Bilinen ArızaHazırlayıcı

public class KnownFailurePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KnownFailurePreparer


Bilinen başarısızlığı yeniden denemeyi atlamak için hazırlayıcıyı hedefleyin.

Özet

Kamu inşaatçıları

KnownFailurePreparer ()

Genel yöntemler

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

Bilinen ArızaHazırlayıcı

public KnownFailurePreparer ()

Genel yöntemler

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError