ModülOemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


Özet

Kamu inşaatçıları

ModuleOemTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin, ön yüklemeli olanları değiştirmek için modülleri itin

Kamu inşaatçıları

ModülOemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin, ön yüklemeli olanları değiştirmek için modülleri itin

parametreler
testInfo TestInformation : TestInformation .

atar
TargetSetupError ortamı kurarken önemli bir hata oluştuysa
BuildError Hazırlanan yapı nedeniyle bir hata oluşursa
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermiyorsa