IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Prosty interfejs do reprezentowania obiektu, który akceptuje IConfiguration .

Testy lub inne obiekty konfiguracyjne powinny implementować ten interfejs, jeśli potrzebują dostępu do IConfiguration , w którym są uwzględnione.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration .

Metody publiczne

zestawKonfiguracja

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

,

IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Prosty interfejs do reprezentowania obiektu, który akceptuje IConfiguration .

Testy lub inne obiekty konfiguracyjne powinny implementować ten interfejs, jeśli potrzebują dostępu do IConfiguration , w którym są uwzględnione.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration .

Metody publiczne

zestawKonfiguracja

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration