การทดสอบ CTS สำหรับองค์ประกอบที่ปลอดภัย

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยดีขึ้น อุปกรณ์บางตัวมี Secure Element (SE) ในตัว ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทนทานต่อการงัดแงะแยกต่างหากเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้ารหัส Open Mobile API เป็น API มาตรฐาน ที่ใช้ในการสื่อสารกับองค์ประกอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ Android 9 แนะนำการสนับสนุนสำหรับ API นี้และจัดเตรียมการใช้งานแบ็กเอนด์รวมถึง Secure Element Service และ SE HAL

Secure Element Service ตรวจสอบการรองรับสำหรับองค์ประกอบความปลอดภัยที่รองรับแพลตฟอร์มทั่วโลก (โดยพื้นฐานแล้วตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการนำ SE HAL ไปใช้หรือไม่ และถ้ามี จะมีจำนวนเท่าใด) ข้อมูลนี้ใช้เป็นพื้นฐานในการทดสอบ API และการใช้งานองค์ประกอบความปลอดภัยพื้นฐาน

เปิดกรณีทดสอบ Mobile API

กรณีทดสอบ Open Mobile API (OMAPI) ใช้เพื่อบังคับใช้แนวทาง API และเพื่อยืนยันการใช้งานพื้นฐานของ Secure Elements ที่ตรงตามข้อกำหนด Open Mobile API กรณีทดสอบเหล่านี้ต้องการการติดตั้งแอปเพล็ตพิเศษ แอปพลิเคชัน Java Card บนองค์ประกอบความปลอดภัย ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชัน CTS เพื่อการสื่อสาร สำหรับการติดตั้ง ให้ใช้แอปเพล็ตตัวอย่างที่พบใน google-cardlet.cap

หากต้องการผ่านกรณีทดสอบ OMAPI บริการองค์ประกอบความปลอดภัยพื้นฐานและ SE ควรมีความสามารถดังต่อไปนี้:

 1. ชื่อ Secure Element Reader ทั้งหมดควรขึ้นต้นด้วย SIM, eSE หรือ SD
 2. ผู้อ่านที่ไม่ใช่ซิมควรสามารถเปิดช่องพื้นฐานได้
 3. CtsOmapiTestCases.apk ไม่ควรสามารถเลือก A000000476416E64726F6964435453FF AID:
 4. CtsOmapiTestCases.apk ควรสามารถเลือกแอปเพล็ตที่มีตัวระบุแอปพลิเคชัน (AIDs):
  1. 0xA000000476416E64726F696443545331
   1. แอปเพล็ตควรส่งข้อยกเว้นความปลอดภัยเมื่อได้รับหน่วยข้อมูลโปรโตคอลแอปพลิเคชัน (APDU) ต่อไปนี้ใน android.se.omapi.Channel.Transmit ( Transmit ):
    1. 0x007000000
    2. 0x00708000
    3. 0x00A40404104A535231373754657374657220312E30
   2. แอปเพล็ตไม่ควรส่งคืนข้อมูลเมื่อได้รับ APDU ต่อไปนี้ใน Transmit :
    1. 0x00060000
    2. 0x80060000
    3. 0xA0060000
    4. 0x94060000
    5. 0x000A000001AA
    6. 0x800A000001AA
    7. 0xA00A000001AA
    8. 0x940A000001AA
   3. แอปเพล็ตควรส่งคืนข้อมูลขนาด 256 ไบต์สำหรับ Transmit APDU ต่อไปนี้:
    1. 0x0008000000
    2. 0x8008000000
    3. 0xA008000000
    4. 0x9408000000
    5. 0x000C000001AA00
    6. 0x800C000001AA00
    7. 0xA00C000001AA00
    8. 0x940C000001AA00
   4. แอปเพล็ตควรส่งคืนการตอบกลับของคำสถานะต่อไปนี้สำหรับ APDU ส่ง ที่เกี่ยวข้อง:
    ส่งAPDU คำสถานะ ข้อมูล
    0x00F30106 0x6200 ไม่
    0x00F30206 0x6281 ไม่
    0x00F30306 0x6282 ไม่
    0x00F30406 0x6283 ไม่
    0x00F30506 0x6285 ไม่
    0x00F30606 0x62F1 ไม่
    0x00F30706 0x62F2 ไม่
    0x00F30806 0x63F1 ไม่
    0x00F30906 0x63F2 ไม่
    0x00F30A06 0x63C2 ไม่
    0x00F30B06 0x6202 ไม่
    0x00F30C06 0x6280 ไม่
    0x00F30D06 0x6284 ไม่
    0x00F30E06 0x6286 ไม่
    0x00F30F06 0x6300 ไม่
    0x00F31006 0x6381 ไม่
    0x00F3010A01AA 0x6200 ไม่
    0x00F3020A01AA 0x6281 ไม่
    0x00F3030A01AA 0x6282 ไม่
    0x00F3040A01AA 0x6283 ไม่
    0x00F3050A01AA 0x6285 ไม่
    0x00F3060A01AA 0x62F1 ไม่
    0x00F3070A01AA 0x62F2 ไม่
    0x00F3080A01AA 0x63F1 ไม่
    0x00F3090A01AA 0x63F2 ไม่
    0x00F30A0A01AA 0x63C2 ไม่
    0x00F30B0A01AA 0x6202 ไม่
    0x00F30C0A01AA 0x6280 ไม่
    0x00F30D0A01AA 0x6284 ไม่
    0x00F30E0A01AA 0x6286 ไม่
    0x00F30F0A01AA 0x6300 ไม่
    0x00F3100A01AA 0x6381 ไม่
    0x00F3010800 0x6200 ใช่
    0x00F3020800 0x6281 ใช่
    0x00F3030800 0x6282 ใช่
    0x00F3040800 0x6283 ใช่
    0x00F3050800 0x6285 ใช่
    0x00F3060800 0x62F1 ใช่
    0x00F3070800 0x62F2 ใช่
    0x00F3080800 0x63F1 ใช่
    0x00F3090800 0x63F2 ใช่
    0x00F30A0800 0x63C2 ใช่
    0x00F30B0800 0x6202 ใช่
    0x00F30C0800 0x6280 ใช่
    0x00F30D0800 0x6284 ใช่
    0x00F30E0800 0x6286 ใช่
    0x00F30F0800 0x6300 ใช่
    0x00F3100800 0x6381 ใช่
    0x00F3010C01AA00 0x6200 ใช่*
    0x00F3020C01AA00 0x6281 ใช่*
    0x00F3030C01AA00 0x6282 ใช่*
    0x00F3040C01AA00 0x6283 ใช่*
    0x00F3050C01AA00 0x6285 ใช่*
    0x00F3060C01AA00 0x62F1 ใช่*
    0x00F3070C01AA00 0x62F2 ใช่*
    0x00F3080C01AA00 0x63F1 ใช่*
    0x00F3090C01AA00 0x63F2 ใช่*
    0x00F30A0C01AA00 0x63C2 ใช่*
    0x00F30B0C01AA00 0x6202 ใช่*
    0x00F30C0C01AA00 0x6280 ใช่*
    0x00F30D0C01AA00 0x6284 ใช่*
    0x00F30E0C01AA00 0x6286 ใช่*
    0x00F30F0C01AA00 0x6300 ใช่*
    0x00F3100C01AA00 0x6381 ใช่*
    *การตอบสนองควรมีข้อมูลที่เหมือนกับอินพุต APDU ยกเว้นไบต์แรกคือ 0x01 แทนที่จะเป็น 0x00
   5. แอปเพล็ตควรส่งคืนการตอบกลับแบบแบ่งกลุ่มโดยมี 0xFF เป็นไบต์ข้อมูลสุดท้าย และมีคำแสดงสถานะและความยาวการตอบสนองตามลำดับสำหรับ APDU ต่อไปนี้
    APDU คำสถานะ ความยาวการตอบสนอง (ไบต์)
    0x00C2080000 0x9000 2048
    0x00C4080002123400 0x9000 2048
    0x00C6080000 0x9000 2048
    0x00C8080002123400 0x9000 2048
    0x00C27FFF00 0x9000 32767
    0x00CF080000 0x9000 2048
    0x94C2080000 0x9000 2048
   6. แอปเพล็ตควรคืนค่าของ P2 ที่ได้รับในคำสั่ง SELECT + คำสถานะความสำเร็จ (เช่น 0x009000 ) สำหรับ APDU ที่กำหนด: 0x00F4000000
  2. A000000476416E64726F696443545332
   1. เมื่อเลือก AID นี้ควรส่งคืนการตอบสนองที่เลือกมากกว่า 2 ไบต์ที่มีรูปแบบถูกต้องโดยใช้กฎการเข้ารหัสพื้นฐาน (BER) และ tag-length-value (TLV)

CtsOmapiTestCases

 • แฮชของ APK: 0x5cc49e0bc83927486fbb3a17ed37276cbbceb290

กรณีทดสอบการควบคุมการเข้าถึง

การควบคุมการเข้าถึงใช้การกำหนดค่าในองค์ประกอบความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงแอปพลิเคชันที่เข้าถึงแอปเพล็ตเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับมันได้ นอกจากนี้ Android ยังรองรับการกำหนดค่ากฎสำหรับ APDU เฉพาะที่ APK แลกเปลี่ยนได้

หากต้องการผ่านการทดสอบเหล่านี้ ให้กำหนดค่ากฎการควบคุมการเข้าถึงพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Access Rule Application Master (ARA) หรือ Access Rule File (ARF) คุณควรใช้แอปเพล็ตที่ใช้สำหรับ การทดสอบ OMAPI เนื่องจากต้องรองรับคำสั่งเดียวกันจึงจะผ่านการทดสอบ Access Control

สร้างอินสแตนซ์ของแอปเพล็ตภายใต้ AID เหล่านี้:

 • 0xA000000476416E64726F696443545340
 • 0xA000000476416E64726F696443545341
 • 0xA000000476416E64726F696443545342
 • 0xA000000476416E64726F696443545343
 • 0xA000000476416E64726F696443545344
 • 0xA000000476416E64726F696443545345
 • 0xA000000476416E64726F696443545346
 • 0xA000000476416E64726F696443545347
 • 0xA000000476416E64726F696443545348
 • 0xA000000476416E64726F696443545349
 • 0xA000000476416E64726F69644354534A
 • 0xA000000476416E64726F69644354534B
 • 0xA000000476416E64726F69644354534C
 • 0xA000000476416E64726F69644354534D
 • 0xA000000476416E64726F69644354534E
 • 0xA000000476416E64726F69644354534F

เมื่อเลือกแล้ว AID เหล่านี้ควรส่งคืนการตอบสนองที่เลือกมากกว่า 2 ไบต์ซึ่งมีรูปแบบที่ถูกต้องโดยใช้ BER และ TLV

CtsSecureElementAccessControlTestCases1

 • แฮชของ APK: 0x4bbe31beb2f753cfe71ec6bf112548687bb6c34e
 • เอดส์ที่ได้รับอนุญาต

  • 0xA000000476416E64726F696443545340

   1. APDU ที่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x00060000
    2. 0xA0060000
   2. APDU ที่ไม่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x0008000000
    2. 0x80060000
    3. 0xA008000000
    4. 0x9406000000
  • 0xA000000476416E64726F696443545341

   1. APDU ที่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x94060000
    2. 0x9408000000
    3. 0x940C000001AA00
    4. 0x940A000001AA
   2. APDU ที่ไม่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x00060000
    2. 0x80060000
    3. 0xA0060000
    4. 0x0008000000
    5. 0x000A000001AA
    6. 0x800A000001AA
    7. 0xA00A000001AA
    8. 0x8008000000
    9. 0xA008000000
    10. 0x000C0000001AA00
    11. 0x800C000001AA00
    12. 0xA00C000001AA00
  • 0xA000000476416E64726F696443545342

  • 0xA000000476416E64726F696443545344

  • 0xA000000476416E64726F696443545345

  • 0xA000000476416E64726F696443545347

  • 0xA000000476416E64726F696443545348

  • 0xA000000476416E64726F696443545349

  • 0xA000000476416E64726F69644354534A

  • 0xA000000476416E64726F69644354534B

  • 0xA000000476416E64726F69644354534C

  • 0xA000000476416E64726F69644354534D

  • 0xA000000476416E64726F69644354534E

  • 0xA000000476416E64726F69644354534F

 • เอดส์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  • 0xA000000476416E64726F696443545343
  • 0xA000000476416E64726F696443545346

CtsSecureElementAccessControlTestCases2

 • แฮชของ APK: 0x93b0ff2260babd4c2a92c68aaa0039dc514d8a33
 • เอดส์ที่ได้รับอนุญาต:

  • 0xA000000476416E64726F696443545340

   1. APDU ที่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x00060000
    2. 0xA0060000
   2. APDU ที่ไม่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x0008000000
    2. 0x80060000
    3. 0xA008000000
    4. 0x9406000000
  • 0xA000000476416E64726F696443545341

   1. APDU ที่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x94060000
    2. 0x9408000000
    3. 0x940C000001AA00
    4. 0x940A000001AA
   2. APDU ที่ไม่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x0006000
    2. 0x80060000
    3. 0xA0060000
    4. 0x0008000000
    5. 0x000A000001AA
    6. 0x800A000001AA
    7. 0xA00A000001AA
    8. 0x8008000000
    9. 0xA008000000
    10. 0x000C000001AA00
    11. 0x800C000001AA00
    12. 0xA00C000001AA00
  • 0xA000000476416E64726F696443545343

  • 0xA000000476416E64726F696443545345

  • 0xA000000476416E64726F696443545346

 • เอดส์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  • 0xA000000476416E64726F696443545342
  • 0xA000000476416E64726F696443545344
  • 0xA000000476416E64726F696443545347
  • 0xA000000476416E64726F696443545348
  • 0xA000000476416E64726F696443545349
  • 0xA000000476416E64726F69644354534A
  • 0xA000000476416E64726F69644354534B
  • 0xA000000476416E64726F69644354534C
  • 0xA000000476416E64726F69644354534D
  • 0xA000000476416E64726F69644354534E
  • 0xA000000476416E64726F69644354534F

CtsSecureElementAccessControlTestCases3

 • แฮชของ APK: 0x5528ca826da49d0d7329f8117481ccb27b8833aa
 • เอดส์ที่ได้รับอนุญาต:

  • 0xA000000476416E64726F696443545340

   1. APDU ที่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x00060000
    2. 0x80060000
    3. 0xA0060000
    4. 0x94060000
    5. 0x000A000001AA
    6. 0x800A000001AA
    7. 0xA00A000001AA
    8. 0x940A000001AA
    9. 0x0008000000
    10. 0x8008000000
    11. 0xA008000000
    12. 0x9408000000
    13. 0x000C000001AA00
    14. 0x800C000001AA00
    15. A00C000001AA00
    16. 940C000001AA00
  • 0xA000000476416E64726F696443545341

   1. APDU ที่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x94060000
    2. 0x9408000000
    3. 0x940C000001AA00
    4. 0x940A00000aAA
   2. APDU ที่ไม่ได้รับอนุญาต:

    1. 0x00060000
    2. 0x80060000
    3. 0xA0060000
    4. 0x0008000000
    5. 0x000A000001AA
    6. 0x800A000001AA
    7. 0xA00A000001AA
    8. 0x8008000000
    9. 0xA008000000
    10. 0x000C000001AA00
    11. 0x800C000001AA00
    12. 0xA00C000001AA00
  • 0xA000000476416E64726F696443545345

  • 0xA000000476416E64726F696443545346

 • เอดส์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  • 0xA000000476416E64726F696443545342
  • 0xA000000476416E64726F696443545343
  • 0xA000000476416E64726F696443545344
  • 0xA000000476416E64726F696443545347
  • 0xA000000476416E64726F696443545348
  • 0xA000000476416E64726F696443545349
  • 0xA000000476416E64726F69644354534A
  • 0xA000000476416E64726F69644354534B
  • 0xA000000476416E64726F69644354534C
  • 0xA000000476416E64726F69644354534D
  • 0xA000000476416E64726F69644354534E
  • 0xA000000476416E64726F69644354534F

ภาคผนวก

ตัวอย่างแอพเพล็ตและขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ UMTS Integrated Circuit Card (UICC)

1. ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ชื่อไฟล์: google-cardlet.cap

ชุดปฐมพยาบาล: 6F 6D 61 70 69 63 61 72 64 6C 65 74
เวอร์ชัน: 1.63
แฮช: 5F72E0A073BA9E61A7358F2FE3F031A99F3F81E9

แอปเพล็ต:
6F 6D 61 70 69 4A 53 52 31 37 37 = โมดูล SelectResponse
6F 6D 61 70 69 43 61 63 68 69 6E 67 = โมดูล XXLResponse

การนำเข้า:
javacard.framework v1.3 - A0000000620101
java.lang v1.0 - A0000000620001
uicc.hci.framework v1.0 - A0000000090005FFFFFFFF8916010000
uicc.hci.services.cardemulation v1.0 - A0000000090005FFFFFFFF8916020100
uicc.hci.services.connectivity v1.0 - A0000000090005FFFFFFFF8916020200

ขนาดบนการ์ด: 39597

2. ขั้นตอนการติดตั้ง

โหลดไฟล์ google-cardlet.cap ลงในซิมการ์ดโดยใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม (ตรวจสอบกับผู้ผลิต SE ของคุณ)

เรียกใช้คำสั่งการติดตั้งสำหรับแต่ละแอปเพล็ต

การทดสอบ OMAPI

คำสั่งติดตั้งแอพเพล็ต

80E60C00300C6F6D617069636172646C65740B module_AID 10 AID 01000EEF0AA008810101A5038201C0C9000000
Module_AID : 6F 6D 61 70 69 4A 53 52 31 37 37
ความช่วยเหลือ : A000000476416E64726F696443545331

80E60C00310C6F6D617069636172646C65740B module_AID 10 AID 010002C9000
Module_AID : 6F 6D 61 70 69 43 61 63 68 69 6E 67
ความช่วยเหลือ : A000000476416E64726F696443545332

การทดสอบ AccessControl (เทมเพลตที่ใช้โครงสร้าง PKCS#15)

80E60C003C0C6F6D617069636172646C65740B module_AID 10 AID 01000EEF0AA008810101A5038201C0C9000000
Module_AID : 6F 6D 61 70 69 4A 53 52 31 37 37

เอดส์:

 • 0xA000000476416E64726F696443545340
 • 0xA000000476416E64726F696443545341
 • 0xA000000476416E64726F696443545342
 • 0xA000000476416E64726F696443545344
 • 0xA000000476416E64726F696443545345
 • 0xA000000476416E64726F696443545347
 • 0xA000000476416E64726F696443545348
 • 0xA000000476416E64726F696443545349
 • 0xA000000476416E64726F69644354534A
 • 0xA000000476416E64726F69644354534B
 • 0xA000000476416E64726F69644354534C
 • 0xA000000476416E64726F69644354534D
 • 0xA000000476416E64726F69644354534E
 • 0xA000000476416E64726F69644354534F

สำหรับคำสั่งทีละขั้นตอนเพื่อตั้งค่าโครงสร้าง PKCS#15 ที่ตรงกับการทดสอบ CTS โปรดดูที่ คำสั่งสำหรับ PKCS#15