StubTargetHazırlayıcı

public class StubTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StubTargetPreparer


Bir ITargetPreparer yer tutucu boş uygulaması.

Özet

Kamu inşaatçıları

StubTargetPreparer ()

Genel yöntemler

IConfiguration getConfiguration ()

setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) aracılığıyla alınan yapılandırmayı döndürür.

boolean getTestBooleanOption ()
boolean getTestBooleanOptionFalse ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

StubTargetHazırlayıcı

public StubTargetPreparer ()

Genel yöntemler

getConfiguration

public IConfiguration getConfiguration ()

setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) aracılığıyla alınan yapılandırmayı döndürür.

İadeler
IConfiguration

getTestBooleanOption

public boolean getTestBooleanOption ()

İadeler
boolean

getTestBooleanOptionFalse

public boolean getTestBooleanOptionFalse ()

İadeler
boolean

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
TargetSetupError