Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

IDeviceBuildInfo

public interface IDeviceBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildInfo


Tam bir Android cihaz yapısını ve (isteğe bağlı olarak) testlerini temsil eden bir IBuildInfo .

Özet

Genel yöntemler

abstract void cleanUp ()

Tüm geçici dosyaları kaldırır.

abstract File getBasebandImageFile ()

Yerel ana bant görüntü dosyasını alın.

abstract String getBasebandVersion ()

Ana bant sürümünü edinin.

abstract File getBootloaderImageFile ()

Yerel önyükleyici görüntü dosyasını alın.

abstract String getBootloaderVersion ()

Bootloader sürümünü edinin.

abstract String getDeviceBuildFlavor ()

Test edilmekte olan platform yapısının türünü döndürmek için isteğe bağlı yöntem.

abstract String getDeviceBuildId ()

Test edilen platform derlemesinin benzersiz tanımlayıcısını döndürür.

abstract File getDeviceImageFile ()

Yerel cihaz görüntüsü zip dosyasını alın.

abstract String getDeviceImageVersion ()

Yerel cihaz görüntüsü zip sürümünü edinin.

abstract File getMkbootimgFile ()

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan mkbootimg dosyasını alır.

abstract String getMkbootimgVersion ()

Mkbootimg sürümünü alır.

abstract File getOtaPackageFile ()

Cihazın OTA paketi zip dosyasını alın.

abstract String getOtaPackageVersion ()

Cihazın OTA paketi zip sürümünü edinin.

abstract File getRamdiskFile ()

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan ramdisk dosyasını alır.

abstract String getRamdiskVersion ()

Ramdisk sürümünü alır.

default File getResourcesDir ()

İndirilen kaynaklardan bazılarını içeren dizini döndürür.

abstract File getTestsDir ()

Çıkarılan tests.zip dosyası içeriğinin yerel yolunu alın.

abstract String getTestsDirVersion ()

Çıkarılan tests.zip sürümünü edinin.

abstract File getUserDataImageFile ()

Yerel test kullanıcı verileri görüntü dosyasını alın.

abstract String getUserDataImageVersion ()

Yerel test kullanıcı verileri görüntü sürümünü edinin.

abstract void setBasebandImage (File basebandFile, String version)

Cihaz yapısı için temel bant görüntüsünü ayarlayın.

abstract void setBootloaderImageFile (File bootloaderImgFile, String version)

Aygıt yapısı için önyükleyici görüntüsünü ayarlayın.

default void setDeviceBuildFlavor (String deviceBuildFlavor)

IBuildInfo.setBuildFlavor(String) den IBuildInfo.setBuildFlavor(String) , yapı bilgisinin cihaz bölümü için yapı IBuildInfo.setBuildFlavor(String) .

abstract void setDeviceImageFile (File deviceImageFile, String version)

Kullanılacak cihaz sistem görüntü dosyasını ayarlayın.

abstract void setMkbootimgFile (File mkbootimg, String version)

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan mkbootimg dosyasını ayarlar.

abstract void setOtaPackageFile (File otaFile, String version)

Cihazın OTA paketi zip dosyasını ayarlayın.

abstract void setRamdiskFile (File ramdisk, String version)

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan ramdisk dosyasını alır.

default void setResourcesDir (File resourcesDir, String version)

Kaynaklar dizinini ERROR(/File) ayarlar.

abstract void setTestsDir (File testsZipFile, String version)

Çıkarılan tests.zip dosyası içeriğinin yerel yolunu ayarlayın.

abstract void setUserDataImageFile (File userDataFile, String version)

Kullanılacak kullanıcı verisi resim dosyasını ayarlayın.

Genel yöntemler

Temizlemek

public abstract void cleanUp ()

Tüm geçici dosyaları kaldırır.

getBasebandImageFile

public abstract File getBasebandImageFile ()

Yerel ana bant görüntü dosyasını alın.

İadeler
File

getBasebandVersion

public abstract String getBasebandVersion ()

Ana bant sürümünü edinin.

İadeler
String

getBootloaderImageFile

public abstract File getBootloaderImageFile ()

Yerel önyükleyici görüntü dosyasını alın.

İadeler
File

getBootloaderVersion

public abstract String getBootloaderVersion ()

Bootloader sürümünü edinin.

İadeler
String

getDeviceBuildFlavor

public abstract String getDeviceBuildFlavor ()

Test edilmekte olan platform yapısının türünü döndürmek için isteğe bağlı yöntem.

İadeler
String

getDeviceBuildId

public abstract String getDeviceBuildId ()

Test edilen platform derlemesinin benzersiz tanımlayıcısını döndürür. Asla boş olmamalı. IBuildInfo.UNKNOWN_BUILD_ID için IBuildInfo.UNKNOWN_BUILD_ID .

İadeler
String

getDeviceImageFile

public abstract File getDeviceImageFile ()

Yerel cihaz görüntüsü zip dosyasını alın.

İadeler
File

getDeviceImageVersion

public abstract String getDeviceImageVersion ()

Yerel cihaz görüntüsü zip sürümünü edinin.

İadeler
String

getMkbootimgFile

public abstract File getMkbootimgFile ()

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan mkbootimg dosyasını alır.

İadeler
File

getMkbootimgVersion

public abstract String getMkbootimgVersion ()

Mkbootimg sürümünü alır.

İadeler
String

getOtaPackageFile

public abstract File getOtaPackageFile ()

Cihazın OTA paketi zip dosyasını alın.

İadeler
File

getOtaPackageVersion

public abstract String getOtaPackageVersion ()

Cihazın OTA paketi zip sürümünü edinin.

İadeler
String

getRamdiskFile

public abstract File getRamdiskFile ()

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan ramdisk dosyasını alır.

İadeler
File

getRamdiskVersion

public abstract String getRamdiskVersion ()

Ramdisk sürümünü alır.

İadeler
String

getResourcesDir

public File getResourcesDir ()

İndirilen kaynaklardan bazılarını içeren dizini döndürür. (Kaynaklar genellikle isFake = true aygıt tanımıyla ilişkilendirilir). Kullanılabilir kaynak dizini yoksa null döndürür.

İadeler
File

getTestsDir

public abstract File getTestsDir ()

Çıkarılan tests.zip dosyası içeriğinin yerel yolunu alın.

İadeler
File

getTestsDirVersion

public abstract String getTestsDirVersion ()

Çıkarılan tests.zip sürümünü edinin.

İadeler
String

getUserDataImageFile

public abstract File getUserDataImageFile ()

Yerel test kullanıcı verileri görüntü dosyasını alın.

İadeler
File

getUserDataImageVersion

69fbdc57b

Yerel test kullanıcı verileri görüntü sürümünü edinin.

İadeler
String

setBasebandImage

public abstract void setBasebandImage (File basebandFile, 
        String version)

Cihaz yapısı için temel bant görüntüsünü ayarlayın.

Parametreler
basebandFile File : ana bant görüntüsü ERROR(/File)

version String : temel bandın sürümü

setBootloaderImageFile

public abstract void setBootloaderImageFile (File bootloaderImgFile, 
        String version)

Aygıt yapısı için önyükleyici görüntüsünü ayarlayın.

Parametreler
bootloaderImgFile File : önyükleyici görüntüsü ERROR(/File)

version String : önyükleyicinin sürümü

setDeviceBuildFlavor

public void setDeviceBuildFlavor (String deviceBuildFlavor)

IBuildInfo.setBuildFlavor(String) den IBuildInfo.setBuildFlavor(String) , yapı bilgisinin cihaz bölümü için yapı IBuildInfo.setBuildFlavor(String) .

Parametreler
deviceBuildFlavor String : Cihaz yapısının lezzeti

setDeviceImageFile

public abstract void setDeviceImageFile (File deviceImageFile, 
        String version)

Kullanılacak cihaz sistem görüntü dosyasını ayarlayın.

Parametreler
version String

setMkbootimgFile

public abstract void setMkbootimgFile (File mkbootimg, 
        String version)

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan mkbootimg dosyasını ayarlar.

Parametreler
mkbootimg File

version String

setOtaPackageFile

public abstract void setOtaPackageFile (File otaFile, 
        String version)

Cihazın OTA paketi zip dosyasını ayarlayın.

Parametreler
otaFile File

version String

setRamdiskFile

public abstract void setRamdiskFile (File ramdisk, 
        String version)

Çekirdek görüntüsünü oluşturmak için kullanılan ramdisk dosyasını alır.

Parametreler
ramdisk File

version String

setResourcesDir

public void setResourcesDir (File resourcesDir, 
        String version)

Kaynaklar dizinini ERROR(/File) ayarlar.

Parametreler
resourcesDir File : Paylaşılan kaynakları içeren dizin.

version String : Dizin dosyasının sürümü.

setTestsDir

public abstract void setTestsDir (File testsZipFile, 
        String version)

Çıkarılan tests.zip dosyası içeriğinin yerel yolunu ayarlayın.

Parametreler
version String

setUserDataImageFile

public abstract void setUserDataImageFile (File userDataFile, 
        String version)

Kullanılacak kullanıcı verisi resim dosyasını ayarlayın.

Parametreler
version String