Definicja zgodności z systemem Android 5.1

Spis treści

1. Wstęp

W tym dokumencie wymieniono wymagania, które muszą zostać spełnione, aby urządzenia były zgodne z systemem Android 5.1.

Użycie słów „MUSI”, „NIE WOLNO”, „WYMAGANE”, „NALEŻY”, „NIE NALEŻY”, „POWINIEN”, „NIE POWINIEN”, „ZALECANE”, „MOŻE” i „OPCJONALNIE” jest zgodne z IETF standard zdefiniowany w RFC2119 [ Zasoby, 1 ].

W tym dokumencie termin „realizator urządzenia” lub „wykonawca” to osoba lub organizacja opracowująca rozwiązanie sprzętowe/programowe z systemem Android 5.1. „Wdrożenie urządzenia” lub „wdrożenie” to tak opracowane rozwiązanie sprzętowo-programowe.

Aby można było uznać za zgodne z systemem Android 5.1, implementacje urządzeń MUSZĄ spełniać wymagania przedstawione w niniejszej definicji zgodności, w tym wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie.

Tam, gdzie ta definicja lub testy oprogramowania opisane w sekcji 10 są ciche, niejednoznaczne lub niekompletne, obowiązkiem realizatora urządzenia jest zapewnienie zgodności z istniejącymi implementacjami.

Z tego powodu projekt Android Open Source Project [ Resources, 2 ] jest zarówno referencyjną, jak i preferowaną implementacją systemu Android. Zachęcamy realizatorów urządzeń, aby w jak największym stopniu opierali swoje implementacje na „nadrzędnym” kodzie źródłowym dostępnym w ramach projektu Android Open Source Project. Chociaż niektóre komponenty można hipotetycznie zastąpić alternatywnymi implementacjami, ta praktyka jest zdecydowanie odradzana, ponieważ przejście testów oprogramowania stanie się znacznie trudniejsze. Odpowiedzialność za zapewnienie pełnej zgodności behawioralnej ze standardową implementacją Androida, w tym i poza pakietem testów zgodności, spoczywa na realizatorze. Na koniec zwróć uwagę, że niektóre zamiany i modyfikacje komponentów są wyraźnie zabronione przez ten dokument.

Wiele zasobów wymienionych w sekcji 14 pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z zestawu Android SDK i będzie funkcjonalnie identyczne z informacjami w dokumentacji tego zestawu SDK. W każdym przypadku, gdy niniejsza definicja zgodności lub zestaw testów zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest uważana za autorytatywną. Wszelkie szczegóły techniczne podane w odniesieniach zawartych w sekcji 14 są uważane przez włączenie za część niniejszej definicji zgodności.

2. Typy urządzeń

Chociaż projekt Android Open Source był używany do implementacji różnych typów urządzeń i współczynników kształtu, wiele aspektów architektury i wymagań dotyczących zgodności zostało zoptymalizowanych pod kątem urządzeń przenośnych. Począwszy od systemu Android 5,0, projekt Android Open Source ma na celu objęcie szerszej gamy typów urządzeń, jak opisano w tej sekcji.

Urządzenie podręczne z systemem Android odnosi się do implementacji urządzenia z systemem Android, która jest zwykle używana przez trzymanie go w dłoni, takiej jak odtwarzacze mp3, telefony i tablety. Implementacje urządzeń przenośnych z systemem Android:

 • MUSI mieć wbudowany ekran dotykowy w urządzeniu.
 • MUSI mieć źródło zasilania zapewniające mobilność, takie jak bateria.

Urządzenie Android Television odnosi się do implementacji urządzenia z systemem Android, która jest interfejsem rozrywkowym do korzystania z multimediów cyfrowych, filmów, gier, aplikacji i/lub telewizji na żywo dla użytkowników siedzących w odległości około dziesięciu stóp ("odsunięty" lub "interfejs użytkownika o długości 10 stóp" ”). Urządzenia telewizyjne z Androidem:

 • MUSI mieć wbudowany ekran LUB zawierać port wyjścia wideo, taki jak VGA, HDMI lub port bezprzewodowy do wyświetlania.
 • MUSISZ zadeklarować funkcje android.software.leanback i android.hardware.type.television [ Zasoby, 3 ].

Urządzenie Android Watch odnosi się do implementacji urządzenia z Androidem przeznaczonej do noszenia na ciele, być może na nadgarstku, oraz:

 • MUSI mieć ekran o fizycznej przekątnej w zakresie od 1,1 do 2,5 cala.
 • MUSI zadeklarować funkcję android.hardware.type.watch.
 • MUSI obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Zasoby, 4 ].

Implementacja Android Automotive odnosi się do radioodtwarzacza pojazdu z systemem Android jako systemu operacyjnego dla części lub całości funkcji systemu i/lub systemu informacyjno-rozrywkowego. Implementacje Android Automotive MUSZĄ obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR [ Zasoby, 111 ].

Wszystkie implementacje urządzeń z Androidem, które nie pasują do żadnego z powyższych typów urządzeń, nadal MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania zawarte w tym dokumencie, aby były kompatybilne z Androidem 5.1, chyba że wymaganie jest wyraźnie określone jako mające zastosowanie tylko do określonego typu urządzenia z Androidem z powyższego.

2.1 Konfiguracje urządzenia

To jest podsumowanie głównych różnic w konfiguracji sprzętu według typu urządzenia. (Puste komórki oznaczają „MAJ”). Nie wszystkie konfiguracje zostały omówione w tej tabeli; zobacz odpowiednie sekcje dotyczące sprzętu, aby uzyskać więcej informacji.

Kategoria Funkcja Sekcja Przenośny Telewizja Zegarek Automobilowy Inny
Wejście krzyżak 7.2.2. Nawigacja bezdotykowa MUSI
Ekran dotykowy 7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym MUSI MUSI POWINIEN
Mikrofon 7.8.1. Mikrofon MUSI POWINIEN MUSI MUSI POWINIEN
Czujniki Akcelerometr 7.3.1 Akcelerometr POWINIEN POWINIEN POWINIEN
GPS 7.3.3. GPS POWINIEN POWINIEN
Łączność Wi-Fi 7.4.2. IEEE 802.11 POWINIEN MUSI POWINIEN POWINIEN
Wi-Fi Direct 7.4.2.1. Wi-Fi Direct POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth POWINIEN MUSI MUSI MUSI POWINIEN
Niska energia Bluetooth 7.4.3. Bluetooth POWINIEN MUSI POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Tryb urządzenia peryferyjnego/hosta USB 7.7. USB POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Wyjście Porty wyjścia głośnika i/lub audio 7.8.2. Wyjście audio MUSI MUSI MUSI MUSI

3. Oprogramowanie

3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API

Zarządzane środowisko wykonywania kodu bajtowego Dalvik jest podstawowym narzędziem dla aplikacji na Androida. Interfejs programowania aplikacji systemu Android (API) to zestaw interfejsów platformy Android udostępnianych aplikacjom działającym w zarządzanym środowisku wykonawczym. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać kompletne implementacje, w tym wszystkie udokumentowane zachowania, dowolnego udokumentowanego interfejsu API udostępnionego przez Android SDK [ Resources, 5 ] lub dowolnego interfejsu API oznaczonego znacznikiem „@SystemApi” w nadrzędnym kodzie źródłowym systemu Android.

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ pomijać żadnych zarządzanych interfejsów API, zmieniać interfejsów API ani sygnatur, odbiegać od udokumentowanego zachowania ani uwzględniać braku operacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej definicji zgodności.

Ta definicja zgodności zezwala na pomijanie niektórych typów sprzętu, w przypadku których system Android zawiera interfejsy API, przez implementacje urządzeń. W takich przypadkach interfejsy API MUSZĄ nadal być obecne i zachowywać się w rozsądny sposób. Zobacz sekcję 7 , aby uzyskać szczegółowe wymagania dla tego scenariusza.

3.2. Kompatybilność z miękkim interfejsem API

Oprócz zarządzanych interfejsów API z sekcji 3.1 system Android zawiera również znaczący „miękki” interfejs API działający tylko w czasie wykonywania, w postaci takich elementów, jak intencje, uprawnienia i podobne aspekty aplikacji systemu Android, których nie można wymusić w czasie kompilacji aplikacji.

3.2.1. Uprawnienia

Realizatorzy urządzeń MUSZĄ obsługiwać i egzekwować wszystkie stałe uprawnień zgodnie z dokumentacją na stronie dotyczącej uprawnień [ Zasoby, 6] . Zwróć uwagę, że w sekcji 9 wymieniono dodatkowe wymagania związane z modelem zabezpieczeń Androida.

3.2.2. Parametry kompilacji

Interfejsy API systemu Android zawierają szereg stałych w klasie android.os.Build [ Resources, 7 ], które są przeznaczone do opisywania bieżącego urządzenia. Aby zapewnić spójne, znaczące wartości we wszystkich implementacjach urządzeń, poniższa tabela zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące formatów tych wartości, z którymi implementacje urządzeń MUSZĄ być zgodne.

Parametr Detale
WERSJA.WYDANIE Wersja aktualnie uruchomionego systemu Android w formacie czytelnym dla człowieka. To pole MUSI zawierać jedną z wartości łańcuchowych zdefiniowanych w [ Zasoby, 8] .
WERSJA.SDK Wersja aktualnie uruchomionego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji firm trzecich. W przypadku Androida 5.1 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 22.
WERSJA.SDK_INT Wersja aktualnie uruchomionego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji firm trzecich. W przypadku Androida 5.1 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 22.
WERSJA.INKREMENTALNA Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konkretną kompilację aktualnie wykonywanego systemu Android, w formacie czytelnym dla człowieka. Ta wartość NIE MOŻE być ponownie używana w różnych kompilacjach udostępnianych użytkownikom końcowym. Typowym zastosowaniem tego pola jest wskazanie, który numer kompilacji lub identyfikator zmiany kontroli źródła został użyty do wygenerowania kompilacji. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
TABLICA Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, identyfikująca konkretny sprzęt wewnętrzny używany przez urządzenie, w formacie czytelnym dla człowieka. Możliwym wykorzystaniem tego pola jest wskazanie konkretnej wersji płytki zasilającej urządzenie. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
MARKA Wartość odzwierciedlająca nazwę marki powiązaną z urządzeniem, znaną użytkownikom końcowym. MUSI być w formacie czytelnym dla człowieka i POWINIEN przedstawiać producenta urządzenia lub markę firmy, pod którą urządzenie jest sprzedawane. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SUPPORTED_ABIS Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
SUPPORTED_32_BIT_ABIS Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
SUPPORTED_64_BIT_ABIS Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
CPU_ABI Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
CPU_ABI2 Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
URZĄDZENIE Wartość wybrana przez realizatora urządzenia zawierająca nazwę rozwoju lub nazwę kodową identyfikującą konfigurację cech sprzętowych i projekt przemysłowy urządzenia. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
ODCISK PALCA Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje tę kompilację. POWINNA być w miarę czytelna dla człowieka. MUSI być zgodny z tym szablonem:

$(MARKA)/$(PRODUKT)/$(URZĄDZENIE):$(WERSJA.WYDANIE)/$(ID)/$(WERSJA.PRZYROST):$(TYP)/$(ZNACZNIKI)

Na przykład: acme/mojprodukt/mojeurządzenie:5.1/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Odcisk palca NIE MOŻE zawierać białych znaków. Jeśli inne pola zawarte w powyższym szablonie zawierają znaki odstępu, MUSZĄ one zostać zastąpione w odcisku palca kompilacji innym znakiem, takim jak znak podkreślenia („_”). Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII.

SPRZĘT KOMPUTEROWY Nazwa sprzętu (z wiersza poleceń jądra lub /proc). POWINNA być w miarę czytelna dla człowieka. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
GOSPODARZ Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje hosta, na którym kompilacja została zbudowana, w formacie czytelnym dla człowieka. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
ID Identyfikator wybrany przez realizatora urządzenia w celu odniesienia się do określonej wersji w formacie czytelnym dla człowieka. To pole może być takie samo jak android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, ale POWINNO być wartością wystarczająco znaczącą, aby użytkownicy końcowi mogli rozróżniać kompilacje oprogramowania. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
PRODUCENT Nazwa handlowa producenta oryginalnego sprzętu (OEM) produktu. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
MODEL Wartość wybrana przez realizatora urządzenia zawierająca nazwę urządzenia znaną użytkownikowi końcowemu. Powinna to być ta sama nazwa, pod którą urządzenie jest wprowadzane na rynek i sprzedawane użytkownikom końcowym. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
PRODUKT Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, zawierająca nazwę rozwoju lub nazwę kodową konkretnego produktu (SKU), który MUSI być unikalny w ramach tej samej marki. MUSI być czytelny dla człowieka, ale niekoniecznie jest przeznaczony do wglądu dla użytkowników końcowych. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SERYJNY Numer seryjny sprzętu, który MUSI być dostępny. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.
TAGI Lista rozdzielonych przecinkami tagów wybranych przez realizatora urządzenia, która dodatkowo wyróżnia kompilację. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom podpisywania platformy Android: release-keys, dev-keys, test-keys.
CZAS Wartość reprezentująca sygnaturę czasową wystąpienia kompilacji.
RODZAJ Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konfigurację środowiska uruchomieniowego kompilacji. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom środowiska wykonawczego Androida: user, userdebug lub eng.
UŻYTKOWNIK Nazwa lub identyfikator użytkownika (lub użytkownika automatycznego), który wygenerował kompilację. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").

3.2.3. Zgodność intencji

Implementacje urządzeń MUSZĄ uwzględniać system intencji luźnego sprzężenia systemu Android, jak opisano w poniższych sekcjach. Termin „honorowany” oznacza, że ​​realizator urządzenia MUSI zapewnić działanie lub usługę Androida, która określa pasujący filtr intencji, który wiąże się z każdym określonym wzorcem intencji i implementuje jego prawidłowe zachowanie.

3.2.3.1. Podstawowe założenia aplikacji

Intencje systemu Android umożliwiają składnikom aplikacji żądanie funkcji z innych składników systemu Android. Projekt nadrzędny systemu Android zawiera listę aplikacji uważanych za podstawowe aplikacje systemu Android, która implementuje kilka wzorców intencji w celu wykonywania typowych działań. Podstawowe aplikacje na Androida to:

 • Zegar biurkowy
 • Przeglądarka
 • Kalendarz
 • Łączność
 • Galeria
 • Wyszukiwanie globalne
 • Wyrzutnia
 • Muzyka
 • Ustawienia

Implementacje urządzeń POWINNY zawierać w stosownych przypadkach podstawowe aplikacje na Androida, ale MUSZĄ zawierać składnik implementujący te same wzorce intencji zdefiniowane przez wszystkie „publiczne” składniki Aktywności lub Usług tych podstawowych aplikacji na Androida. Pamiętaj, że komponenty Activity lub Service są uważane za „publiczne”, gdy atrybut android:exported jest nieobecny lub ma wartość true.

3.2.3.2. Nadpisania intencji

Ponieważ Android jest platformą rozszerzalną, implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać nadpisanie każdego wzorca intencji, o którym mowa w sekcji 3.2.3.1 , przez aplikacje innych firm. Implementacja open source Androida pozwala na to domyślnie; realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ nadawać specjalnych uprawnień do korzystania przez aplikacje systemowe z tych wzorców intencji ani uniemożliwiać aplikacjom innych firm łączenia się z tymi wzorcami i przejmowania nad nimi kontroli. Zakaz ten w szczególności obejmuje, ale nie ogranicza się do wyłączenia interfejsu użytkownika „Wybieracz”, który umożliwia użytkownikowi wybór między wieloma aplikacjami, które obsługują ten sam wzorzec intencji.

Jednak implementacje urządzeń MOGĄ zapewniać domyślne działania dla określonych wzorców URI (np. http://play.google.com), jeśli domyślna aktywność zapewnia bardziej szczegółowy filtr identyfikatora URI danych. Na przykład filtr intencji określający identyfikator URI danych „http://www.android.com” jest bardziej szczegółowy niż filtr przeglądarki dla „http://”. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać interfejs użytkownika umożliwiający użytkownikom modyfikowanie domyślnej aktywności dla intencji.

3.2.3.3. Zamierzone przestrzenie nazw

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zawierać żadnego komponentu Androida, który honoruje nowe intencje lub wzorce intencji rozgłaszania przy użyciu ACTION, CATEGORY lub innego ciągu klucza w przestrzeni nazw android.* lub com.android.*. Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dołączać żadnych komponentów Androida, które honorują nowe intencje lub wzorce intencji rozgłaszania przy użyciu ACTION, CATEGORY lub innego ciągu klucza w przestrzeni pakietów należącej do innej organizacji. Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ zmieniać ani rozszerzać żadnych wzorców intencji używanych przez podstawowe aplikacje wymienione w sekcji 3.2.3.1 . Implementacje urządzeń MOGĄ zawierać wzorce intencji wykorzystujące przestrzenie nazw wyraźnie i wyraźnie powiązane z ich własną organizacją. Zakaz ten jest analogiczny do zakazu określonego dla klas języka Java w sekcji 3.6 .

3.2.3.4. Intencje transmisji

Aplikacje innych firm polegają na platformie do rozgłaszania określonych intencji w celu powiadamiania ich o zmianach w środowisku sprzętowym lub programowym. Urządzenia zgodne z systemem Android MUSZĄ rozgłaszać intencje transmisji publicznej w odpowiedzi na odpowiednie zdarzenia systemowe. Intencje emisji są opisane w dokumentacji SDK.

3.2.3.5. Domyślne ustawienia aplikacji

Android zawiera ustawienia, które zapewniają użytkownikom łatwy sposób wyboru domyślnych aplikacji, na przykład dla ekranu głównego lub SMS-ów. Tam, gdzie ma to sens, implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać podobne menu ustawień i być zgodne z wzorcem filtrowania intencji i metodami API opisanymi w dokumentacji SDK, jak poniżej.

Implementacje urządzeń:

 • MUSISZ przestrzegać zamiaru android.settings.HOME_SETTINGS, aby wyświetlić domyślne menu ustawień aplikacji na ekranie głównym, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.software.home_screen [ Zasoby, 10]
 • MUSI zapewnić menu ustawień, które wywoła android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT, aby wyświetlić okno dialogowe zmiany domyślnej aplikacji SMS, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.telephony [ Zasoby, 9 ]
 • MUSISZ przestrzegać zamiaru android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS, aby wyświetlić domyślne menu ustawień aplikacji dla funkcji dotknij i zapłać, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.nfc.hce [ Zasoby, 10]

3.3. Kompatybilność z natywnym interfejsem API

3.3.1. Interfejsy binarne aplikacji

Zarządzany kod bajtowy Dalvik może odwoływać się do kodu natywnego dostarczonego w pliku .apk aplikacji jako plik ELF .so skompilowany dla odpowiedniej architektury sprzętowej urządzenia. Ponieważ kod natywny jest wysoce zależny od podstawowej technologii procesora, system Android definiuje szereg interfejsów binarnych aplikacji (ABI) w systemie Android NDK. Implementacje urządzeń MUSZĄ być zgodne z co najmniej jednym zdefiniowanym ABI i MUSZĄ implementować zgodność z Android NDK, jak poniżej.

Jeśli implementacja urządzenia obejmuje obsługę Android ABI, to:

 • MUSI obejmować obsługę kodu działającego w środowisku zarządzanym, aby wywołać kod natywny przy użyciu standardowej semantyki Java Native Interface (JNI)
 • MUSI być kompatybilny ze źródłami (tj. kompatybilny z nagłówkami) i kompatybilnymi z binarnymi (dla ABI) z każdą wymaganą biblioteką z poniższej listy
 • MUSI obsługiwać równoważny 32-bitowy ABI, jeśli obsługiwany jest dowolny 64-bitowy ABI
 • NALEŻY dokładnie zgłosić natywny interfejs binarny aplikacji (ABI) obsługiwany przez urządzenie za pomocą parametrów android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS i android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, każdy z listą oddzielonych przecinkami ABI uporządkowane od najbardziej do najmniej preferowanego
 • MUSI zgłaszać, poprzez powyższe parametry, tylko te ABIs udokumentowane w najnowszej wersji Android NDK, „NDK Programmer's Guide | Zarządzanie ABI” w docs/ directory
 • POWINIEN być zbudowany przy użyciu kodu źródłowego i plików nagłówkowych dostępnych w nadrzędnym projekcie Android Open Source Project

Następujące interfejsy API kodu natywnego MUSZĄ być dostępne dla aplikacji, które zawierają kod natywny:

 • libc (biblioteka C)
 • libm (biblioteka matematyczna)
 • Minimalne wsparcie dla C++
 • Interfejs JNI
 • liblog (rejestrowanie Androida)
 • libz (kompresja Zlib)
 • libdl (dynamiczny linker)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (natywne zarządzanie powierzchnią OpenGL)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (obsługa dźwięku OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (obsługa OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (natywna obsługa aktywności Androida)
 • libmediandk.so (obsługa natywnych interfejsów API mediów)
 • Obsługa OpenGL, jak opisano poniżej

Należy pamiętać, że przyszłe wersje Android NDK mogą wprowadzić obsługę dodatkowych ABI. Jeśli implementacja urządzenia nie jest zgodna z istniejącym predefiniowanym ABI, NIE MOŻE w ogóle zgłaszać obsługi żadnego ABI.

Zauważ, że implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać libGLESv3.so i dowiązanie symboliczne (dowiązanie symboliczne) do libGLESv2.so. z kolei MUSI eksportować wszystkie symbole funkcji OpenGL ES 3.1 i Android Extension Pack [ Resources, 11 ] zgodnie z definicją w wersji NDK android-21. Chociaż wszystkie symbole muszą być obecne, tylko odpowiednie funkcje dla wersji OpenGL ES i rozszerzeń faktycznie obsługiwanych przez urządzenie muszą być w pełni zaimplementowane.

Zgodność kodu natywnego jest wyzwaniem. Z tego powodu bardzo mocno zachęcamy realizatorów urządzeń do korzystania z implementacji bibliotek wymienionych powyżej z nadrzędnego projektu Android Open Source Project.

3.3.2. Zgodność z 32-bitowym kodem macierzystym ARM

Architektura ARMv8 przestarzała kilka operacji procesora, w tym niektóre operacje używane w istniejącym kodzie natywnym. Na 64-bitowych urządzeniach ARM następujące przestarzałe operacje MUSZĄ pozostać dostępne dla 32-bitowego natywnego kodu ARM, poprzez natywną obsługę procesora lub przez emulację oprogramowania:

 • Instrukcje SWP i SWPB
 • Instrukcja SETEND
 • Operacje szlabanów CP15ISB, CP15DSB i CP15DMB

Starsze wersje Android NDK wykorzystywały /proc/cpuinfo do wykrywania funkcji procesora z 32-bitowego kodu natywnego ARM. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami zbudowanymi przy użyciu tego NDK, urządzenia MUSZĄ zawierać następujące wiersze w /proc/cpuinfo, gdy są one odczytywane przez 32-bitowe aplikacje ARM:

 • "Funkcje: ", a następnie lista wszelkich opcjonalnych funkcji procesora ARMv7 obsługiwanych przez urządzenie
 • „Architektura procesora: ”, po której następuje liczba całkowita opisująca najwyższą obsługiwaną architekturę ARM urządzenia (np. „8” w przypadku urządzeń ARMv8)

Te wymagania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy /proc/cpuinfo jest odczytywany przez 32-bitowe aplikacje ARM. Urządzenia NIE POWINNY zmieniać /proc/cpuinfo podczas odczytu przez 64-bitowe aplikacje ARM lub inne niż ARM.

3.4. Kompatybilność sieciowa

3.4.1. Zgodność z WebView

Urządzenia Android Watch MOGĄ, ale wszystkie inne implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać pełną implementację interfejsu API android.webkit.Webview.

Funkcja platformy android.software.webview MUSI być zgłaszana na dowolnym urządzeniu, które zapewnia pełną implementację interfejsu API android.webkit.WebView, i NIE MOŻE być zgłaszana na urządzeniach bez pełnej implementacji interfejsu API. Implementacja Android Open Source używa kodu z projektu Chromium do implementacji android.webkit.WebView [ Resources, 12 ]. Ponieważ opracowanie kompleksowego zestawu testów dla systemu renderowania stron internetowych nie jest wykonalne, realizatorzy urządzeń MUSZĄ używać konkretnej pierwotnej wersji Chromium w implementacji WebView. Konkretnie:

 • Implementacje urządzenia android.webkit.WebView MUSZĄ być oparte na kompilacji Chromium z nadrzędnego projektu Android Open Source Project dla systemu Android 5.1. Ta kompilacja zawiera określony zestaw funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla WebView [ Zasoby, 13 ].
 • Ciąg agenta użytkownika zgłaszany przez WebView MUSI mieć następujący format:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD)$(WEBVIEW)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, jak Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • Wartość ciągu $(VERSION) MUSI być taka sama jak wartość dla android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • Ciąg $(WEBVIEW) MOŻE być pominięty, ale jeśli jest uwzględniony MUSI być "; wv", aby zauważyć, że jest to widok internetowy
  • Wartość ciągu $(MODEL) MUSI być taka sama jak wartość android.os.Build.MODEL.
  • Wartość ciągu $(BUILD) MUSI być taka sama jak wartość android.os.Build.ID.
  • Wartość ciągu $(CHROMIUM_VER) MUSI być wersją Chromium w nadrzędnym projekcie Android Open Source Project.
  • Implementacje urządzeń MOGĄ pomijać Mobile w ciągu agenta użytkownika.

Komponent WebView POWINIEN obsługiwać tak wiele funkcji HTML5, jak to możliwe, a jeśli obsługuje tę funkcję, POWINIEN być zgodny ze specyfikacją HTML5 [ Resources, 14 ].

3.4.2. Kompatybilność z przeglądarką

Implementacje Android Television, Watch i Android Automotive MOGĄ pomijać aplikację przeglądarki, ale MUSZĄ obsługiwać wzorce intencji publicznych, jak opisano w sekcji 3.2.3.1 . Wszystkie inne typy implementacji urządzeń MUSZĄ zawierać samodzielną aplikację przeglądarki do ogólnego przeglądania stron internetowych.

Samodzielna przeglądarka MOŻE być oparta na technologii przeglądarki innej niż WebKit. Jednak nawet jeśli używana jest alternatywna aplikacja przeglądarki, komponent android.webkit.WebView udostępniany aplikacjom innych firm MUSI być oparty na WebKit, jak opisano w sekcji 3.4.1 .

Implementacje MOGĄ dostarczyć niestandardowy ciąg agenta użytkownika w samodzielnej aplikacji przeglądarki.

Samodzielna aplikacja przeglądarki (niezależnie od tego, czy jest oparta na wcześniejszej aplikacji WebKit Browser, czy na zamienniku innej firmy) POWINNA zawierać obsługę jak największej ilości HTML5 [ Resources, 14 ] . Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać co najmniej każdy z tych interfejsów API związanych z HTML5:

Dodatkowo, implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać API HTML5/W3C webstorage [ Zasoby, 18 ] i POWINNY obsługiwać API HTML5/W3C IndexedDB [ Zasoby, 19 ]. Należy zauważyć, że ponieważ organy standardów tworzenia stron internetowych przechodzą na korzyść IndexedDB nad webstorage, oczekuje się, że IndexedDB stanie się wymaganym komponentem w przyszłej wersji Androida.

3.5. Zgodność behawioralna API

Zachowanie każdego z typów interfejsu API (zarządzanego, miękkiego, natywnego i internetowego) musi być zgodne z preferowaną implementacją nadrzędnego projektu Android Open Source Project [ Resources, 2 ]. Niektóre konkretne obszary kompatybilności to:

 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać zachowania ani semantyki standardowej intencji.
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać cyklu życia ani semantyki cyklu życia określonego typu składnika systemu (takiego jak Usługa, Aktywność, ContentProvider itp.).
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać semantyki uprawnień standardowych.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Zestaw testów zgodności (CTS) testuje znaczne części platformy pod kątem zgodności behawioralnej, ale nie wszystkie. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności behawioralnej z projektem Android Open Source Project spoczywa na realizatorze. Z tego powodu realizatorzy urządzeń POWINNI używać kodu źródłowego dostępnego za pośrednictwem projektu Android Open Source tam, gdzie to możliwe, zamiast ponownie wdrażać znaczące części systemu.

3.6. Przestrzenie nazw API

Android jest zgodny z konwencjami przestrzeni nazw pakietów i klas zdefiniowanymi przez język programowania Java. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami innych firm, realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dokonywać żadnych zabronionych modyfikacji (patrz poniżej) w tych przestrzeniach nazw pakietów:

 • Jawa.*
 • javax.*
 • słońce.*
 • android.*
 • com.android.*

Zabronione modyfikacje obejmują :

 • Implementacje urządzeń NIE MOGĄ modyfikować publicznie dostępnych interfejsów API na platformie Android poprzez zmianę jakichkolwiek sygnatur metod lub klas ani przez usunięcie klas lub pól klas.
 • Realizatorzy urządzeń MOGĄ modyfikować podstawową implementację interfejsów API, ale takie modyfikacje NIE MOGĄ mieć wpływu na określone zachowanie i sygnaturę języka Java jakichkolwiek publicznie dostępnych interfejsów API.
 • Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dodawać żadnych publicznie dostępnych elementów (takich jak klasy lub interfejsy, pola lub metody do istniejących klas lub interfejsów) do powyższych interfejsów API.

„Publicznie eksponowany element” to dowolna konstrukcja, która nie jest ozdobiona znacznikiem „@hide” używanym w nadrzędnym kodzie źródłowym Androida. Innymi słowy, realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ ujawniać nowych interfejsów API ani zmieniać istniejących interfejsów API w wymienionych powyżej przestrzeniach nazw. Realizatorzy urządzeń MOGĄ wprowadzać modyfikacje tylko do użytku wewnętrznego, ale te modyfikacje NIE MOGĄ być reklamowane ani w inny sposób udostępniane programistom.

Realizatorzy urządzeń MOGĄ dodawać niestandardowe interfejsy API, ale żadne takie interfejsy API NIE MOGĄ znajdować się w przestrzeni nazw należącej do innej organizacji lub odwołującej się do innej organizacji. Na przykład realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dodawać interfejsów API do przestrzeni nazw com.google.* lub podobnej: tylko Google może to zrobić. Podobnie, Google NIE MOŻE dodawać interfejsów API do przestrzeni nazw innych firm. Ponadto, jeśli implementacja urządzenia zawiera niestandardowe interfejsy API poza standardową przestrzenią nazw systemu Android, te interfejsy API MUSZĄ być spakowane we współdzielonej bibliotece systemu Android, aby tylko aplikacje, które jawnie ich używają (poprzez mechanizm <uses-library>), będą miały wpływ na zwiększone użycie pamięci takich interfejsów API.

Jeśli realizator urządzenia zaproponuje ulepszenie jednej z powyższych przestrzeni nazw pakietów (na przykład przez dodanie użytecznej nowej funkcji do istniejącego interfejsu API lub dodanie nowego interfejsu API), implementator POWINIEN odwiedzić source.android.com i rozpocząć proces wprowadzania zmian i kod, zgodnie z informacjami na tej stronie.

Należy zauważyć, że powyższe ograniczenia odpowiadają standardowym konwencjom nazewnictwa interfejsów API w języku programowania Java; ta sekcja ma po prostu na celu wzmocnienie tych konwencji i uczynienie ich wiążącymi poprzez włączenie do niniejszej definicji zgodności.

3.7. Zgodność środowiska wykonawczego

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać pełny format Dalvik Executable (DEX) oraz specyfikację i semantykę kodu bajtowego Dalvik [ Resources, 20 ]. Realizatorzy urządzeń POWINNI używać ART, referencyjnej implementacji wcześniejszej wersji Dalvik Executable Format oraz systemu zarządzania pakietami implementacji referencyjnej.

Implementacje urządzeń MUSZĄ skonfigurować środowiska wykonawcze Dalvik do alokacji pamięci zgodnie z nadrzędną platformą Android i zgodnie z poniższą tabelą. (Patrz rozdział 7.1.1 , aby zapoznać się z definicjami rozmiaru i gęstości ekranu.)

Należy zauważyć, że podane poniżej wartości pamięci są uważane za wartości minimalne, a implementacje urządzeń MOGĄ przydzielić więcej pamięci na aplikację.

Wygląd ekranu Gęstość ekranu Minimalna pamięć aplikacji
mały/normalny 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
400 dpi (400 dpi) 96MB
480 dpi (xxhdpi) 128 MB
560 dpi (560 dpi) 192 MB
640 dpi (xxxhdpi) 256 MB
wielki 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi) 48MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128 MB
400 dpi (400 dpi) 192 MB
480 dpi (xxhdpi) 256 MB
560 dpi (560 dpi) 384 MB
640 dpi (xxxhdpi) 512 MB
bardzo duży 120 dpi (ldpi) 48MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 144 MB
320 dpi (xhdpi) 192 MB
400 dpi (400 dpi) 288 MB
480 dpi (xxhdpi) 384 MB
560 dpi (560 dpi) 576 MB
640 dpi (xxxhdpi) 768 MB

3.8. Kompatybilność interfejsu użytkownika

3.8.1. Launcher (ekran główny)

Android zawiera aplikację uruchamiającą (ekran główny) i obsługę aplikacji innych firm, które zastępują program uruchamiający urządzenia (ekran główny). Implementacje urządzeń, które umożliwiają aplikacjom innych firm zastąpienie ekranu głównego urządzenia, MUSZĄ zadeklarować funkcję platformy android.software.home_screen.

3.8.2. Widżety

Widgety są opcjonalne we wszystkich implementacjach urządzeń z systemem Android, ale POWINNY być obsługiwane na urządzeniach przenośnych z systemem Android.

Android definiuje typ składnika i odpowiadający mu interfejs API i cykl życia, który umożliwia aplikacjom udostępnienie „AppWidget” użytkownikowi końcowemu [ Resources, 21 ] funkcja, która jest zdecydowanie ZALECANA do obsługi w implementacjach urządzeń przenośnych. Implementacje urządzeń obsługujące osadzanie widżetów na ekranie głównym MUSZĄ spełniać następujące wymagania i deklarować obsługę funkcji platformy android.software.app_widgets.

 • Programy uruchamiające urządzenia MUSZĄ zawierać wbudowaną obsługę AppWidgets i udostępniać afordancje interfejsu użytkownika, aby dodawać, konfigurować, wyświetlać i usuwać AppWidgets bezpośrednio w programie uruchamiającym.
 • Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać renderowanie widżetów o wymiarach 4 x 4 w standardowym rozmiarze siatki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi projektowania widżetów aplikacji w dokumentacji Android SDK [ Resources, 21 ].
 • Implementacje urządzeń, które obejmują obsługę ekranu blokady, MOGĄ obsługiwać widżety aplikacji na ekranie blokady.

3.8.3. Powiadomienia

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają programistom powiadamianie użytkowników o ważnych zdarzeniach [ Resources, 22 ] przy użyciu funkcji sprzętowych i programowych urządzenia.

Niektóre interfejsy API umożliwiają aplikacjom wysyłanie powiadomień lub przyciąganie uwagi za pomocą sprzętu — w szczególności dźwięku, wibracji i światła. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać powiadomienia korzystające z funkcji sprzętowych, zgodnie z opisem w dokumentacji SDK oraz w możliwym zakresie ze sprzętem implementacyjnym urządzenia. Na przykład, jeśli implementacja urządzenia zawiera wibrator, MUSI poprawnie zaimplementować interfejsy API wibracji. Jeśli implementacja urządzenia nie ma sprzętu, odpowiednie API MUSZĄ być zaimplementowane jako no-ops. To zachowanie jest szczegółowo opisane w sekcji 7 .

Dodatkowo implementacja MUSI poprawnie renderować wszystkie zasoby (ikony, pliki animacji itp.) przewidziane w interfejsach API [ Resources, 23 ] lub w przewodniku po stylu ikon paska stanu/systemu [ Resources, 24 ], co w przypadku Urządzenie Android Television zawiera możliwość niewyświetlania powiadomień. Realizatorzy urządzeń MOGĄ zapewnić alternatywne środowisko użytkownika dla powiadomień niż zapewniane przez referencyjną implementację Android Open Source; jednak takie alternatywne systemy powiadamiania MUSZĄ obsługiwać istniejące zasoby powiadamiania, jak powyżej.

Android obsługuje różne powiadomienia, takie jak:

 • Bogate powiadomienia . Widoki interaktywne dla bieżących powiadomień.
 • Powiadomienia heads-up . Użytkownicy widoków interaktywnych mogą działać lub zamykać bez opuszczania bieżącej aplikacji.
 • Powiadomienia na ekranie blokady . Powiadomienia wyświetlane na ekranie blokady ze szczegółową kontrolą widoczności.

Implementacje urządzeń z systemem Android, gdy takie powiadomienia są widoczne, MUSZĄ prawidłowo wykonywać powiadomienia Rich i Heads-up oraz zawierać tytuł/nazwę, ikonę, tekst zgodnie z dokumentacją w interfejsach API systemu Android [Resources, 25] .

System Android zawiera interfejsy API usługi nasłuchiwania powiadomień, które umożliwiają aplikacjom (po jawnym włączeniu przez użytkownika) otrzymywanie kopii wszystkich powiadomień w miarę ich publikowania lub aktualizowania. Implementacje urządzeń MUSZĄ poprawnie i szybko wysyłać powiadomienia w całości do wszystkich takich zainstalowanych i włączonych przez użytkownika usług nasłuchujących, w tym wszelkie metadane dołączone do obiektu powiadomienia.

Android zawiera interfejsy API [ Resources, 26 ], które umożliwiają programistom włączanie wyszukiwania do swoich aplikacji i udostępnianie danych aplikacji w globalnym wyszukiwaniu systemu. Ogólnie rzecz biorąc, ta funkcja składa się z jednego, ogólnosystemowego interfejsu użytkownika, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań, wyświetlanie sugestii podczas pisania przez użytkowników i wyświetlanie wyników. Interfejsy API systemu Android umożliwiają programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu w celu zapewnienia wyszukiwania we własnych aplikacjach oraz umożliwiają programistom dostarczanie wyników do wspólnego interfejsu użytkownika wyszukiwania globalnego.

Implementacje urządzeń z systemem Android POWINNY obejmować wyszukiwanie globalne, pojedynczy, współdzielony, ogólnosystemowy interfejs użytkownika wyszukiwania, który może wyświetlać sugestie w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika. Implementacje urządzeń POWINNY zaimplementować interfejsy API, które umożliwią programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu użytkownika w celu zapewnienia wyszukiwania we własnych aplikacjach. Implementacje urządzeń, które implementują globalny interfejs wyszukiwania, MUSZĄ implementować interfejsy API, które umożliwiają aplikacjom innych firm dodawanie sugestii do pola wyszukiwania, gdy jest ono uruchomione w trybie wyszukiwania globalnego. Jeśli nie są zainstalowane żadne aplikacje innych firm, które korzystają z tej funkcji, domyślnym zachowaniem POWINNO być wyświetlanie wyników i sugestii wyszukiwarek internetowych.

3.8.5. Tosty

Aplikacje mogą używać API „Toast” do wyświetlania użytkownikowi końcowemu krótkich niemodalnych ciągów, które znikają po krótkim czasie [ Zasoby, 27 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać Toasty z aplikacji użytkownikom końcowym w jakiś wyraźny sposób.

3.8.6. Motywy

Android zapewnia „motywy” jako mechanizm dla aplikacji do stosowania stylów w całym działaniu lub aplikacji.

Android zawiera rodzinę motywów „Holo” jako zestaw zdefiniowanych stylów dla programistów aplikacji, których mogą używać, jeśli chcą dopasować wygląd i działanie motywu Holo zgodnie z definicją zestawu Android SDK [ Resources, 28 ]. Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zmieniać żadnego z atrybutów motywu Holo wystawionych na działanie aplikacji [ Resources, 29 ].

Android zawiera rodzinę motywów „Materiał” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i działanie motywu projektu do wielu różnych typów urządzeń z systemem Android. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać rodzinę motywów „Materiał” i NIE MOGĄ zmieniać żadnych atrybutów motywu Materiał ani ich zasobów wystawionych na działanie aplikacji [ Zasoby, 30 ].

Android zawiera również rodzinę motywów „Device Default” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać programiści aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i styl motywu urządzenia zgodnie z definicją realizatora urządzenia. Implementacje urządzeń MOGĄ modyfikować atrybuty motywu Domyślne urządzenia dostępne dla aplikacji [ Zasoby, 29 ].

Android obsługuje nowy wariant motywu z półprzezroczystymi paskami systemowymi, co pozwala twórcom aplikacji na wypełnienie obszaru za paskiem stanu i paskiem nawigacyjnym zawartością aplikacji. Aby zapewnić spójne środowisko programisty w tej konfiguracji, ważne jest, aby styl ikony paska stanu był zachowywany w różnych implementacjach urządzeń. Dlatego też implementacje urządzeń z systemem Android MUSZĄ używać koloru białego dla ikon stanu systemu (takich jak siła sygnału i poziom baterii) oraz powiadomień wysyłanych przez system, chyba że ikona wskazuje na problematyczny stan [ Zasoby, 29 ].

3.8.7. Animowane tapety

Android definiuje typ komponentu i odpowiadający mu interfejs API oraz cykl życia, który pozwala aplikacjom na udostępnienie użytkownikowi końcowemu jednej lub więcej „Live Wallpapers” [ Zasoby, 31 ]. Animowane tapety to animacje, wzory lub podobne obrazy o ograniczonych możliwościach wprowadzania, które są wyświetlane jako tapeta za innymi aplikacjami.

Sprzęt jest uważany za zdolny do niezawodnego uruchamiania żywych tapet, jeśli może obsługiwać wszystkie żywe tapety, bez ograniczeń funkcjonalności, z rozsądną liczbą klatek na sekundę bez negatywnego wpływu na inne aplikacje. Jeśli ograniczenia sprzętowe powodują awarię, nieprawidłowe działanie tapet i/lub aplikacji, zużywają nadmierną moc procesora lub baterii lub działają z niedopuszczalnie niską liczbą klatek na sekundę, uznaje się, że sprzęt nie jest w stanie uruchomić animowanej tapety. Na przykład niektóre animowane tapety mogą wykorzystywać kontekst OpenGL 2.0 lub 3.x do renderowania swojej zawartości. Animowana tapeta nie będzie działać niezawodnie na sprzęcie, który nie obsługuje wielu kontekstów OpenGL, ponieważ użycie animowanej tapety kontekstu OpenGL może powodować konflikty z innymi aplikacjami, które również używają kontekstu OpenGL.

Implementacje urządzeń zdolne do niezawodnego uruchamiania animowanych tapet, jak opisano powyżej, POWINNY wdrażać animowane tapety, a po wdrożeniu MUSZĄ zgłaszać flagę funkcji platformy android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Przełączanie aktywności

Ponieważ klawisz nawigacyjny funkcji Ostatnie jest OPCJONALNY, wymagania dotyczące wdrożenia ekranu przeglądu są OPCJONALNE dla urządzeń telewizyjnych z systemem Android i urządzeń z systemem Android Watch.

Nadrzędny kod źródłowy systemu Android zawiera ekran przeglądu [ Resources, 32 ], interfejs użytkownika na poziomie systemu do przełączania zadań i wyświetlania ostatnio dostępnych działań i zadań za pomocą miniaturowego obrazu stanu graficznego aplikacji w momencie ostatniego opuszczenia aplikacji przez użytkownika. Implementacje urządzeń, w tym klawisz nawigacyjny z najnowszymi funkcjami, jak opisano w rozdziale 7.2.3 , MOGĄ zmieniać interfejs, ale MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • MUSZĄ wyświetlać powiązane ostatnie jako grupa, która porusza się razem.
 • MUSI obsługiwać co najmniej do 20 wyświetlanych działań.
 • POWINIEN wyświetlać co najmniej tytuł 4 działań na raz.
 • POWINIEN wyświetlać kolor podświetlenia, ikonę, tytuł ekranu w ostatnich.
 • MUSISZ zaimplementować zachowanie przypinania ekranu [ Zasoby, 33 ] i udostępnić użytkownikowi menu ustawień umożliwiające przełączanie funkcji.
 • POWINIEN wyświetlać afordancję zamykającą ("x"), ale MOŻE opóźnić to do czasu, aż użytkownik wejdzie w interakcję z ekranami.

Wdrożenia urządzeń są ZDECYDOWANE do korzystania z interfejsu użytkownika nadrzędnego systemu Android (lub podobnego interfejsu opartego na miniaturach) na ekranie przeglądu.

3.8.9. Zarządzanie wejściami

Android obejmuje obsługę Input Management i obsługę zewnętrznych edytorów metod wprowadzania [ Resources, 34 ]. Implementacje urządzeń, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z metod wprowadzania innych firm na urządzeniu, MUSZĄ zadeklarować funkcję platformy android.software.input_methods i obsługiwać interfejsy API IME zgodnie z definicją w dokumentacji pakietu Android SDK.

Implementacje urządzeń, które deklarują funkcję android.software.input_methods, MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm dodawania i konfigurowania metod wprowadzania innych firm. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać interfejs ustawień w odpowiedzi na intencję android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS.

3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady

Interfejs API klienta zdalnego sterowania został wycofany z systemu Android 5.0 na rzecz szablonu powiadomień o multimediach, który umożliwia aplikacjom multimedialnym integrację z kontrolkami odtwarzania wyświetlanymi na ekranie blokady [ Zasoby, 35 ]. Implementacje urządzenia obsługujące ekran blokady, chyba że implementacja Android Automotive lub Watch, MUSZĄ wyświetlać powiadomienia na ekranie blokady, w tym szablon powiadomień o multimediach.

3.8.11. Marzenia

Android zawiera obsługę interaktywnych wygaszaczy ekranu o nazwie Dreams [ Zasoby, 36 ]. Dreams umożliwia użytkownikom interakcję z aplikacjami, gdy urządzenie podłączone do źródła zasilania jest bezczynne lub jest zadokowane w stacji dokującej. Urządzenia Android Watch MOGĄ implementować Dreams, ale inne typy implementacji urządzeń POWINNY obejmować obsługę Dreams i udostępniać opcję ustawień dla użytkowników, aby skonfigurować Dreams w odpowiedzi na intencję android.settings.DREAM_SETTINGS.

3.8.12. Lokalizacja

Gdy urządzenie jest wyposażone w czujnik sprzętowy (np. GPS), który jest w stanie podać współrzędne lokalizacji, tryby lokalizacji MUSZĄ być wyświetlane w menu Lokalizacja w Ustawieniach [ Zasoby, 37 ].

3.8.13. Unicode i czcionka

Android obsługuje kolorowe znaki emoji. Gdy implementacje urządzeń z systemem Android zawierają edytor IME, urządzenia POWINNY udostępniać użytkownikowi metodę wprowadzania znaków Emoji zdefiniowanych w Unicode 6.1 [ Resources, 38 ]. Wszystkie urządzenia MUSZĄ umożliwiać renderowanie tych znaków emoji w postaci kolorowego glifu.

Android obsługuje czcionki Roboto 2 o różnych gramaturach — sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light — które MUSZĄ być uwzględnione wszystkie języki dostępne na urządzeniu i pełne pokrycie Unicode 7.0 łacińskim, greckim i cyrylicą, w tym rozszerzone zakresy łacińskie A, B, C i D oraz wszystkie glify w bloku symboli walut Unicode 7.0.

3.9. Administracja urządzeniami

Android zawiera funkcje, które umożliwiają aplikacjom uwzględniającym zabezpieczenia wykonywanie funkcji administrowania urządzeniami na poziomie systemu, takich jak wymuszanie zasad haseł lub wykonywanie zdalnego czyszczenia, za pośrednictwem interfejsu API administracji urządzeń Android [ Resources, 39 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać implementację klasy DevicePolicyManager [ Resources, 40 ]. Implementacje urządzeń, które obejmują obsługę ekranów blokady opartych na kodach PIN (numerycznych) lub HASŁA (alfanumerycznych), MUSZĄ obsługiwać pełny zakres zasad administrowania urządzeniami zdefiniowanymi w dokumentacji Android SDK [ Resources, 39 ] i zgłaszać funkcję platformy android.software.device_admin.

Implementacje urządzeń MOGĄ mieć preinstalowaną aplikację wykonującą funkcje administrowania urządzeniem, ale ta aplikacja NIE MOŻE być ustawiona od razu jako domyślna aplikacja Właściciela urządzenia [ Zasoby, 41 ].

3.10. Dostępność

Android zapewnia warstwę ułatwień dostępu, która ułatwia użytkownikom niepełnosprawnym nawigację na urządzeniach. Ponadto system Android udostępnia interfejsy API platformy, które umożliwiają implementacje usług ułatwień dostępu w celu odbierania wywołań zwrotnych dla zdarzeń użytkownika i systemu oraz generowania alternatywnych mechanizmów informacji zwrotnych, takich jak zamiana tekstu na mowę, informacje dotykowe i nawigacja za pomocą trackballa/d-pada [ Resources, 42 ].

Implementacje urządzeń obejmują następujące wymagania:

 • Implementacje Android Automotive POWINNY zapewniać implementację struktury ułatwień dostępu Androida zgodną z domyślną implementacją Androida.
 • Implementacje urządzeń (z wyłączeniem Android Automotive) MUSZĄ zapewniać implementację struktury ułatwień dostępu Androida zgodną z domyślną implementacją Androida.
 • Implementacje urządzeń (z wyłączeniem Android Automotive) MUSZĄ obsługiwać implementacje usług ułatwień dostępu innych firm za pośrednictwem interfejsów API android.accessibilityservice [ Zasoby, 43 ]
 • Implementacje urządzeń (z wyłączeniem Android Automotive) MUSZĄ generować AccessibilityEvents i dostarczać je do wszystkich zarejestrowanych implementacji AccessibilityService w sposób zgodny z domyślną implementacją Androida
 • Implementacje urządzeń (urządzenia z systemem Android Automotive i Android Watch bez wyjścia audio) MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm włączania i wyłączania usług ułatwień dostępu oraz MUSZĄ wyświetlać ten interfejs w odpowiedzi na intencję android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS.

Ponadto implementacje urządzeń POWINNY zapewniać implementację usługi ułatwień dostępu na urządzeniu, a POWINNY zapewniać mechanizm umożliwiający użytkownikom włączanie usługi ułatwień dostępu podczas konfiguracji urządzenia. Implementacja usługi dostępności typu open source jest dostępna w projekcie Eyes Free [ Resources, 44 ].

3.11. Tekst na mowę

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają aplikacjom korzystanie z usług zamiany tekstu na mowę (TTS) i umożliwiają dostawcom usług dostarczanie implementacji usług TTS [ Resources, 45 ]. Implementacje urządzeń zgłaszające funkcję android.hardware.audio.output MUSZĄ spełniać te wymagania związane z platformą Android TTS.

Wdrożenia Android Automotive:

 • MUSI obsługiwać interfejsy API platformy Android TTS.
 • MOŻE obsługiwać instalację silników TTS innych firm. Jeśli jest obsługiwana, partnerzy MUSZĄ zapewnić interfejs dostępny dla użytkownika, który pozwala użytkownikowi wybrać silnik TTS do użycia na poziomie systemu.

Wszystkie inne implementacje urządzeń:

 • MUSI obsługiwać interfejsy API platformy Android TTS i POWINIEN zawierać silnik TTS obsługujący języki dostępne na urządzeniu. Zwróć uwagę, że nadrzędne oprogramowanie open source na Androida zawiera w pełni funkcjonalną implementację silnika TTS.
 • MUSI obsługiwać instalację silników TTS innych firm
 • MUSI zapewnić interfejs dostępny dla użytkownika, który pozwoli użytkownikom wybrać silnik TTS do użycia na poziomie systemu

3.12. Rama wejścia telewizyjnego

Platforma Android Television Input Framework (TIF) upraszcza dostarczanie treści na żywo do urządzeń Android Television. TIF zapewnia standardowe API do tworzenia modułów wejściowych, które kontrolują urządzenia Android Television. Implementacje urządzeń telewizyjnych z systemem Android MUSZĄ obsługiwać platformę wejścia telewizyjnego [ Zasoby, 46 ].

Implementacje urządzeń obsługujące TIF MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.live_tv.

4. Kompatybilność opakowania aplikacji

Implementacje urządzeń MUSZĄ instalować i uruchamiać pliki „.apk” systemu Android wygenerowane przez narzędzie „aapt” zawarte w oficjalnym SDK systemu Android [ Zasoby, 47 ].

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ rozszerzać formatu .apk [ Resources, 48 ​​], Android Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik bytecode [ Resources, 20 ] ani formatu kodu bajtowego RenderScript w taki sposób, który uniemożliwiałby poprawną instalację i działanie tych plików na inne kompatybilne urządzenia.

5. Kompatybilność multimediów

5.1. Kodeki multimedialne

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać podstawowe formaty multimediów określone w dokumentacji Android SDK [ Resources, 50 ], chyba że jest to wyraźnie dozwolone w tym dokumencie. W szczególności implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać formaty mediów, kodery, dekodery, typy plików i formaty kontenerów zdefiniowane w poniższych tabelach i zgłaszane za pośrednictwem MediaCodecList [ Resources,112 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ również być w stanie dekodować wszystkie profile zgłoszone w profilu CamcorderProfile [ Resources, 113 ]. Wszystkie te kodeki są dostarczane jako implementacje oprogramowania w preferowanej implementacji systemu Android z projektu Android Open Source Project.

Należy pamiętać, że ani Google, ani Open Handset Alliance nie składają żadnych oświadczeń, że te kodeki są wolne od patentów osób trzecich. Osoby zamierzające używać tego kodu źródłowego w sprzęcie lub oprogramowaniu są informowane, że implementacje tego kodu, w tym w oprogramowaniu typu open source lub oprogramowaniu typu shareware, mogą wymagać licencji patentowych od odpowiednich posiadaczy patentów.

5.1.1. Kodeki audio

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/formaty kontenerów
Profil MPEG-4 AAC

(AAC LC)

WYMAGANE 1 WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5,1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 8 do 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS surowy AAC (.aac, dekodowanie w Android 3.1+, kodowanie w Android 4.0+, ADIF nieobsługiwane)
 • MPEG-TS (.ts, nie można przeszukiwać, Android 3.0+)
Profil MPEG-4 HE AAC (AAC+) WYMAGANE 1
(Android 4.1+)
WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5,1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
MPEG-4 HE AACv2

Profil (ulepszony AAC+)

WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5,1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
AAC ELD (ulepszone niskie opóźnienie AAC) WYMAGANE 1

(Android 4.1+)

WYMAGANY

(Android 4.1+)

Obsługa treści mono/stereo ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
AMR-NB WYMAGANE 3 WYMAGANE 3 Próbkowanie od 4,75 do 12,2 kb/s przy 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB WYMAGANE 3 WYMAGANE 3 9 szybkości od 6,60 kbit/s do 23,85 kbit/s próbkowane przy 16 kHz
FLAC WYMAGANY
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (bez wielokanałowości). Częstotliwości próbkowania do 48 kHz (ale do 44,1 kHz jest zalecane w urządzeniach z wyjściem 44,1 kHz, ponieważ downsampler 48 do 44,1 kHz nie zawiera filtra dolnoprzepustowego). zalecane 16-bitowe; nie zastosowano roztrząsania dla 24-bitów. Tylko FLAC (.flac)
MP3 WYMAGANY Mono/Stereo 8-320Kbps stały (CBR) lub zmienny bitrate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI WYMAGANY MIDI Typ 0 i 1. DLS Wersja 1 i 2. XMF i Mobile XMF. Obsługa formatów dzwonków RTTTL/RTX, OTA i iMelody
 • Wpisz 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis WYMAGANY
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/Fala WYMAGANE 4
(Android 4.1+)
WYMAGANY 16-bitowy liniowy PCM (szybkości do limitu sprzętowego). Urządzenia MUSZĄ obsługiwać częstotliwości próbkowania dla surowego zapisu PCM przy częstotliwościach 8000, 11025, 16000 i 44100 Hz. FALA (.wav)
Opus WYMAGANY
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv)

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń, które definiują android.hardware.microphone, ale opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

2 Wymagany jest tylko downmix zawartości 5.0/5.1; nagrywanie lub renderowanie więcej niż 2 kanałów jest opcjonalne.

3 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń przenośnych z systemem Android.

4 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń, które definiują android.hardware.microphone, w tym implementacji urządzeń Android Watch.

5.1.2. Kodeki obrazu

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/formaty kontenerów
JPEG WYMAGANY WYMAGANY Baza+progresywna JPEG (.jpg)
GIF WYMAGANY GIF (.gif)
PNG WYMAGANY WYMAGANY PNG (.png)
BMP WYMAGANY BMP (.bmp)
WebP WYMAGANY WYMAGANY WebP (.webp)

5.1.3. Kodeki wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/
Formaty kontenerów
H.263 WYMAGANE 1 WYMAGANE 2
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC WYMAGANE 2 WYMAGANE 2 Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziałach 5.2 i 5.3
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-TS (.ts, tylko dźwięk AAC, brak możliwości wyszukiwania, Android 3.0+)
H.265 HEVC WYMAGANE 5 Szczegóły w sekcji 5.3 MPEG-4 (.mp4)
MPEG-4 SP WYMAGANE 2 3GPP (.3gp)
VP8 3 WYMAGANE 2

(Android 4.3+)

WYMAGANE 2

(Android 2.3.3+)

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziałach 5.2 i 5.3
 • WebM (.webm) [ Zasoby, 110
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+) 4
VP9 WYMAGANE 2
(Android 4.4+)
Szczegóły w sekcji 5.3
 • WebM (.webm) [ Zasoby, 110 ]
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+) 4

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń, które obejmują sprzęt kamery i definiują android.hardware.camera lub android.hardware.camera.front.

2 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń z wyjątkiem urządzeń Android Watch.

3 W celu uzyskania akceptowalnej jakości usług strumieniowego przesyłania wideo i wideokonferencji w sieci, implementacje urządzeń POWINNY używać sprzętowego kodeka VP8, który spełnia wymagania zawarte w [ Zasoby, 51 ].

4 Implementacje urządzeń POWINNY obsługiwać zapisywanie plików Matroska WebM.

5 Zdecydowanie zalecane dla Android Automotive, opcjonalne dla Android Watch i wymagane dla wszystkich innych typów urządzeń.

5.2. Kodowanie wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

Implementacje urządzeń z systemem Android z obsługą kodeka H.264 MUSZĄ obsługiwać profile kodowania wideo Baseline Profile Level 3 i następujące profile kodowania wideo SD (Standard Definition), a POWINIEN obsługiwać profil Main Profile Level 4 i następujące profile kodowania wideo HD (High Definition). STANOWCZO ZALECA SIĘ KODOWANIE wideo HD 1080p z prędkością 30 kl./s w urządzeniach Android Television.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p1 HD 1080p1
Rozdzielczość wideo 320 x 240 pikseli 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 20 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 384 kb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s

1 W przypadku obsługi sprzętowej, ale STANOWCZO ZALECANE dla urządzeń telewizyjnych z systemem Android.

Implementacje urządzeń z systemem Android z obsługą kodeka VP8 MUSZĄ obsługiwać profile kodowania wideo SD i POWINNY obsługiwać następujące profile kodowania wideo HD (High Definition).

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p1 HD 1080p1
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 800 kb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s

1 Gdy jest obsługiwany przez sprzęt.

5.3. Dekodowanie wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać dynamiczne przełączanie rozdzielczości wideo w tym samym strumieniu dla wszystkich kodeków VP8, VP9, ​​H.264 i H.265 udostępnianych programistom za pośrednictwem standardowych interfejsów API systemu Android.

Implementacje urządzeń z systemem Android z dekoderami H.264 MUSZĄ obsługiwać profil Baseline Profile Level 3 i poniższe profile dekodowania wideo SD oraz POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z systemem Android MUSZĄ obsługiwać wysoki profil poziomu 4.2 i profil dekodowania HD 1080p.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p1 HD 1080p1
Rozdzielczość wideo 320 x 240 pikseli 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s / 60 kl./s2 30 kl./s / 60 kl./s2
Szybkość transmisji wideo 800 kb/s 2 Mb/s 8 Mb/s 20 Mb/s

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń Android Television, ale w przypadku innych typów urządzeń tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

2 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń Android Television.

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujące kodek VP8 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 MUSZĄ obsługiwać następujące profile dekodowania SD i POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z systemem Android MUSZĄ obsługiwać profil dekodowania HD 1080p.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p1 HD 1080p1
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s / 60 kl./s2 30/60 kl/s2
Szybkość transmisji wideo 800 kb/s 2 Mb/s 8 Mb/s 20 Mb/s

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń Android Television, ale w przypadku innych typów urządzeń tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

2 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń Android Television.

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujące kodek VP9 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 MUSZĄ obsługiwać następujące profile dekodowania wideo SD i POWINIEN obsługiwać profile dekodowania HD. STANOWCZO ZALECA SIĘ, aby urządzenia telewizyjne z systemem Android obsługiwały profil dekodowania HD 1080p i POWINNY obsługiwać profil dekodowania UHD. Gdy obsługiwany jest profil dekodowania wideo UHD, MUSI obsługiwać 8-bitową głębię kolorów.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p 1 HD 1080p 2 UHD 2
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli 3840 x 2160 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 600 kb/s 1,6 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń Android Television, ale w przypadku innych typów urządzeń tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

2 STANOWCZO ZALECANE w przypadku implementacji urządzeń telewizyjnych z systemem Android, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujące kodek H.265 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 MUSZĄ obsługiwać warstwę główną Main Profile Level 3 i poniższe profile dekodowania wideo SD, a także POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia Android Television POWINNY obsługiwać profil Main10 Level 5 Main Tier oraz profil dekodowania UHD. STANOWCZO ZALECA SIĘ, aby urządzenia telewizyjne z systemem Android obsługiwały profil dekodowania HD 1080p. Jeśli obsługiwany jest profil dekodowania HD 1080p, MUSI obsługiwać główną warstwę profilu głównego 4.1

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p 1 HD 1080p 2 UHD 2
Rozdzielczość wideo 352 x 288 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli 3840 x 2160 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 600 kb/s 1,6 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s

1 Wymagane do implementacji urządzeń Android Television, ale dla innych typów urządzeń tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

2 STANOWCZO ZALECANE w przypadku implementacji urządzeń telewizyjnych z systemem Android, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

5.4. Nagrywanie dźwięku

Chociaż niektóre wymagania przedstawione w tej sekcji są określone jako POWINNY od wersji Androida 4.3, w definicji zgodności dla przyszłej wersji planuje się zmienić je na MUSI. STANOWCZO ZALECA SIĘ , aby istniejące i nowe urządzenia z Androidem spełniały te wymagania, które są określone jako POWINNY, w przeciwnym razie nie będą w stanie uzyskać zgodności z Androidem po uaktualnieniu do przyszłej wersji.

5.4.1. Przechwytywanie nieprzetworzonego dźwięku

Implementacje urządzeń, które deklarują android.hardware.microphone MUSZĄ umożliwiać przechwytywanie nieprzetworzonej treści audio o następujących cechach:

 • Format : Liniowy PCM, 16-bitowy
 • Częstotliwość próbkowania : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kanały : Mono

Implementacje urządzeń, które deklarują android.hardware.microphone POWINNY umożliwiać przechwytywanie nieprzetworzonej treści audio o następujących cechach:

 • Format : Liniowy PCM, 16-bitowy
 • Częstotliwość próbkowania : 22050, 48000
 • Kanały : Stereo

5.4.2. Przechwytywanie do rozpoznawania głosu

Oprócz powyższych specyfikacji nagrywania, gdy aplikacja rozpoczęła nagrywanie strumienia audio przy użyciu źródła audio android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION:

 • Urządzenie POWINNO wykazywać w przybliżeniu płaską charakterystykę amplitudy w stosunku do częstotliwości: dokładnie ±3 dB, od 100 Hz do 4000 Hz.
 • Czułość wejścia audio POWINNA być ustawiona tak, aby źródło o poziomie mocy dźwięku 90 dB (SPL) przy 1000 Hz dawało wartość RMS 2500 dla próbek 16-bitowych.
 • Poziomy amplitudy PCM POWINNY liniowo śledzić zmiany SPL na wejściu w zakresie co najmniej 30 dB od -18 dB do +12 dB do 90 dB SPL na mikrofonie.
 • Całkowite zniekształcenia harmoniczne POWINNY być mniejsze niż 1% dla 1 kHz przy poziomie wejściowym 90 dB SPL na mikrofonie.
 • Przetwarzanie redukcji szumów, jeśli jest obecne, MUSI być wyłączone.
 • Automatyczna kontrola wzmocnienia, jeśli jest obecna, MUSI być wyłączona

Jeśli platforma obsługuje technologie tłumienia hałasu dostrojone do rozpoznawania mowy, efekt MUSI być kontrolowany za pomocą interfejsu API android.media.audiofx.NoiseSuppressor. Co więcej, pole UUID dla deskryptora efektu tłumienia szumów MUSI jednoznacznie identyfikować każdą implementację technologii tłumienia szumów.

5.4.3. Przechwytywanie w celu przekierowania odtwarzania

Klasa android.media.MediaRecorder.AudioSource zawiera źródło dźwięku REMOTE_SUBMIX. Urządzenia, które deklarują android.hardware.audio.output MUSZĄ poprawnie zaimplementować źródło dźwięku REMOTE_SUBMIX, aby aplikacja korzystająca z interfejsu API android.media.AudioRecord do nagrywania z tego źródła dźwięku mogła przechwytywać miks wszystkich strumieni dźwięku z wyjątkiem następujących :

 • STRUMIEŃ_RING
 • STRUMIENIOWY_ALARM
 • STRUMIEŃ_POWIADOMIENIE

5.5. Odtwarzanie dźwięku

Implementacje urządzeń, które deklarują android.hardware.audio.output MUSZĄ być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w tej sekcji.

5.5.1. Odtwarzanie surowego dźwięku

Urządzenie MUSI umożliwiać odtwarzanie nieprzetworzonej treści audio o następujących cechach:

 • Format : Liniowy PCM, 16-bitowy
 • Częstotliwość próbkowania : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kanały : Mono, Stereo

Urządzenie POWINNO umożliwiać odtwarzanie nieprzetworzonej treści audio o następujących cechach:

 • Częstotliwość próbkowania : 24000, 48000

5.5.2. Efekty dźwiękowe

Android zapewnia API dla efektów dźwiękowych dla implementacji urządzeń [ Resources, 52 ]. Implementacje urządzeń, które deklarują funkcję android.hardware.audio.output:

 • MUSI obsługiwać implementacje EFFECT_TYPE_EQUALIZER i EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER sterowane przez podklasy AudioEffect Equalizer, LoudnessEnhancer.
 • MUSI obsługiwać implementację interfejsu API wizualizatora, którą można sterować za pomocą klasy Visualizer.
 • POWINIEN obsługiwać implementacje EFFECT_TYPE_BASS_BOOST, EFFECT_TYPE_ENV_REVERB, EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB i EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER kontrolowane przez podklasy AudioEffect BassBoost, EnvironmentalReverb, PresetReverb i Virtualizer.

5.5.3. Głośność wyjścia audio

Implementacje urządzeń Android Television MUSZĄ obejmować obsługę systemu Master Volume i tłumienie głośności cyfrowego wyjścia audio na obsługiwanych wyjściach, z wyjątkiem skompresowanego wyjścia audio passthrough (gdzie urządzenie nie jest dekodowane).

5.6. Opóźnienie dźwięku

Opóźnienie audio to opóźnienie czasowe, gdy sygnał audio przechodzi przez system. Wiele klas aplikacji opiera się na krótkich opóźnieniach, aby uzyskać efekty dźwiękowe w czasie rzeczywistym.

Na potrzeby tego punktu użyj następujących definicji:

 • opóźnienie wyjściowe . Odstęp pomiędzy momentem, w którym aplikacja zapisuje ramkę danych zakodowanych w formacie PCM, a momentem, w którym odpowiedni dźwięk może być słyszany przez zewnętrzny słuchacz lub obserwowany przez przetwornik.
 • zimne opóźnienie wyjściowe . Opóźnienie wyjściowe dla pierwszej klatki, gdy system wyjściowy audio był bezczynny i wyłączony przed żądaniem.
 • ciągłe opóźnienie wyjścia . Opóźnienie wyjściowe dla kolejnych klatek po odtworzeniu dźwięku przez urządzenie.
 • opóźnienie wejścia . Odstęp między momentem, w którym dźwięk zewnętrzny jest prezentowany urządzeniu, a odczytaniem przez aplikację odpowiedniej ramki danych zakodowanych w PCM.
 • opóźnienie zimnego wejścia . Suma utraconego czasu wejścia i opóźnienia wejścia dla pierwszej klatki, gdy system wejścia audio był bezczynny i wyłączony przed żądaniem.
 • ciągłe opóźnienie wejścia . Opóźnienie wejścia dla kolejnych klatek, podczas gdy urządzenie rejestruje dźwięk.
 • jitter na zimno na wyjściu . Wariancja między oddzielnymi pomiarami wartości opóźnienia zimnego wyjścia.
 • jitter na zimno na wejściu . Wariancja między oddzielnymi pomiarami wartości zimnych opóźnień wejściowych.
 • ciągłe opóźnienie w obie strony . Suma ciągłego opóźnienia wejścia plus ciągłego opóźnienia wyjścia plus 5 milisekund.
 • API kolejki buforowej OpenSL ES PCM . Zestaw interfejsów API OpenSL ES związanych z PCM w ramach Android NDK; zobacz NDK_root/docs/opensles/index.html.

Implementacje urządzeń, które deklarują android.hardware.audio.output POWINNY spełniać lub przekraczać te wymagania dotyczące wyjścia audio:

 • opóźnienie wyjściowe na zimno wynoszące 100 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie wyjściowe wynoszące 45 milisekund lub mniej
 • zminimalizować drgania wyjściowe na zimno

Jeśli implementacja urządzenia spełnia wymagania tej sekcji po dowolnej wstępnej kalibracji podczas korzystania z interfejsu API kolejki buforowej OpenSL ES PCM, w przypadku ciągłego opóźnienia wyjściowego i zimnego opóźnienia wyjściowego w przypadku co najmniej jednego obsługiwanego urządzenia wyjściowego audio, MOŻE zgłosić obsługę dźwięku o niskim opóźnieniu , zgłaszając funkcję android.hardware.audio.low_latency za pośrednictwem klasy android.content.pm.PackageManager [ Resources, 53 ]. I odwrotnie, jeśli implementacja urządzenia nie spełnia tych wymagań, NIE MOŻE zgłaszać obsługi dźwięku o niskim opóźnieniu.

Implementacje urządzeń zawierające android.hardware.microphone POWINNY spełniać następujące wymagania dotyczące dźwięku wejściowego:

 • opóźnienie wejścia zimnego wynoszące 100 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie wejściowe wynoszące 30 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie w obie strony wynoszące 50 milisekund lub mniej
 • zminimalizować drgania zimnego wejścia

5.7. Protokoły sieciowe

Urządzenia MUSZĄ obsługiwać protokoły sieci mediów do odtwarzania audio i wideo zgodnie z dokumentacją Android SDK [ Resources, 50 ]. W szczególności urządzenia MUSZĄ obsługiwać następujące protokoły sieci mediów:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • Progresywne przesyłanie strumieniowe HTTP(S)
 • Wersja robocza protokołu HTTP(S) do przesyłania strumieniowego na żywo, wersja 3 [ Zasoby, 54 ]

5.8. Bezpieczne nośniki

Implementacje urządzeń, które obsługują bezpieczne wyjście wideo i mogą obsługiwać bezpieczne powierzchnie, MUSZĄ zadeklarować obsługę Display.FLAG_SECURE. Implementacje urządzeń, które deklarują obsługę Display.FLAG_SECURE, jeśli obsługują protokół wyświetlania bezprzewodowego, MUSZĄ zabezpieczyć łącze za pomocą silnego mechanizmu kryptograficznego, takiego jak HDCP 2.x lub nowszy dla wyświetlaczy bezprzewodowych Miracast. Podobnie, jeśli obsługują przewodowy wyświetlacz zewnętrzny, implementacje urządzenia MUSZĄ obsługiwać HDCP 1.2 lub wyższy. Implementacje urządzeń Android Television MUSZĄ obsługiwać HDCP 2.2 dla urządzeń obsługujących rozdzielczość 4K oraz HDCP 1.4 lub wyższą dla niższych rozdzielczości. Implementacja open source Androida obejmuje obsługę wyświetlaczy bezprzewodowych (Miracast) i przewodowych (HDMI), które spełniają to wymaganie.

6. Kompatybilność narzędzi i opcji programistycznych

6.1. Narzędzia deweloperskie

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać narzędzia Android Developer Tools dostępne w Android SDK. Urządzenia zgodne z systemem Android MUSZĄ być zgodne z:

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać wszystkie funkcje adb zgodnie z dokumentacją w Android SDK, w tym dumpsys [ Zasoby, 56 ]. Demon adb po stronie urządzenia MUSI być domyślnie nieaktywny i MUSI istnieć mechanizm dostępny dla użytkownika, aby włączyć Android Debug Bridge. Jeśli implementacja urządzenia pomija tryb urządzeń peryferyjnych USB, MUSI zaimplementować Android Debug Bridge za pośrednictwem sieci lokalnej (takiej jak Ethernet lub 802.11).

Android zawiera obsługę bezpiecznego adb. Bezpieczny adb umożliwia adb na znanych uwierzytelnionych hostach. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać bezpieczny adb.

 • Usługa monitora debugowania Dalvik (ddms) [ Zasoby, 57 ]

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać wszystkie funkcje ddms zgodnie z dokumentacją w Android SDK. Ponieważ ddms używa adb, obsługa ddms POWINNA być domyślnie nieaktywna, ale MUSI być obsługiwana za każdym razem, gdy użytkownik aktywował Android Debug Bridge, jak powyżej.

Implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać strukturę Monkey i udostępniać ją aplikacjom.

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać narzędzie systrace zgodnie z dokumentacją w Android SDK. Systrace musi być domyślnie nieaktywne i MUSI istnieć mechanizm dostępny dla użytkownika, aby włączyć Systrace.

Większość systemów opartych na systemie Linux i Apple Macintosh rozpoznaje urządzenia z systemem Android przy użyciu standardowych narzędzi Android SDK, bez dodatkowej obsługi; jednak systemy Microsoft Windows zazwyczaj wymagają sterownika dla nowych urządzeń z systemem Android. (Na przykład, nowe identyfikatory dostawcy, a czasem nowe identyfikatory urządzeń wymagają niestandardowych sterowników USB dla systemów Windows.) Jeśli implementacja urządzenia nie jest rozpoznawana przez narzędzie adb dostarczone w standardowym Android SDK, realizatorzy urządzeń MUSZĄ dostarczyć sterowniki Windows umożliwiające programistom łączenie się z urządzenie korzystające z protokołu adb. Sterowniki te MUSZĄ być dostarczone dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 9 w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych.

6.2. Opcje programistyczne

Android obejmuje wsparcie dla programistów w zakresie konfigurowania ustawień związanych z tworzeniem aplikacji. Implementacje urządzeń MUSZĄ uwzględniać intencję android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS, aby pokazać ustawienia związane z tworzeniem aplikacji [ Zasoby, 60 ]. Implementacja nadrzędnego systemu Android domyślnie ukrywa menu Opcje programisty i umożliwia użytkownikom uruchamianie Opcji programisty po siedmiu (7) naciśnięciach w menu Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Numer kompilacji . Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać spójne środowisko dla Opcji programisty. W szczególności implementacje urządzeń MUSZĄ domyślnie ukrywać Opcje programisty i MUSZĄ zapewniać mechanizm włączania Opcji programisty, który jest zgodny z nadrzędną implementacją Androida.

7. Kompatybilność sprzętu

Jeśli urządzenie zawiera określony komponent sprzętowy, który ma odpowiedni interfejs API dla programistów zewnętrznych, implementacja urządzenia MUSI implementować ten interfejs API zgodnie z opisem w dokumentacji Android SDK. Jeśli interfejs API w SDK wchodzi w interakcję z komponentem sprzętowym, który jest opcjonalny, a implementacja urządzenia nie posiada tego komponentu:

 • Pełne definicje klas (zgodnie z dokumentacją SDK) dla interfejsów API komponentów MUSZĄ być nadal prezentowane.
 • Zachowania API MUSZĄ być zaimplementowane jako no-ops w jakiś rozsądny sposób.
 • Metody API MUSZĄ zwracać wartości null, jeśli zezwala na to dokumentacja SDK.
 • Metody API MUSZĄ zwracać implementacje klas bez operacji, w których wartości null nie są dozwolone przez dokumentację SDK.
 • Metody API NIE MOGĄ zgłaszać wyjątków nieudokumentowanych w dokumentacji SDK.

Typowym przykładem scenariusza, w którym obowiązują te wymagania, jest interfejs API telefonii: nawet na urządzeniach innych niż telefony te interfejsy API muszą być zaimplementowane jako rozsądne operacje bez operacji.

Implementacje urządzeń MUSZĄ konsekwentnie zgłaszać dokładne informacje o konfiguracji sprzętu za pomocą metod getSystemAvailableFeatures() i hasSystemFeature(String) w klasie android.content.pm.PackageManager dla tego samego odcisku palca kompilacji. [ Zasoby, 53]

7.1. Wyświetlacz i grafika

Android zawiera funkcje, które automatycznie dostosowują zasoby aplikacji i układy interfejsu użytkownika odpowiednio do urządzenia, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji innych firm na różnych konfiguracjach sprzętowych [ Zasoby, 61 ]. Urządzenia MUSZĄ prawidłowo implementować te interfejsy API i zachowania, jak opisano w tej sekcji.

Jednostki, do których odnoszą się wymagania w tej sekcji, są zdefiniowane w następujący sposób:

 • fizyczny rozmiar przekątnej . Odległość w calach między dwoma przeciwległymi rogami oświetlonej części wyświetlacza.
 • punktów na cal (dpi) . Liczba pikseli objętych liniową rozpiętością poziomą lub pionową 1”. Tam, gdzie wymienione są wartości dpi, zarówno poziome, jak i pionowe dpi muszą mieścić się w zakresie.
 • proporcje . Stosunek pikseli dłuższego wymiaru do krótszego wymiaru ekranu. Na przykład wyświetlacz o wymiarach 480x854 pikseli to 854/480 = 1,779, czyli z grubsza „16:9”.
 • piksel niezależny od gęstości (dp) Wirtualna jednostka pikseli znormalizowana do ekranu o rozdzielczości 160 dpi, obliczana jako: piksele = dps * (gęstość/160).

7.1.1. Konfiguracja ekranu

7.1.1.1. Rozmiar ekranu

Urządzenia Android Watch (szczegóły w sekcji 2 ) MOGĄ mieć mniejsze rozmiary ekranu, jak opisano w tej sekcji.

Struktura interfejsu użytkownika systemu Android obsługuje różne rozmiary ekranu i umożliwia aplikacjom wysyłanie zapytań o rozmiar ekranu urządzenia (inaczej „układ ekranu”) za pośrednictwem android.content.res.Configuration.screenLayout z parametrem SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Implementacje urządzeń MUSZĄ zgłaszać poprawny rozmiar ekranu zgodnie z definicją w dokumentacji Android SDK [ Resources, 61 ] i określoną przez nadrzędną platformę Android. W szczególności implementacje urządzeń MUSZĄ zgłaszać poprawny rozmiar ekranu zgodnie z następującymi wymiarami ekranu w pikselach niezależnych od gęstości logicznej (dp).

 • Urządzenia MUSZĄ mieć rozmiar ekranu co najmniej 426 dp x 320 dp („mały”), chyba że jest to urządzenie Android Watch.
 • Urządzenia, które zgłaszają „normalny” rozmiar ekranu MUSZĄ mieć rozmiar ekranu co najmniej 480 dp x 320 dp.
 • Urządzenia zgłaszające „duży” rozmiar ekranu MUSZĄ mieć rozmiar ekranu co najmniej 640 dp x 480 dp.
 • Urządzenia zgłaszające rozmiar ekranu „xlarge” MUSZĄ mieć rozmiar ekranu co najmniej 960 dp x 720 dp.

Dodatkowo,

 • Urządzenia Android Watch MUSZĄ mieć ekran o fizycznej przekątnej w zakresie od 1,1 do 2,5 cala.
 • Inne typy implementacji urządzeń z systemem Android z fizycznie zintegrowanym ekranem MUSZĄ mieć ekran o przekątnej co najmniej 2,5 cala.

Urządzenia NIE MOGĄ w dowolnym momencie zmieniać zgłaszanego rozmiaru ekranu.

Aplikacje opcjonalnie wskazują obsługiwane rozmiary ekranu za pomocą atrybutu <supports-screens> w pliku AndroidManifest.xml. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1).

The screen aspect ratio MUST be a value from 1.3333 (4:3) to 1.86 (roughly 16:9), but Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1) because such a device implementation will use a UI_MODE_TYPE_WATCH as the android.content.res.Configuration.uiMode.

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density and MUST NOT change the value at at any time for the default display.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 400 dpi (400 dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560 dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 62 ] and MUST report the same values regardless of whether the embedded or external screen is used as the default display.

7.1.3. Screen Orientation

Devices MUST report which screen orientations they support (android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape.

Devices that report both screen orientations MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0 or 3.1 on devices capable of supporting it. Device implementations MUST also support Android RenderScript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 63 ].

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 or OpenGL 3.1. That is:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • The native C/C++ OpenGL APIs (APIs available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1 MUST support the corresponding managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1, libGLESv2.so MUST export the corresponding function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

In addition to OpenGL ES 3.1, Android provides an extension pack with Java interfaces [ Resources, 64 ] and native support for advanced graphics functionality such as tessellation and the ASTC texture compression format. Android device implementations MAY support this extension pack, and—only if fully implemented—MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

Also, device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 65 ].

Device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 65 ].

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE, an EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension [ Resources, 66 ].

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

 • Android Automotive does not support legacy compatibility mode.
 • All other device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 67 ].

7.2. Input Devices

Devices MUST support a touchscreen or meet the requirements listed in 7.2.2 for non-touch navigation.

7.2.1. Keyboard

Android Watch and Android Automotive implementations MAY implement a soft keyboard. All other device implementations MUST implement a soft keyboard and:

Implementacje urządzeń:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com .
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard.
 • MAY include additional soft keyboard implementations.
 • MAY include a hardware keyboard.
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 68 ] (QWERTY or 12-key).

7.2.2. Non-touch Navigation

Android Television devices MUST support D-pad.

Implementacje urządzeń:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device.
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 68 ].
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation Keys

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore:

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH.
 • Android Automotive implementations MUST provide the Home function and MAY provide Back and Recent functions.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 5.0 and later MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 5.1, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 69 ]. Android device implementations except for Android Watch devices MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key, or gesture, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive “low profile” (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Touchscreen Input

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers.
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 68 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device.

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen based device implementations are associated with a display [ Resources, 70 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Fake Touch Input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Game Controller Support

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Button Mappings

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Button HID Usage 2 Android Button
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1

D-pad down 1

0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1

D-pad right 1

0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Home 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 [ Resources, 72 ]

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 [ Resources, 71 ]

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Left Trigger 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Right Trigger 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030

0x01 0x0031

AXIS_X

AXIS_Y

Right Joystick 0x01 0x0032

0x01 0x0035

AXIS_Z

AXIS_RZ

1 [ Resources, 71 ]

7.2.7. Remote Control

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

 • Search affordance . Device implementations MUST fire KEYCODE_SEARCH when the user invokes voice search either on the physical or software-based remote.
 • Navigation . All Android Television remotes MUST include Back, Home, and Select buttons and support for D-pad events [ Resources, 72 ].

7.3. Czujniki

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors [ Resources, 73 ]. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53] .
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 74 ].
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 75 ].

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 73 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 76 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 76 ].

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 77 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive events.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Akcelerometr

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices and Android Watch devices are strongly encouraged to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 78 ].
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ].
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 8-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ].
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µ.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of“assisted GPS” technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Barometer

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Thermometer

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

7.4.1. Telephony

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 79 ].
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 80 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 81 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch and Automotive implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 82 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 82 ].
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 83 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53 ].
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as SHOULD, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 84 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 85 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 86 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “Connection Handover version 1.2” [ Resources, 87 ] and “Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0” [ Resources, 88 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 10 ].

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() meth od [Resources, 53] . Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53] , and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true” [ Resources, 89 ].

7.5. Cameras

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Rear-Facing Camera

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Front-Facing Camera

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 90 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. External Camera

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher).
 • MAY support multiple cameras.

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK.

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 91 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 92 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 93] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 94] .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 94] ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416MB Not applicable
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
424MB 704MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
512 MB 832MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 95 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache" location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed and privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 96 ].
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 97 ].
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ].
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is very strongly RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ].
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 100 ].
 • SHOULD support the Charging Downstream Port output current range of 1.5 A ~ 5 A as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ].

7.8. Audio

7.8.1. Mikrofon

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

7.8.2. Audio Output

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 101 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV +/- 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

8. Performance Compatibility

Some minimum performance criterias are critical to the user experience and impacts the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. User Experience Consistency

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Implementacje urządzeń MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • Consistent frame latency . Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency . Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Task switching . When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. File I/O Access Performance

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Uprawnienia

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 102 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9.5. Multi-User Support

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 103] . Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 104 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ].
 • Device implementations MAY support creating users and managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs, and if supported, MUST declare the platform feature flag android.software.managed_users.
 • Device implementations that declare the feature flag android.software.managed_users MUST use the upstream AOSP icon badge to represent the managed applications and other badge UI elements like Recents & Notifications.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 105 ] for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 106 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that can use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features, if implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or an equivalent mandatory access control system if using a kernel other than Linux and meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Implementacje urządzeń:

 • MUST support a SELinux policy that allows the SELinux mode to be set on a per-domain basis, and MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • SHOULD load policy from /sepolicy file on the device.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the sepolicy file provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.
 • MUST support dynamic updates of the SELinux policy file without requiring a system image update.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the upstream Android Open Source Project, until they have first audited their additions to the SELinux policy. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9.8. Privacy

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that mechanism.

9.9. Full-Disk Encryption

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation supports a lock screen with PIN (numeric) or PASSWORD (alphanumeric), the device MUST support full-disk encryption of the application private data (/data partition), as well as the SD card partition if it is a permanent, non-removable part of the device [ Resources, 107 ]. For devices supporting full-disk encryption, the full-disk encryption SHOULD be enabled all the time after the user has completed the out-of-box experience. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Verified Boot

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot
 • Perform verification on every boot sequence
 • Start verification from a hardware key that is the root of trust, and go all the way up to the system partition
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048)

Device implementations SHOULD support verified boot for device integrity. While this requirement is SHOULD for this version of the Android platform, it is strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in future versions of Android. The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-verity.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 108 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 5.1. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. CTS Verifier

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot
 • “Tethered” updates over USB from a host PC
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile:

 • Android Automotive implementations SHOULD support OTA downloads with offline update via reboot.
 • All other device implementations MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 5.1 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Document Changelog

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Sekcja Summary of change
2. Typy urządzeń Added definition for Android automotive implementation.
2.1 Konfiguracje urządzenia Added column for Android automotive implementation.
3.3.2. Zgodność z 32-bitowym kodem macierzystym ARM New section added.
3.4.1. Zgodność z WebView Updated webview user agent string requirement to accommodate upstream implementation change.
3.4.2. Browser compatibility Added Android automotive implementations as another case that MAY omit a browser application.
3.7. Zgodność środowiska wykonawczego Updated required runtime heap size for smaller screens and added requirement for the new dpi bucket (280dpi).
3.8.3. Powiadomienia Clarified notification requirement for Android Watch, Television and Automotive implementations.
3.8.8. Przełączanie aktywności Relax Overview title count requirement.
3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady Clarified requirement for Android Watch and Automotive implementations.
3.8.13. Unicode and font Relaxed Emoji character input method requirement.
3.9. Administracja urządzeniami Clarified condition when the full range of device administration policies has to be supported.
3.10. Dostępność Added Android automotive requirements.
3.11. Text-To-Speech Added Android automotive requirements.
5.1. Kodeki multimedialne Mandated decoding support for codecs reported by CamcorderProfile.
5.1.3 Video Codecs Added Android automotive requirements.
5.4. Audio Recording Clarified language at the beginning of the section to ensure MUST requirements are read as REQUIRED.
7.1.1.3. Screen Density Added a new screen dpi (280dpi).
7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode Added Android automotive requirements.
7.2 Input Devices Added general introduction statement.
7.2.1. Keyboard Added Android Automotive requirements.
7.2.3. Navigation Keys Added Android Automotive requirements.
7.3.1. Akcelerometr Relaxed requirement for reporting frequency on Android Watch.
7.3.4. Gyroscope Relaxed requirement for reporting frequency on Android Watch.
7.4.3 Bluetooth Added Android Automotive requirements.
7.4.4. Near-Field Communications Clarified condition for when Host Card Emulation is a requirement.
7.6.1. Minimum Memory and Storage Updated minimum memory requirements for lower resulution screen devices and added hard-limit requirement isLowRamDevice().
7.6.2. Application Shared Storage Updated requirements when support for host machine access is mandatory.
7.7 USB Fixing typos in USB section
7.6.2. Application Shared Storage Updated requirements that pre-installed system apps may write to secondary external storage.
7.6.2. Application Shared Storage Apps can use ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE to write to secondary ext. storage
7.6.2. Application Shared Storage Clarify that /sdcard can share storage with /data
7.7 USB Remove redundant requirement on UMS/MTP from 7.7
7.8.1. Mikrofon Added Android Automotive requirements.
8.2. File I/O Access Performance Clarified requirements.
9.5. Multi-User Support SD card encryption required for the primary external storage.
9.8. Privacy Added privacy requirement for preloaded VPNs.
9.9. Full-Disk Encryption Clarified condition when Full-Disk encryption support is mandatory.
9.10. Verified Boot Clarified definition of verified boot.
11. Updatable Software Clarified the OTA download requirement is allowed but not mandatory for Android Automotive implementations.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum [Resources, 109 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

6. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

7. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

8. Android 5.1 allowed version strings: http://source.android.com/compatibility/5.1/versions.html

9. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

10. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

11. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

12. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

13. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

14. HTML5: http://html.spec.whatwg.org/multipage/

15. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

16. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

17. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

18. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

19. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

20. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

21. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

22. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

23. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

24. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

25. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

26. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

27. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

28. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

29. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

30. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

31. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

32. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

33. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

34. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

35. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

36. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

37. Settings.Secure LOCATION_MODE:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

38. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

39. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

40. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

41. Android Device Owner App:

http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

42. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

43. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

44. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

45. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

46. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

47. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/tools/help/index.html

48. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

49. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

50. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

51. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

52. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

53. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List:

http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

54. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

55. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

56. Dumpsys: /devices/input/diagnostics.html

57. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

58. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

59. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

60. Android Application Development-Related Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

61. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

62. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

63. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

64. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

65. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

66. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE:

http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

67. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

68. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

69. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

70. Touch Input Configuration: http://source.android.com/devices/tech/input/touch-devices.html

71. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

72. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

73. Android Open Source sensors: http://source.android.com/devices/sensors

74. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

75. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

76. Android Open Source composite sensors: /devices/sensors/sensor-types.html#composite_sensor_type_summary

77. Continuous trigger mode: /devices/sensors/report-modes.html#continuous

78. Accelerometer sensor: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

79. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

80. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

81. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

82. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

83. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

84. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

85. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

86. Android NFC Sharing Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

87. NFC Connection Handover: http://members.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

88. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

89. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

90. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

91. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

92. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

93. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

94. Camera version support: http://source.android.com/devices/camera/versioning.html

95. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

96. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

97. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/accessory.html

98. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

99. USB Charging Specification: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf

100. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html

101. Wired audio headset: http://source.android.com/accessories/headset-spec.html

102. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

103. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

104. External Storage reference: http://source.android.com/devices/storage

105. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

106. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

107. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/devices/tech/security/encryption/index.html

108. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/compatibility/index.html

109. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

110. WebM project: http://www.webmproject.org/

111. Android UI_MODE_TYPE_CAR API: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_CAR

112. Android MediaCodecList API: http://developer.android.com/reference/android/media/MediaCodecList.html

113. Android CamcorderProfile API: http://developer.android.com/reference/android/media/CamcorderProfile.html

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. In any cases where this Compatibility Definition or the Compatibility Test Suite disagrees with the SDK documentation, the SDK documentation is considered authoritative. Any technical details provided in the references included above are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.