เพื่อให้ผู้ใช้ Android ของคุณได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในขณะที่พวกเขาใช้อุปกรณ์ของคุณร่วมกับอุปกรณ์ Android อื่นๆ ในระบบนิเวศ ให้ใช้มาตรฐานที่กำหนดไว้เหล่านี้กับการใช้งาน Android ของคุณ
ความเข้ากันได้ Test Suite เป็นชุดของการทดสอบฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยเผยให้เห็นปัญหาความเข้ากันในช่วงต้นของการพัฒนาของคุณ

เรียนรู้วิธีสร้าง Android

ทบทวนหลักการของการพัฒนาของ Android ที่ระบุไว้ใน สถาปัตยกรรม
ปฏิบัติตาม แนวทางการตั้งค่า ในการสร้างใช้งานการตั้งค่าอินเตอร์เฟซที่รองรับ