Yapı Hatası

public class BuildError
extends HarnessException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.BuildError


Sağlanan derleme çalıştırılamazsa atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

BuildError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı. bunun yerine BuildError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

BuildError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link BuildError} oluşturur.

BuildError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link BuildError} oluşturur.

Genel yöntemler

String getDeviceSerial ()

BuildError'dan etkilenen aygıtın seri numarasını döndürün.

Kamu inşaatçıları

Yapı Hatası

public BuildError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı.
bunun yerine BuildError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link BuildError} oluşturur.

parametreler
reason String : derleme hatası hakkında daha fazla ayrıntı veren bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı

Yapı Hatası

public BuildError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link BuildError} oluşturur.

parametreler
reason String : derleme hatası hakkında daha fazla ayrıntı veren bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı

errorId ErrorIdentifier : bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Yapı Hatası

public BuildError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Ayrıntılı bir hata mesajıyla yeni bir (@link BuildError} oluşturur.

parametreler
reason String : derleme hatası hakkında daha fazla ayrıntı veren bir hata mesajı

descriptor DeviceDescriptor : ilgili cihazın tanımlayıcısı

cause Throwable : İstisnanın asıl nedeni

errorId ErrorIdentifier : bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Genel yöntemler

getDeviceSeri

public String getDeviceSerial ()

BuildError'dan etkilenen aygıtın seri numarasını döndürün.

İadeler
String