SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


Kurulumda belirtilen kullanıcı türüne geçiş yapan bir ITargetPreparer . Varsayılan olarak mevcut kullanıcıda kalır ve herhangi bir geçiş yapılmaz.

Yürütme öncesi geçerli kullanıcıya geri dönerek aygıt kullanıcı durumunu geri yüklemeye çalışır.

Özet

Kamu inşaatçıları

SwitchUserTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Kamu inşaatçıları

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation

atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

parametreler
testInformation TestInformation

e Throwable

atar
DeviceNotAvailableException