LocalEmulatorAnlık Görüntü

public class LocalEmulatorSnapshot
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorAnlık Görüntü


Bir Android oluşturma/geliştirme ortamından temiz bir emülatör anlık görüntüsü oluşturmaya yönelik bir TargetPreparer

Özet

Kamu inşaatçıları

LocalEmulatorSnapshot ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Kamu inşaatçıları

LocalEmulatorAnlık Görüntü

public LocalEmulatorSnapshot ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametreler
testInformation TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException