ILabHazırlayıcı

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


Laboratuvar hazırlayıcıları için işaretleyici arayüzü

Bu arayüzlerin ne amaçla kullanıldığına ilişkin bir açıklama için ITargetPreparer bakın.