Funkcja resetowania urządzenia

public class DeviceResetFeature
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver , ITestInformationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetFeature


Implementacja resetowania urządzenia po stronie serwera.

Streszczenie

Pola

public static final String DEVICE_NAME

public static final String DEVICE_RESET_FEATURE_NAME

Konstruktorzy publiczni

DeviceResetFeature ()

Metody publiczne

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

String getName ()

Nazwa funkcji.

TestInformation getTestInformation ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Pola

NAZWA URZĄDZENIA

public static final String DEVICE_NAME

DEVICE_RESET_FEATURE_NAME

public static final String DEVICE_RESET_FEATURE_NAME

Konstruktorzy publiczni

Funkcja resetowania urządzenia

public DeviceResetFeature ()

Metody publiczne

wykonać

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

Parametry
request FeatureRequest

Zwroty
FeatureResponse

pobierzNazwę

public String getName ()

Nazwa funkcji. Musi pasować do FeatureRequest#getName() .

Zwroty
String

pobierz informacje testowe

public TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

zestaw informacji testowych

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation