IConfigurationAlıcı

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationAlıcı


Basit arayüzü bir kabul nesneyi temsil etmek IConfiguration .

Onlar erişmeniz gerekirse Testler veya diğer yapılandırma nesneleri Bu arayüzü uygulamalıdır IConfiguration onlar dahildir.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Enjekte eder IConfiguration kullanımda.

Genel yöntemler

setYapılandırma

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Enjekte eder IConfiguration kullanımda.

parametreler
configuration IConfiguration