CompanionTestAppInstallKurulum

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


Bir ITargetPreparer IDeviceBuildInfo#getTestsDir() klasöründen ayrılmış bir yardımcı cihaza bir veya daha fazla uygulama yükleyen bir ITargetPreparer.

Bunun, birincil cihaz yapısında yerleşik olarak bulunan söz konusu test yapaylığını ima ettiğini, ancak eşlik eden cihaz için de uygun olduğunu unutmayın.

Özet

Kamu inşaatçıları

CompanionTestAppInstallSetup ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Hazırlayıcının başvurması gereken cihazı döndürür.

Kamu inşaatçıları

CompanionTestAppInstallKurulum

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Genel yöntemler

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Hazırlayıcının başvurması gereken cihazı döndürür.

İadeler
ITestDevice

atar
TargetSetupError