IYapılandırmaAlıcısı

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


IConfiguration kabul eden nesneyi temsil eden basit arayüz.

Testler veya diğer yapılandırma nesneleri, dahil oldukları bir IConfiguration erişmeleri gerekiyorsa bu arayüzü uygulamalıdır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Genel yöntemler

setYapılandırma

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration