DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


DeviceBuildDescriptor meta verilerini IBuildInfo ekleyen bir ITargetPreparer .

Test raporlayıcılarının hangi cihaz platformu testinin çalıştırıldığına ilişkin meta verileri kullanmasını isteyen "paketlenmemiş" yapı türleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceBuildInfoInjector ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError