Saplama testi

public class StubTest
extends Object implements IShardableTest , IConfigurationReceiver , IAbiReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.StubTest


İşlemsiz boş test uygulaması.

Özet

Alanlar

public static final String DNAE_MESSAGE

Kamu inşaatçıları

StubTest ()

Genel yöntemler

IAbi getAbi ()
IConfiguration getConfiguration ()
boolean getRunTest ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setAbi ( IAbi abi)
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

split ()

Testi ayrı ayrı çalıştırılabilir parçalara bölün.

String toString ()

Alanlar

DNAE_MESSAGE

public static final String DNAE_MESSAGE

Kamu inşaatçıları

Saplama testi

public StubTest ()

Genel yöntemler

getAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

getConfiguration

public IConfiguration getConfiguration ()

İadeler
IConfiguration

getRunTest

public boolean getRunTest ()

İadeler
boolean

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametreler
abi IAbi

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration

bölmek

public  split ()

Testi ayrı ayrı çalıştırılabilir parçalara bölün.

Bu deterministik olmalı ve aynı giriş için her zaman aynı IRemoteTest listesini döndürmelidir.

Bu, testin yürütülmesinden önce çağrılacağından, enjekte edilen bağımlılıklar ( IDeviceTest s için ITestDevice gibi) boş olabilir.

İadeler
ayrı olarak yürütülecek veya test şu anda parçalanabilir değilse null olacak bir alt test koleksiyonu

toString

public String toString ()

İadeler
String