ITargetPreparer

public interface ITargetPreparer
implements IDisableable

com.android.tradefed.targetprep.ITargetPreparer


Test çalıştırması için test ortamını hazırlar.

Örneğin, yazılımı yükler, test için env ayarlarını değiştirir, hedefleri başlatır vb.

Bir konfigürasyonda birden fazla ITargetPreparer belirtilebileceğini unutmayın. Her ITargetPreparer'ın, beklenen ortamını kurulum öncesi ve kurulum sonrası net bir şekilde belgelemesi önerilir. örneğin, bir cihazı test için yapılandıran bir ITargetPreparer, yazılımı yükleyen ITargetPreparer'dan sonra çalıştırılmalıdır.

Özet

Genel yöntemler

default void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) kullanın

default void setUp ( TestInformation testInformation)

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin.

default void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Testten sonra hedef temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

default void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) kullanın

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Bunun yerine setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) kullanın

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin.

Parametreler
device ITestDevice : hazırlanacak ITestDevice .

buildInfo IBuildInfo : test edilen yapıyla ilgili veriler.

Atar
TargetSetupError ortamın kurulumunda önemli bir hata meydana gelirse
BuildError BuildInfo ile ilgili bir hata oluşursa
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin.

Parametreler
testInformation TestInformation : Çağrının TestInformation .

Atar
TargetSetupError ortamın kurulumunda önemli bir hata meydana gelirse
BuildError Derlemenin hazırlanması nedeniyle bir hata oluşursa
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

Testten sonra hedef temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

Parametreler
testInformation TestInformation : Çağrının TestInformation .

e Throwable : Eğer çağrı bir istisna ile sona erdiyse, bu, Çağırma seviyesinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi halde null olacaktır.

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse

sökmek

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Bunun yerine tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) kullanın

Testten sonra hedef temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

Parametreler
device ITestDevice : hazırlanacak ITestDevice .

buildInfo IBuildInfo : test edilen yapıyla ilgili veriler.

e Throwable : Eğer çağrı bir istisna ile sona erdiyse, bu, Çağırma seviyesinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi halde null olacaktır.

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse