XmlFormattedGeneratorReporter

public class XmlFormattedGeneratorReporter
extends FormattedGeneratorReporter

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter
com.android.tradefed.result.suite.FormattedGeneratorReporter
com.android.tradefed.result.suite.XmlFormattedGeneratorReporter


Paketi biçimlendiren FormattedGeneratorReporter uygulanması, xml biçiminde sonuçlanır.

Özet

Kamu inşaatçıları

XmlFormattedGeneratorReporter ()

Genel yöntemler

IFormatterGenerator createFormatter ()

Kullanılacak IFormatterGenerator oluşturun.

File createResultDir ()

Sonuçları depolamak için kullanılması gereken sonuç dizinini döndürür.

final void finalizeResults ( IFormatterGenerator generator, SuiteResultHolder resultHolder)

Bazı biçimlendirilmiş sonuçlar oluşturmak için IFormatterGenerator ve SuiteResultHolder kullanımını yöneten adım.

void postFormattingStep (File resultDir, File reportFile)

Rapor oluşturulduktan sonra işlem yapılmasını sağlayan biçimlendirme sonrası adımı.

void preFormattingSetup ( IFormatterGenerator formater)

Rapor oluşturulmadan önce harekete geçilmesini sağlayan ön biçimlendirme adımı.

Kamu inşaatçıları

XmlFormattedGeneratorReporter

public XmlFormattedGeneratorReporter ()

Genel yöntemler

createFormatter

public IFormatterGenerator createFormatter ()

Kullanılacak IFormatterGenerator oluşturun. Formatı değiştirmek için geçersiz kılınabilir.

İadeler
IFormatterGenerator

createResultDir

public File createResultDir ()

Sonuçları depolamak için kullanılması gereken sonuç dizinini döndürür.

İadeler
File

Sonuçları kesinleştirin

public final void finalizeResults (IFormatterGenerator generator, 
        SuiteResultHolder resultHolder)

Bazı biçimlendirilmiş sonuçlar oluşturmak için IFormatterGenerator ve SuiteResultHolder kullanımını yöneten adım.

postFormattingStep

public void postFormattingStep (File resultDir, 
        File reportFile)

Rapor oluşturulduktan sonra işlem yapılmasını sağlayan biçimlendirme sonrası adımı.

Parametreler
resultDir File : Sonuçların bulunduğu dizin.

reportFile File : Oluşturulan rapor dosyası.

önBiçimlendirmeKurulumu

public void preFormattingSetup (IFormatterGenerator formater)

Rapor oluşturulmadan önce harekete geçilmesini sağlayan ön biçimlendirme adımı.

Parametreler
formater IFormatterGenerator : Oluşturma için kullanılacak IFormatterGenerator .