SideloadOtaTargetHazırlayıcı

public class SideloadOtaTargetPreparer
extends DeviceUpdateTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper
com.android.tradefed.targetprep.DeviceUpdateTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SideloadOtaTargetPreparer


Belirli bir OTA paketinin yandan yüklenmesini gerçekleştiren, paketi uygulayan, aygıtın açılmasını bekleyen ve yapı bilgisi olarak kullanmak üzere aygıt yapı özelliklerini enjekte eden bir hedef hazırlayıcı

Bu hedef hazırlayıcı, başlatıldığında cihazın normal adb modunda olacağını varsayar ve cihazın aynı modda ancak daha yeni yapı uygulanmış olarak çıkmasını sağlar. İşlem sırasında beklenmeyen herhangi bir cihaz durumu geçişi TargetSetupError olarak bildirilir ve aynısı, algılanan herhangi bir OTA yan yükleme hatası için de geçerlidir.

Özet

Kamu inşaatçıları

SideloadOtaTargetPreparer ()

Korumalı yöntemler

File getDeviceUpdateImage ()

Güncelleme için kullanılacak cihaz görüntü dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) örneği sağlar

void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

OTA paketinin yan yükünü gerçekleştirir

void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Cihazın yandan yüklemeden kurtarmaya geçmesini, ardından kullanıcı alanına yeniden başlatılmasını bekler

void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Hazırlık aşamasında cihazı yandan yükleme moduna yeniden başlatır

Kamu inşaatçıları

SideloadOtaTargetHazırlayıcı

public SideloadOtaTargetPreparer ()

Korumalı yöntemler

getDeviceUpdateImage

protected File getDeviceUpdateImage ()

Güncelleme için kullanılacak cihaz görüntü dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) örneği sağlar

İadeler
File

performDeviceUpdate

protected void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

OTA paketinin yan yükünü gerçekleştirir

atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

postUpdateActions

protected void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Cihazın yandan yüklemeden kurtarmaya geçmesini, ardından kullanıcı alanına yeniden başlatılmasını bekler

atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

preUpdateActions

protected void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Hazırlık aşamasında cihazı yandan yükleme moduna yeniden başlatır

atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError