Zaman harcayıcı

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


Zaman kaybetmek ve cihazı potansiyel olarak yeniden başlatmak için basit bir hedef hazırlayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

TimeWaster ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

Zaman harcayıcı

public TimeWaster ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError