CPU KısıtlamaGarson

public class CpuThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CpuThrottleWaiter


Tüm çekirdeklerdeki maksimum frekansın mevcut en yüksek seviyeye geri getirilmesini bekleyen bir ITargetPreparer

Özet

Kamu inşaatçıları

CpuThrottlingWaiter ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Korumalı yöntemler

getCpuMaxFreqs ( ITestDevice device)

Kullanılabilir çekirdekleri ve her çekirdek için mümkün olan maksimum frekansları belirlemek için /sys/devices/system/cpu altındaki bilgileri okur

Kamu inşaatçıları

CPU KısıtlamaGarson

public CpuThrottlingWaiter ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Korumalı yöntemler

getCpuMaxFrekanslar

protected  getCpuMaxFreqs (ITestDevice device)

Kullanılabilir çekirdekleri ve her çekirdek için mümkün olan maksimum frekansları belirlemek için /sys/devices/system/cpu altındaki bilgileri okur

Parametreler
device ITestDevice : test edilen cihaz

İadeler
Anahtar olarak sysfs cpuinfo'ya giden yolları ve değer olarak karşılık gelen maksimum frekansı içeren bir ERROR(/Map)

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException