üçüncü taraf giriş yöntemi editörleri için girdi yönetimi ve destek desteği içerir [ Resources, 34 ]. Kullanıcıların aygıtta üçüncü taraf giriş yöntemlerini kullanmalarına olanak tanıyan cihaz uygulamaları, Android.input_methods platform özelliğini bildirmeli ve Android SDK belgelerinde tanımlandığı gibi IME API'lerini desteklemelidir.

Android.software.input_methods özelliğini bildiren cihaz uygulamaları, üçüncü taraf giriş yöntemlerini eklemek ve yapılandırmak için kullanıcı tarafından erişilebilir bir mekanizma sağlamalıdır. Cihaz uygulamaları, Android.settings.input_method_settings niyetine yanıt olarak ayarlar arayüzünü görüntülemelidir.

3.8.10. Kilit Ekranı Medya Kontrolü

Uzaktan Kumanda İstemcisi API'sı, medya uygulamalarının kilit ekranında görüntülenen oynatma kontrolleriyle entegre olmasını sağlayan medya bildirim şablonu lehine Android 5.0'dan kullanımdan kaldırılmıştır [ Resources, 35 ]. Bir android otomotiv veya izleme uygulaması olmadığı sürece, kilit ekranını destekleyen cihaz uygulamaları, medya bildirim şablonu da dahil olmak üzere kilit ekran bildirimlerini görüntülemelidir.

3.8.11. Rüyalar

Android, Dreams adlı etkileşimli ekran koruyuculara destek içerir [ Resources, 36 ]. Dreams, bir güç kaynağına bağlı bir cihaz boşta kaldığında veya bir masa iskelesine yerleştirildiğinde kullanıcıların uygulamalarla etkileşime girmesine olanak tanır. Android Watch Cihazları hayalleri uygulayabilir, ancak diğer cihaz uygulamaları türler için destek içermeli ve kullanıcıların Android.settings.dream_settings niyetine yanıt olarak hayalleri yapılandırması için bir ayar seçeneği sunmalıdır.

3.8.12. Konum

Bir cihazın konum koordinatlarını sağlayabilen bir donanım sensörü (örneğin GPS) olduğunda, konum modları ayarlar içindeki konum menüsünde görüntülenmelidir [ Resources, 37 ].

3.8.13. Unicode ve Yazı Tipi

Android, renk emoji karakterleri için destek içerir. Android cihaz uygulamaları bir IME içerdiğinde, cihazlar Unicode 6.1'de tanımlanan emoji karakterleri için kullanıcıya bir giriş yöntemi sağlamalıdır [ Resources, 38 ]. Tüm cihazlar bu emoji karakterlerini renkli glif olarak oluşturabilmelidir.

Android, farklı ağırlıklara sahip Roboto 2 yazı tipine destek içerir-sans-serif-ince, sans-serif-ışıklı, sans-serif-medium, sans-serif-siyah, sans-serif-kondensed, sans-serif-condensed ışıklı Latin genişletilmiş a, b, c ve d aralıkları ve Unicode 7.0'ın para birimi sembolleri bloğundaki tüm glifler dahil olmak üzere, cihazda bulunan diller ve Latin, Yunan ve Kiril'in tam Unicode 7.0 kapsamı için dahil edilmelidir.

3.9. Cihaz yönetimi

Android, Android Cihaz Yönetimi API'sı aracılığıyla şifre politikalarının uygulanması veya uzaktan silme işlemi gibi sistem düzeyinde cihaz yönetimi işlevlerini gerçekleştirmesine izin veren özellikler içerir [ Resources, 39 ]. Cihaz uygulamaları, CihazPolicyManager sınıfının bir uygulamasını sağlamalıdır [ Resources, 40 ]. PIN (sayısal) veya şifre (alfanumerik) tabanlı kilit ekranları için destek içeren cihaz uygulamaları, Android SDK belgelerinde tanımlanan tüm cihaz yönetimi politikalarını desteklemeli ve android.software.device_admin platform özelliğini bildirmelidir.

Cihaz uygulamalarında, cihaz yönetimi işlevlerini yerine getiren bir uygulamaya sahip olabilir, ancak bu uygulama varsayılan cihaz sahibi uygulaması olarak kutudan çıkmamalıdır [ Resources, 41 ].

3.10. Ulaşılabilirlik

Android, engelli kullanıcıların cihazlarında daha kolay gezinmelerine yardımcı olan bir erişilebilirlik katmanı sağlar. Buna ek olarak, Android, erişilebilirlik hizmeti uygulamalarının kullanıcı ve sistem olayları için geri arama almasını ve metin-konuşma, dokunsal geri bildirim ve Trackball/D-Pad navigasyonu gibi alternatif geri bildirim mekanizmaları oluşturmasını sağlayan platform API'leri sağlar [ Resources, 42 ].

Cihaz uygulamaları aşağıdaki gereksinimleri içerir:

 • Android otomotiv uygulamaları, varsayılan Android uygulamasıyla tutarlı Android erişilebilirlik çerçevesinin bir uygulamasını sağlamalıdır.
 • Cihaz uygulamaları (Android otomotiv hariç), varsayılan Android uygulamasıyla tutarlı Android Erişilebilirlik Çerçevesinin bir uygulamasını sağlamalıdır.
 • Cihaz uygulamaları (Android Automotive Hariç Tutuldu), Android.AccessifityService API'leri aracılığıyla üçüncü taraf erişilebilirlik hizmeti uygulamalarını desteklemelidir [ Resources, 43 ]
 • Cihaz uygulamaları (Android otomotiv hariç) erişilebilirlikler oluşturmalı ve bu olayları varsayılan Android uygulaması ile tutarlı bir şekilde kayıtlı erişilebilirlik uygulamalarına sunmalıdır
 • Cihaz uygulamaları (Android otomotiv ve ses çıkışı hariç tutulmayan Android izleme aygıtları), erişilebilirlik hizmetlerini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanıcı tarafından erişilebilir bir mekanizma sağlamalı ve bu arabirimi android.settings.action_accessibility_settings Inttent'e yanıt olarak göstermelidir.

Ayrıca, cihaz uygulamaları cihazda bir erişilebilirlik hizmetinin uygulanmasını sağlamalı ve kullanıcıların cihaz kurulumu sırasında erişilebilirlik hizmetini etkinleştirmesi için bir mekanizma sağlamalıdır. Bir erişilebilirlik hizmetinin açık kaynaklı bir uygulaması, Gözler Ücretsiz Projesi'nden mevcuttur [ Resources, 44 ].

3.11. Konuşma metni

Android, uygulamaların metin-konuşma (TTS) hizmetlerinden yararlanmasına izin veren ve servis sağlayıcıların TTS hizmetlerinin uygulamalarını sunmasına izin veren API'leri içerir [ Resources, 45 ]. Cihaz uygulamaları Android.hardware.audio.utput özelliğini rapor eden Android TTS çerçevesi ile ilgili bu gereksinimleri karşılamalıdır.

Android Otomotiv Uygulamaları:

 • Android TTS Framework API'lerini desteklemelidir.
 • Üçüncü taraf TTS motorlarının kurulumunu destekleyebilir. Desteklenirse, ortaklar kullanıcının sistem düzeyinde kullanım için bir TTS motoru seçmesine izin veren kullanıcı tarafından erişilebilir bir arayüz sağlamalıdır.

Diğer tüm cihaz uygulamaları:

 • Android TTS Framework API'lerini desteklemeli ve cihazda bulunan dilleri destekleyen bir TTS motoru içermelidir. Yukarı akış Android açık kaynak yazılımının tam özellikli bir TTS motor uygulaması içerdiğini unutmayın.
 • Üçüncü taraf TTS motorlarının kurulumunu desteklemeli
 • Kullanıcıların sistem düzeyinde kullanılmak üzere bir TTS motoru seçmelerini sağlayan kullanıcı tarafından erişilebilir bir arayüz sağlamalıdır.

3.12. TV giriş çerçevesi

Android Televizyon Giriş Çerçevesi (TIF), canlı içeriğin Android televizyon cihazlarına teslimatını basitleştirir. TIF, Android televizyon cihazlarını kontrol eden giriş modülleri oluşturmak için standart bir API sağlar. Android televizyon cihazı uygulamaları televizyon giriş çerçevesini desteklemelidir [ Resources, 46 ].

TIF'i destekleyen cihaz uygulamaları, android.software.live_tv platform özelliğini bildirmelidir.

4. Uygulama ambalaj uyumluluğu

Cihaz uygulamaları, resmi Android SDK'da bulunan “AAPT” aracı tarafından oluşturulan Android “.APK” dosyalarını yüklemeli ve çalıştırmalıdır [ Resources, 47 ].

Cihaz uygulamaları, .APK [ Resources, 48 ], Android Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik Bytecode [ Resources, 20 ] veya renderscript bayt kodu biçimlerini bu dosyaların yüklemesini ve doğru şekilde çalıştırmasını önleyecek şekilde genişletmemelidir. Diğer uyumlu cihazlar.

5. Multimedya uyumluluğu

5.1. Medya kodekleri

Cihaz uygulamaları, bu belgede açıkça izin verilenler dışında, Android SDK belgesinde [ Resources, 50 ] belirtilen temel medya formatlarını desteklemelidir. Özellikle, cihaz uygulamaları aşağıdaki tablolarda tanımlanan ve mediaCodeClist [ Resources, 112 ] aracılığıyla bildirilen medya formatlarını, kodlayıcıları, kod çözücüleri, dosya türlerini ve konteyner formatlarını desteklemelidir. Cihaz uygulamaları ayrıca kameraprofilinde bildirilen tüm profilleri çözebilmelidir [ Resources, 113 ]. Tüm bu kodekler, Android Açık Kaynak Projesi'nden tercih edilen Android uygulamasında yazılım uygulamaları olarak sağlanmaktadır.

Ne Google ne de açık telefon ittifakının bu kodeklerin üçüncü taraf patentlerden kurtulduğunu gösteren herhangi bir temsil yapmadığını lütfen unutmayın. Bu kaynak kodunu donanım veya yazılım ürünlerinde kullanmak isteyenlere, açık kaynak yazılım veya Shareware de dahil olmak üzere bu kodun uygulanmasının ilgili patent sahiplerinden patent lisansları gerektirebileceği önerilmektedir.

5.1.1. Ses Codec'leri

Biçim/codec Kodlayıcı Kod çözücü Detaylar Desteklenen Dosya Türleri/Konteyner Biçimleri
MPEG-4 AAC profili

(AAC LC)

Gerekli 1 GEREKLİ Mono/stereo/5.0/5.1 2 içeriği 8 ila 48 kHz arasında standart örnekleme oranlarına sahip.
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS RAW AAC (.AAC, Android 3.1+ kodunu çözün, Android 4.0+ içinde kodlayın, ADIF desteklenmedi)
 • MPEG-TS (.ts, Aranabilir Değil, Android 3.0+)
MPEG-4 He AAC profili (AAC+) Gerekli 1
(Android 4.1+)
GEREKLİ Mono/stereo/5.0/5.1 2 içeriği 16 ila 48 kHz arasında standart örnekleme oranlarına sahip.
MPEG-4 HE AACV2

Profil (Geliştirilmiş AAC+)

GEREKLİ Mono/stereo/5.0/5.1 2 içeriği 16 ila 48 kHz arasında standart örnekleme oranlarına sahip.
AAC ELD (Gelişmiş Düşük Gecikme AAC) Gerekli 1

(Android 4.1+)

GEREKLİ

(Android 4.1+)

16 ila 48 kHz arasında standart örnekleme oranlarına sahip mono/stereo içerik desteği.
AMR-NB Gerekli 3 Gerekli 3 4.75 ila 12.2 kbps örneklendi @ 8khz 3GPP (.3GP)
AMR-WB Gerekli 3 Gerekli 3 6.60 kbit/s ila 23.85 kbit/ss örneklendi @ 16kHz
FLAC GEREKLİ
(Android 3.1+)
Mono/stereo (çok kanal yok). 48 kHz'e kadar örnek oranları (ancak 44.1 kHz çıkışı olan cihazlarda 44.1 kHz'e kadar önerilir, çünkü 48 ila 44.1 kHz Downsampler düşük geçişli bir filtre içermez). 16 bit tavsiye edilir; 24 bit için hiçbir şekilde uygulanmadı. Sadece flac (.flac)
MP3 GEREKLİ Mono/Stereo 8-320kbps sabit (CBR) veya değişken bit hızı (VBR) Mp3 (.mp3)
MİDİ GEREKLİ MIDI Tip 0 ve 1. DLS Sürüm 1 ve 2. XMF ve Mobil XMF. Rtttl/RTX, OTA ve Imelody Zil Sesi Formatları Desteği
 • Tip 0 ve 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • Rtttl/rtx (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • Imelody (.imy)
Vorbis GEREKLİ
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/Dalga Gerekli 4
(Android 4.1+)
GEREKLİ 16 bit doğrusal PCM (donanımın sınırına kadar oranlar). Cihazlar, 8000, 11025, 16000 ve 44100 Hz frekanslarında çiğ PCM kaydı için örnekleme oranlarını desteklemelidir. Dalga (.WAV)
başyapıt GEREKLİ
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv)

1 Android.hardware.microphone'u tanımlayan cihaz uygulamaları için gerekli ancak Android Watch Cihaz Uygulamaları için isteğe bağlı.

2 Yalnızca 5.0/5.1 içeriği gereklidir; 2'den fazla kanalın kaydedilmesi veya oluşturulması isteğe bağlıdır.

3 Android el cihaz uygulamaları için gereklidir.

4 Android.Hardware.MicroPhone'u tanımlayan cihaz uygulamaları için gerekli Android Watch Cihaz Uygulamaları.

5.1.2. Resim kodekleri

Biçim/codec Kodlayıcı Kod çözücü Detaylar Desteklenen Dosya Türleri/Konteyner Biçimleri
JPEG GEREKLİ GEREKLİ Taban+ilerici JPEG (.jpg)
GIF GEREKLİ GIF (.GIF)
PNG GEREKLİ GEREKLİ PNG (.png)
BMP GEREKLİ BMP (.bmp)
WebP GEREKLİ GEREKLİ WebP (.Webp)

5.1.3. Video Codec'leri

Video kodekleri Android Watch Cihaz uygulamaları için isteğe bağlıdır.

Biçim/codec Kodlayıcı Kod çözücü Detaylar Desteklenen dosya türleri/
Konteyner biçimleri
H.263 Gerekli 1 Gerekli 2
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC Gerekli 2 Gerekli 2 Ayrıntılar için Bölüm 5.2 ve 5.3'e bakın
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Mpeg-ts (.ts, sadece AAC ses, aranamaz değil, Android 3.0+)
H.265 HEVC Gerekli 5 Ayrıntılar için Bölüm 5.3'e bakın MPEG-4 (.mp4)
MPEG-4 SP Gerekli 2 3GPP (.3GP)
VP8 3 Gerekli 2

(Android 4.3+)

Gerekli 2

(Android 2.3.3+)

Ayrıntılar için Bölüm 5.2 ve 5.3'e bakın
VP9 Gerekli 2
(Android 4.4+)
Ayrıntılar için Bölüm 5.3'e bakın

1 Kamera donanımını içeren cihaz uygulamaları için gereklidir ve Android.Hardware.Camera veya Android.Hardware.Camera.Front'u tanımlayın.

2 Android Watch Cihazları hariç cihaz uygulamaları için gereklidir.

3 Web video akışı ve video-konferans hizmetlerinin kabul edilebilir kalitesi için, cihaz uygulamaları [ Resources, 51 ] 'deki gereksinimleri karşılayan bir donanım VP8 kodek kullanmalıdır.

4 Cihaz uygulamaları Matroska WebM dosyalarını yazmayı desteklemelidir.

5 Android otomotiv için şiddetle tavsiye edilir, Android Watch için isteğe bağlı ve diğer tüm cihaz türleri için gereklidir.

5.2. Video kodlama

Video kodekleri Android Watch Cihaz uygulamaları için isteğe bağlıdır.

H.264 CODEC Desteği ile Android Cihaz Uygulamaları, temel profil seviye 3'ü ve aşağıdaki SD (standart tanım) video kodlama profillerini desteklemeli ve ana profil seviye 4'ü ve aşağıdaki HD (yüksek tanım) video kodlama profillerini desteklemelidir. Android televizyon cihazlarının 30 fps'de HD 1080p videosunu kodlaması şiddetle tavsiye edilir.

SD (düşük kalite) SD (yüksek kalite) HD 720p1 HD 1080p1
Video çözünürlüğü 320 x 240 px 720 x 480 px 1280x720 piksel 1920x1080 piksel
Video kare hızı 20 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bit hızı 384 Kbps 2 Mb/sn 4 Mb/sn 10 Mb/sn

1 Donanım tarafından desteklendiğinde, ancak Android televizyon cihazları için şiddetle tavsiye edilir.

VP8 CODEC desteği ile Android cihaz uygulamaları SD video kodlama profillerini desteklemeli ve aşağıdaki HD (yüksek tanımlı) video kodlama profillerini desteklemelidir.

SD (düşük kalite) SD (yüksek kalite) HD 720p1 HD 1080p1
Video çözünürlüğü 320 x 180 px 640 x 360 px 1280x720 piksel 1920x1080 piksel
Video kare hızı 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bit hızı 800 Kbps 2 Mb/sn 4 Mb/sn 10 Mb/sn

1 Donanım tarafından desteklendiğinde.

5.3. Video kod çözme

Video kodekleri Android Watch Cihaz uygulamaları için isteğe bağlıdır.

Cihaz uygulamaları, standart Android API'leri aracılığıyla geliştiricilere maruz kalan tüm VP8, VP9, ​​H.264 ve H.265 kodekleri için aynı akış içinde dinamik video çözünürlük değiştirmeyi desteklemelidir.

H.264 kod çözücüleri ile Android cihaz uygulamaları, taban çizgisi profil seviye 3'ü ve aşağıdaki SD video kod çözme profillerini desteklemeli ve HD kod çözme profillerini desteklemelidir. Android televizyon cihazları yüksek profilli seviye 4.2 ve HD 1080p kod çözme profilini desteklemelidir.

SD (düşük kalite) SD (yüksek kalite) HD 720p1 HD 1080p1
Video çözünürlüğü 320 x 240 px 720 x 480 px 1280x720 piksel 1920x1080 piksel
Video kare hızı 30 fps 30 fps 30 fps / 60 fps2 30 fps / 60 fps2
Video bit hızı 800 Kbps 2 Mb/sn 8 Mb/sn 20 Mb/sn

1 Android televizyon cihazı uygulamaları için gereklidir, ancak diğer cihaz türleri için yalnızca donanım tarafından desteklendiğinde.

2 Android televizyon cihazı uygulamaları için gereklidir.

Android Cihaz Uygulamaları Bölüm 5.1.3'te açıklandığı gibi VP8 CODEC'i desteklerken, aşağıdaki SD kod çözme profillerini desteklemeli ve HD kod çözme profillerini desteklemelidir. Android televizyon cihazları HD 1080p kod çözme profilini desteklemelidir.

SD (düşük kalite) SD (yüksek kalite) HD 720p1 HD 1080p1
Video çözünürlüğü 320 x 180 px 640 x 360 px 1280x720 piksel 1920x1080 piksel
Video kare hızı 30 fps 30 fps 30 fps / 60 fps2 30/60 FPS2
Video bit hızı 800 Kbps 2 Mb/sn 8 Mb/sn 20 Mb/sn

1 Android televizyon cihazı uygulamaları için gereklidir, ancak diğer cihaz türleri için yalnızca donanım tarafından desteklendiğinde.

2 Android televizyon cihazı uygulamaları için gereklidir.

Android Cihaz Uygulamaları, Bölüm 5.1.3'te açıklandığı gibi VP9 CODEC'i desteklerken, aşağıdaki SD video kod çözme profillerini desteklemeli ve HD kod çözme profillerini desteklemelidir. HD 1080p kod çözme profilini desteklemek için Android televizyon cihazlarının güçlü bir şekilde önerilir ve UHD kod çözme profilini desteklemelidir. UHD video kod çözme profili desteklendiğinde, 8 bit renk derinliğini desteklemelidir.

SD (düşük kalite) SD (yüksek kalite) HD 720p 1 HD 1080p 2 Uhd 2
Video çözünürlüğü 320 x 180 px 640 x 360 px 1280x720 piksel 1920x1080 piksel 3840 x 2160 piksel
Video kare hızı 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bit hızı 600 kbps 1,6 Mb/sn 4 Mb/sn 10 Mb/sn 20 Mb/sn

1 Android televizyon cihazı uygulamaları için gereklidir, ancak diğer cihaz türleri için yalnızca donanım tarafından desteklendiğinde.

2, donanım tarafından desteklendiğinde Android televizyon cihazı uygulamaları için şiddetle tavsiye edilir.

Android cihaz uygulamaları, Bölüm 5.1.3'te açıklandığı gibi H.265 Codec'i desteklerken, ana profil seviye 3 ana katmanını ve aşağıdaki SD video kod çözme profillerini desteklemeli ve HD kod çözme profillerini desteklemelidir. Android televizyon cihazları Main10 Seviye 5 ana katman profilini ve UHD kod çözme profilini desteklemelidir. HD 1080p kod çözme profilini desteklemek için Android televizyon cihazlarının güçlü bir şekilde önerilmesi önerilir. HD 1080p kod çözme profili desteklenirse, ana profil seviyesi 4.1 ana katmanını desteklemelidir

SD (düşük kalite) SD (yüksek kalite) HD 720p 1 HD 1080p 2 Uhd 2
Video çözünürlüğü 352 x 288 px 640 x 360 px 1280x720 piksel 1920x1080 piksel 3840 x 2160 piksel
Video kare hızı 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bit hızı 600 kbps 1,6 Mb/sn 4 Mb/sn 10 Mb/sn 20 Mb/sn

1 Android televizyon cihazı uygulaması için gereklidir, ancak diğer cihaz türleri için yalnızca donanım tarafından desteklendiğinde.

2, donanım tarafından desteklendiğinde Android televizyon cihazı uygulamaları için şiddetle tavsiye edilir.

5.4. Ses kaydı

Bu bölümde belirtilen bazı gereksinimler Android 4.3'ten beri gerektiği gibi belirtilirken, gelecekteki bir sürüm için uyumluluk tanımının bunları değiştirmesi planlanmaktadır. Mevcut ve yeni Android cihazların olması gerektiği gibi belirtilen bu gereksinimleri karşılamaları şiddetle tavsiye edilir veya gelecekteki sürüme yükseltildiğinde Android uyumluluğuna ulaşamazlar.

5.4.1. Ham ses yakalama

Android.hardware.microfon beyan eden cihaz uygulamaları, aşağıdaki özelliklerle ham ses içeriğinin yakalanmasına izin vermelidir:

 • Biçim : Doğrusal PCM, 16 bit
 • Örnekleme Oranları : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kanallar : Mono

Android.Hardware.Microfon'u bildiren cihaz uygulamaları, aşağıdaki özelliklerle ham ses içeriğinin yakalanmasına izin vermelidir:

 • Biçim : Doğrusal PCM, 16 bit
 • Örnekleme Oranları : 22050, 48000
 • Kanallar : Stereo

5.4.2. Ses tanıma için yakalama

Yukarıdaki kayıt özelliklerine ek olarak, bir uygulama android.media.meditarecorder.audioSource.voice_recognition ses kaynağını kullanarak bir ses akışı kaydetmeye başladığında:

 • Cihaz, frekans özelliklerine karşı yaklaşık düz genlik sergilemelidir: özellikle ± 3 dB, 100 Hz ila 4000 Hz.
 • Ses giriş duyarlılığı, 1000 Hz'de 90 dB'lık bir ses güç seviyesi (SPL) kaynağı, 16 bit numune için 2500 rm verecek şekilde ayarlanmalıdır.
 • PCM genlik seviyeleri, mikrofonda -18 dB ila +12 dB RE 90 dB SPL arasında en az 30 dB aralığında giriş SPL değişikliklerini doğrusal olarak izlemelidir.
 • Toplam harmonik bozulma, mikrofonda 90 dB SPL giriş seviyesinde 1kHz için% 1'den az olmalıdır.
 • Varsa gürültü azaltma işlemesi devre dışı bırakılmalıdır.
 • Varsa otomatik kazanç kontrolü devre dışı bırakılmalıdır

Platform, konuşma tanıma için ayarlanmış gürültü bastırma teknolojilerini destekliyorsa, etkinin Android.media.audiofx.noisesuppressor API'sinden kontrol edilebilmesi gerekir. Ayrıca, gürültü bastırıcının etki tanımlayıcısı için UUID alanı, gürültü bastırma teknolojisinin her bir uygulamasını benzersiz bir şekilde tanımlamalıdır.

5.4.3. Oynatmanın yeniden yönlendirilmesi için yakalama

Android.media.mediarecorder.audioSource sınıfı Remote_submix ses kaynağını içerir. Android.Hardware.audio.utput, Remote_submix ses kaynağını düzgün bir şekilde uygulamalıdır. :

 • Stream_ring
 • Stream_Alarm
 • Stream_notifikation

5.5. Ses Çalma

Android.hardware.audio.utput bildiren cihaz uygulamaları bu bölümdeki gereksinimlere uymalıdır.

5.5.1. Ham ses çalma

Cihaz, aşağıdaki özelliklerle ham ses içeriğinin oynatılmasına izin vermelidir:

 • Biçim : Doğrusal PCM, 16 bit
 • Örnekleme Oranları : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kanallar : Mono, Stereo

Cihaz, aşağıdaki özelliklerle ham ses içeriğinin oynatılmasına izin vermelidir:

 • Örnekleme Oranları : 24000, 48000

5.5.2. Ses efektleri

Android, cihaz uygulamaları için ses efektleri için bir API sağlar [ Resources, 52 ]. Android.hardware.audio.utput özelliğini bildiren cihaz uygulamaları:

 • AudioEffect alt sınıfı ekolayzır, sesdersenhancer aracılığıyla kontrol edilebilen Effect_Type_equalizer ve Effect_Type_Loudness_Enhancer uygulamalarını desteklemelidir.
 • Görselleştirici sınıfı aracılığıyla kontrol edilebilen Visualerer API uygulamasını desteklemelidir.
 • Effect_type_bass_boost, Effect_type_env_reverb, Effect_type_preset_reverb ve Effect_type_virtualizer uygulamalarını desteklemelidir.

5.5.3. Ses Çıktı Hacmi

Android televizyon cihazı uygulamaları, sıkıştırılmış ses geçiş çıkışı hariç (cihazda ses kod çözmesinin yapılmadığı durumlarda), desteklenen çıkışlarda sistem ana hacmi ve dijital ses çıkışı hacmi zayıflaması için destek içermelidir.

5.6. Ses gecikmesi

Bir ses sinyali bir sistemden geçtikçe ses gecikmesi zaman gecikmesidir. Birçok uygulama sınıfı, gerçek zamanlı ses efektleri elde etmek için kısa gecikmelere dayanır.

Bu bölümün amaçları için aşağıdaki tanımları kullanın:

 • Çıktı gecikmesi . Bir uygulamanın bir PCM kodlu veri çerçevesi yazdığı ve karşılık gelen ses harici bir dinleyici tarafından duyulabileceği veya bir dönüştürücü tarafından gözlemlenebileceği aralık.
 • Soğuk çıkış gecikmesi . Ses çıkış sistemi, istekten önce boşta kaldığında ve güçlendirildiğinde ilk kare için çıkış gecikmesi.
 • Sürekli çıktı gecikmesi . Cihaz ses çaldıktan sonra sonraki çerçeveler için çıkış gecikmesi.
 • Giriş gecikmesi . Cihaza harici bir ses sunulduğu zaman ve bir uygulamanın PCM kodlu verilerin karşılık gelen çerçevesini okuduğu zaman.
 • Soğuk giriş gecikmesi . Ses giriş sistemi boşta kaldığında ve talepten önce açıldığı ilk kare için kayıp giriş süresinin ve giriş gecikmesinin toplamı.
 • Sürekli giriş gecikmesi . Cihaz ses yakalarken sonraki çerçeveler için giriş gecikmesi.
 • Soğuk çıkış titreşimi . Soğuk çıkış gecikmesi değerlerinin ayrı ölçümleri arasındaki varyans.
 • Soğuk giriş titreşimi . Soğuk giriş gecikmesi değerlerinin ayrı ölçümleri arasındaki varyans.
 • Sürekli gidiş-dönüş gecikmesi . Sürekli giriş gecikmesi artı sürekli çıkış gecikmesi artı 5 milisaniye.
 • OpenSl ES PCM arabellek kuyruğu API . Android NDK içindeki PCM ile ilgili OpenSl ES APIS kümesi; Bkz.

Android.hardware.audio.utput bildiren cihaz uygulamaları bu ses çıkışı gereksinimlerini karşılamalı veya aşmalıdır:

 • 100 milisaniye veya daha az soğuk çıkış gecikmesi
 • 45 milisaniye veya daha az sürekli çıkış gecikmesi
 • Soğuk çıkış titremesini en aza indir

Bir cihaz uygulaması, OpenSl ES PCM arabellek kuyruğu API'sini kullanırken herhangi bir başlangıç ​​kalibrasyonundan sonra bu bölümün gereksinimlerini karşılıyorsa, en az bir desteklenen ses çıkış cihazında sürekli çıkış gecikmesi ve soğuk çıkış gecikmesi için, düşük gecikmeli sesli ses için destek bildirebilir. , by reporting the feature android.hardware.audio.low_latency via the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53 ]. Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Device implementations that include android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio requirements:

 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 30 milliseconds or less
 • continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less
 • minimize the cold input jitter

5.7. Ağ Protokolleri

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 50 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP(S) progressive streaming
 • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 54 ]

5.8. Secure Media

Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, if they support a wireless display protocol, MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays. Similarly if they support a wired external display, the device implementations MUST support HDCP 1.2 or higher. Android Television device implementations MUST support HDCP 2.2 for devices supporting 4K resolution and HDCP 1.4 or above for lower resolutions. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Geliştirici Araçları

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Android compatible devices MUST be compatible with:

Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK including dumpsys [ Resources, 56 ]. The device-side adb daemon MUST be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge. If a device implementation omits USB peripheral mode, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11).

Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.

Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 9 in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Geliştirici Seçenekleri

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 60 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint. [ Resources, 53]

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 61 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. Ekran boyutu

Android Watch devices (detailed in section 2 ) MAY have smaller screen sizes as described in this section.

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka “screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 61 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations MUST report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small'), unless it is an Android Watch device.
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp.
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp.
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp.

Ek olarak,

 • Android Watch devices MUST have a screen with the physical diagonal size in the range from 1.1 to 2.5 inches.
 • Other types of Android device implementations, with a physically integrated screen, MUST have a screen at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1).

The screen aspect ratio MUST be a value from 1.3333 (4:3) to 1.86 (roughly 16:9), but Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1) because such a device implementation will use a UI_MODE_TYPE_WATCH as the android.content.res.Configuration.uiMode.

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density and MUST NOT change the value at at any time for the default display.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 400 dpi (400dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 62 ] and MUST report the same values regardless of whether the embedded or external screen is used as the default display.

7.1.3. Ekran Yönü

Devices MUST report which screen orientations they support (android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape.

Devices that report both screen orientations MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0 or 3.1 on devices capable of supporting it. Device implementations MUST also support Android RenderScript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 63 ].

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 or OpenGL 3.1. Yani:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • The native C/C++ OpenGL APIs (APIs available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1 MUST support the corresponding managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1, libGLESv2.so MUST export the corresponding function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

In addition to OpenGL ES 3.1, Android provides an extension pack with Java interfaces [ Resources, 64 ] and native support for advanced graphics functionality such as tessellation and the ASTC texture compression format. Android device implementations MAY support this extension pack, and—only if fully implemented—MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

Also, device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 65 ].

Device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 65 ].

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE, an EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension [ Resources, 66 ].

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

 • Android Automotive does not support legacy compatibility mode.
 • All other device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 67 ].

7.2. Giriş cihazları

Devices MUST support a touchscreen or meet the requirements listed in 7.2.2 for non-touch navigation.

7.2.1. Tuş takımı

Android Watch and Android Automotive implementations MAY implement a soft keyboard. All other device implementations MUST implement a soft keyboard and:

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com .
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard.
 • MAY include additional soft keyboard implementations.
 • MAY include a hardware keyboard.
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 68 ] (QWERTY or 12-key).

7.2.2. Non-touch Navigation

Android Television devices MUST support D-pad.

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device.
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 68 ].
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation Keys

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore:

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH.
 • Android Automotive implementations MUST provide the Home function and MAY provide Back and Recent functions.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 5.0 and later MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 5.1, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 69 ]. Android device implementations except for Android Watch devices MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key, or gesture, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive “low profile” (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Touchscreen Input

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers.
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 68 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device.

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen based device implementations are associated with a display [ Resources, 70 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Fake Touch Input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Game Controller Support

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Button Mappings

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Düğme HID Usage 2 Android Button
1 _ 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B1 _ 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1

D-pad down 1

0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1

D-pad right 1

0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
ev1 _ 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 [ Resources, 72 ]

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 [ Resources, 71 ]

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Left Trigger 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Doğru tetik 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030

0x01 0x0031

AXIS_X

AXIS_Y

Right Joystick 0x01 0x0032

0x01 0x0035

AXIS_Z

AXIS_RZ

1 [ Resources, 71 ]

7.2.7. Uzaktan kumanda

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

 • Search affordance . Device implementations MUST fire KEYCODE_SEARCH when the user invokes voice search either on the physical or software-based remote.
 • Navigation . All Android Television remotes MUST include Back, Home, and Select buttons and support for D-pad events [ Resources, 72 ].

7.3. Sensörler

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors [ Resources, 73 ]. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53] .
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 74 ].
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 75 ].

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 73 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 76 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 76 ].

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 77 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive olaylar.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. İvmeölçer

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices and Android Watch devices are strongly encouraged to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 78 ].
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ].
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 8-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Manyetometre

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ].
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µ.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. Küresel Konumlama Sistemi

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of“assisted GPS” technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Jiroskop

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Barometre

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Termometre

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Fotometre

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Yakınlık sensörü

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Veri Bağlantısı

7.4.1. Telefon

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 79 ].
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

7.4.2.1. Doğrudan kablosuz bağlantı

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 80 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 81 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch and Automotive implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 82 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 82 ].
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 83 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53 ].
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as SHOULD, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 84 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 85 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 86 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “Connection Handover version 1.2” [ Resources, 87 ] and “Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0” [ Resources, 88 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 10 ].

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() meth od [Resources, 53] . Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53] , and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true” [ Resources, 89 ].

7.5. Kameralar

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Arka yüz kamerası

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Ön kamera

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 90 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. External Camera

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher).
 • MAY support multiple cameras.

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 91 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 92 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 93] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 94] .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 94] ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Bellek ve Depolama

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416MB Uygulanamaz
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
424MB 704MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
512MB 832MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 95 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache" location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed and privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 96 ].
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 97 ].
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ].
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is very strongly RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ].
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 100 ].
 • SHOULD support the Charging Downstream Port output current range of 1.5 A ~ 5 A as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ].

7.8. Ses

7.8.1. Mikrofon

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

7.8.2. Ses çıkışı

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 101 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV +/- 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

8. Performance Compatibility

Some minimum performance criteria are critical to the user experience and impacts the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. User Experience Consistency

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency . Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency . Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Görev değiştirme . When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. File I/O Access Performance

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. İzinler

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 102 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9.5. Multi-User Support

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 103] . Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 104 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ].
 • Device implementations MAY support creating users and managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs, and if supported, MUST declare the platform feature flag android.software.managed_users.
 • Device implementations that declare the feature flag android.software.managed_users MUST use the upstream AOSP icon badge to represent the managed applications and other badge UI elements like Recents & Notifications.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 105 ] for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 106 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that can use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features, if implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or an equivalent mandatory access control system if using a kernel other than Linux and meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Device implementations:

 • MUST support a SELinux policy that allows the SELinux mode to be set on a per-domain basis, and MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • SHOULD load policy from /sepolicy file on the device.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the sepolicy file provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains .
 • MUST support dynamic updates of the SELinux policy file without requiring a system image update.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the upstream Android Open Source Project, until they have first audited their additions to the SELinux policy. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9.8. Mahremiyet

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that mekanizma.

9.9. Tam Disk Şifreleme

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation supports a lock screen with PIN (numeric) or PASSWORD (alphanumeric), the device MUST support full-disk encryption of the application private data (/data partition), as well as the SD card partition if it is a permanent, non-removable part of the device [ Resources, 107 ]. For devices supporting full-disk encryption, the full-disk encryption SHOULD be enabled all the time after the user has completed the out-of-box experience. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Doğrulanmış Önyükleme

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot
 • Perform verification on every boot sequence
 • Start verification from a hardware key that is the root of trust, and go all the way up to the system partition
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048)

Device implementations SHOULD support verified boot for device integrity. While this requirement is SHOULD for this version of the Android platform, it is strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in future versions of Android. The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-verity.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Uyumluluk Test Paketi

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 108 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 5.1. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. CTS Verifier

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot
 • “Tethered” updates over USB from a host PC
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile:

 • Android Automotive implementations SHOULD support OTA downloads with offline update via reboot.
 • All other device implementations MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 5.1 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Document Changelog

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Bölüm Summary of change
2. Device Types Added definition for Android automotive implementation.
2.1 Device Configurations Added column for Android automotive implementation.
3.3.2. 32-bit ARM Native Code Compatibility New section added.
3.4.1. WebView Compatibility Updated webview user agent string requirement to accommodate upstream implementation change.
3.4.2. Tarayıcı Uyumluluğu Added Android automotive implementations as another case that MAY omit a browser application.
3.7. Runtime Compatibility Updated required runtime heap size for smaller screens and added requirement for the new dpi bucket (280dpi).
3.8.3. Bildirimler Clarified notification requirement for Android Watch, Television and Automotive implementations.
3.8.8. Activity Switching Relax Overview title count requirement.
3.8.10. Lock Screen Media Control Clarified requirement for Android Watch and Automotive implementations.
3.8.13. Unicode and font Relaxed Emoji character input method requirement.
3.9. Device Administration Clarified condition when the full range of device administration policies has to be supported.
3.10. Ulaşılabilirlik Added Android automotive requirements.
3.11. Konuşma metni Added Android automotive requirements.
5.1. Media Codecs Mandated decoding support for codecs reported by CamcorderProfile.
5.1.3 Video Codecs Added Android automotive requirements.
5.4. Ses kaydı Clarified language at the beginning of the section to ensure MUST requirements are read as REQUIRED.
7.1.1.3. Screen Density Added a new screen dpi (280dpi).
7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode Added Android automotive requirements.
7.2 Input Devices Added general introduction statement.
7.2.1. Tuş takımı Added Android Automotive requirements.
7.2.3. Navigation Keys Added Android Automotive requirements.
7.3.1. İvmeölçer Relaxed requirement for reporting frequency on Android Watch.
7.3.4. Jiroskop Relaxed requirement for reporting frequency on Android Watch.
7.4.3 Bluetooth Added Android Automotive requirements.
7.4.4. Near-Field Communications Clarified condition for when Host Card Emulation is a requirement.
7.6.1. Minimum Memory and Storage Updated minimum memory requirements for lower resolution screen devices and added hard-limit requirement isLowRamDevice().
7.6.2. Application Shared Storage Updated requirements when support for host machine access is mandatory.
7.7 USB Fixing typos in USB section
7.6.2. Application Shared Storage Updated requirements that pre-installed system apps may write to secondary external storage.
7.6.2. Application Shared Storage Apps can use ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE to write to secondary ext. depolamak
7.6.2. Application Shared Storage Clarify that /sdcard can share storage with /data
7.7 USB Remove redundant requirement on UMS/MTP from 7.7
7.8.1. Mikrofon Added Android Automotive requirements.
8.2. File I/O Access Performance Clarified requirements.
9.5. Multi-User Support SD card encryption required for the primary external storage.
9.8. Mahremiyet Added privacy requirement for preloaded VPNs.
9.9. Tam Disk Şifreleme Clarified condition when Full-Disk encryption support is mandatory.
9.10. Doğrulanmış Önyükleme Clarified definition of verified boot.
11. Updatable Software Clarified the OTA download requirement is allowed but not mandatory for Android Automotive implementations.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum [Resources, 109 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

6. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

7. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

8. Android 5.1 allowed version strings: http://source.android.com/compatibility/5.1/versions.html

9. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

10. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

11. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

12. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

13. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

14. HTML5: http://html.spec.whatwg.org/multipage/

15. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

16. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

17. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

18. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

19. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

20. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

21. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

22. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

23. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

24. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

25. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

26. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

27. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

28. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

29. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

30. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

31. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

32. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

33. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

34. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

35. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

36. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

37. Settings.Secure LOCATION_MODE:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

38. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

39. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

40. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

41. Android Device Owner App:

http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

42. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

43. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

44. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

45. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

46. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

47. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/tools/help/index.html

48. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

49. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

50. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

51. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

52. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

53. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List:

http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

54. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

55. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

56. Dumpsys: /devices/input/diagnostics.html

57. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

58. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

59. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

60. Android Application Development-Related Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

61. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

62. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

63. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

64. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

65. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

66. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE:

http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

67. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

68. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

69. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

70. Touch Input Configuration: http://source.android.com/devices/tech/input/touch-devices.html

71. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

72. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

73. Android Open Source sensors: http://source.android.com/devices/sensors

74. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

75. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

76. Android Open Source composite sensors: /devices/sensors/sensor-types.html#composite_sensor_type_summary

77. Continuous trigger mode: /docs/core/interaction/sensors/report-modes#continuous

78. Accelerometer sensor: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

79. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

80. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

81. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

82. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

83. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

84. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

85. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

86. Android NFC Sharing Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

87. NFC Connection Handover: http://members.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

88. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

89. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

90. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

91. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

92. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

93. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

94. Camera version support: http://source.android.com/devices/camera/versioning.html

95. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

96. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

97. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/accessory.html

98. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

99. USB Charging Specification: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf

100. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html

101. Wired audio headset: http://source.android.com//docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec.html

102. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

103. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

104. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage

105. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

106. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

107. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/docs/security/features/encryption

108. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com//docs/compatibility

109. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

110. WebM project: http://www.webmproject.org/

111. Android UI_MODE_TYPE_CAR API: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_CAR

112. Android MediaCodecList API: http://developer.android.com/reference/android/media/MediaCodecList.html

113. Android CamcorderProfile API: http://developer.android.com/reference/android/media/CamcorderProfile.html

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. In any cases where this Compatibility Definition or the Compatibility Test Suite disagrees with the SDK documentation, the SDK documentation is considered authoritative. Any technical details provided in the references included above are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.