ClangCodeCoverageCollector

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


Clang kapsama ölçümlerini cihazdan çekecek ve bunları test eserleri olarak kaydedecek bir BaseDeviceMetricCollector .

Özet

Kamu inşaatçıları

ClangCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama.

void rebootEnded ( ITestDevice device)

Cihazda yeniden başlatma sona erdiğinde bildirim alır.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

Kamu inşaatçıları

ClangCodeCoverageCollector

public ClangCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

ekstraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama. Bu temizlik zamanı olmalı.

Parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırmaya ait verileri tutan DeviceMetricData . BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) sırasındakiyle aynı nesne olacaktır.

currentRunMetrics : ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) öğesine iletilen mevcut ölçüm haritası.

Atar
DeviceNotAvailableException

yeniden başlatmaSonlandı

public void rebootEnded (ITestDevice device)

Cihazda yeniden başlatma sona erdiğinde bildirim alır.

NOT: Alıcılar bu geri arama sırasında yeniden başlatmaktan kaçınmalıdır. Herhangi bir yeniden başlatma girişimi göz ardı edilecektir.

Parametreler
device ITestDevice : Yeniden başlatmanın sona erdiği ITestDevice .

Atar
DeviceNotAvailableException

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

Parametreler
runUtil IRunUtil