TearDownPassThroughHazırlayıcı

public class TearDownPassThroughPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TearDownPassThroughPreparer


Bir yapılandırmaya nesne olarak dahil edilen hazırlayıcılarda yırtma işleminin çalıştırılmasına izin verir.

Bir hazırlayıcı, bir yapılandırmaya ITargetPreparer yerine nesne olarak dahil edildiğinde, gözyaşıDown çağrılmaz. Bu hazırlayıcıdan referans almak, onun yırtılmasının çağrılacağından emin olacaktır.

Özet

Kamu inşaatçıları

TearDownPassThroughPreparer ()

Genel yöntemler

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Kamu inşaatçıları

TearDownPassThroughHazırlayıcı

public TearDownPassThroughPreparer ()

Genel yöntemler

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

atar
DeviceNotAvailableException