CommandOptionsGetter

public class CommandOptionsGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.CommandOptionsGetter


Implementacja usługi zwracającej wartość opcji polecenia danego wywołania. Można to rozszerzyć w przyszłości, aby obsługiwać więcej opcji.

Streszczenie

Pola

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String OPTION_NAME

Konstruktorzy publiczni

CommandOptionsGetter ()

Metody publiczne

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

String getName ()

Nazwa funkcji.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

OPCJA_NAZWA

public static final String OPTION_NAME

Konstruktorzy publiczni

CommandOptionsGetter

public CommandOptionsGetter ()

Metody publiczne

wykonać

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

Parametry
request FeatureRequest

Zwroty
FeatureResponse

pobierzNazwę

public String getName ()

Nazwa funkcji. Musi pasować do FeatureRequest#getName() .

Zwroty
String

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration