DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer meta verilerini DeviceBuildDescriptor içine ekleyen bir IBuildInfo .

Test muhabirlerinin hangi cihaz platformu testinin çalıştırıldığına ilişkin meta verileri kullanmasını isteyen "birleştirilmemiş" yapı türleri için kullanılması amaçlanmıştır.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceBuildInfoInjector ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError