Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Bir IConfiguration kabul eden nesneyi temsil eden basit arayüz.

Testler veya diğer yapılandırma nesneleri, dahil oldukları bir IConfiguration gerekiyorsa bu arabirimi uygulamalıdır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Enjekte eder IConfiguration kullanımda.

Genel yöntemler

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Enjekte eder IConfiguration kullanımda.

Parametreler
configuration IConfiguration